Lindex

Lyocell, viskoosi ja modaali

Lyocell, viskoosi ja modaali valmistetaan puukuidusta, jota saadaan uusiutuvista lähteistä. Ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden kannalta on tärkeää, että raaka-aine on peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä.

Vastuullinen metsänhoito ja
kemikaalien hallinta

Meille on tärkeää, että puupohjaiset materiaalit valmistetaan puista, jotka saadaan vastuullisesti hoidetuista metsistä. Maailmassa kaadetaan vuosittain miljoonia puita tekstiiliteollisuuden tarpeisiin. Mikäli puita ei kaadeta vastuullisesti, voi se johtaa lopulta metsäkatoon, jolla on merkittäviä seurauksia ilmastolle ja luonnon monimuotoisuudelle. Olemme yhdessä useiden brändien ja tavarantoimittajien kanssa sitoutuneet osaksi CanopyStyle -järjestön toimintaa. Järjestön tavoitteena on suojella maailman metsiä ja varmistaa, ettei viskoosiin käytettävää materiaalia hankita uhanalaisista metsistä tai muinaismetsistä.

Puun muuntaminen tekstiiliksi on monivaiheinen prosessi ja siksi on tärkeää, että tuotannossa toteutetaan kestävää kemikaalien hallintaa ja käytetään vaihtoehtoja, jotka kuormittavat mahdollisimman vähän ilmastoa ja ekosysteemiä

Me ostamme viskoosia ja lyocellia vain toimijoilta, jotka käyttävät parasta mahdollista tuotantomenetelmää tai ovat osoittaneet merkittäviä edistysaskelia kehityksessään.

Tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä 100 % Lindexin materiaaleista on kierrätettyä tai kestävistä lähteistä hankittua.

Lyocell

Lyocell on materiaali, jota valmistetaan selluloosasta, eli puukuidusta. Kyseessä on siisuusiutuvasta raaka-aineesta tuotettava materiaali. Käytämme pääasiassa TENCEL™:iä, jonka raaka-aine saadaan vastuullisesti hoidetuista metsistä. TENCEL™ valmistetaan käsittelemällä puumassaa korkealla resurssitehokkuudella ja vähäisillä ympäristövaikutuksilla. Tuotanto tapahtuu suljetussa kierrossa, jossa vesi kierrätetään ja noin 99 prosenttia kaikista prosessikemikaaleista käytetään uudelleen. Käytämme myös uudentyyppistä TENCELTM with REFIBRA™ -teknologiaa, jossa puuvilla kierrätetään ja yhdistetään puumassaan. TENCEL™ ja REFIBRA™ ovat Lenzing AG:n tavaramerkkejä.

Viskoosi

Viskoosi saadaan lyocellin ja modaalin tapaan sellusta, jossa raaka-aine hajotetaan kuiduksi kemikaalien avulla. Mallistomme sisältää perinteisen viskoosin ohella myös viskoosia tavaramerkeiltä LENZINGTM  ja ECOVEROTM, joiden kuidut ovat peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä. Merkintä takaa, että tuotanto on ilmaston, vesistöjen ja kemikaalien hallinnan kannalta mahdollisimman ympäristöystävällistä. LENZINGTM ECOVEROTM ovat Lenzing AG:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

OnceMore®

Käytämme myös OnceMore® -viskoosia. Kyseessä on täysin ainutlaatuinen ja innovatiivinen prosessi, joka mahdollistaa suuren mittakaavan kierrätyksen materiaalisekotteille. Yhteistyö OnceMoren kehittäjän Södran kanssa on tärkeä askel Lindexin matkalla kohti kestävämpää muotia ja kiertotaloutta, jossa raakamateriaali hankitaan kierrätetyistä tekstiileistä. Prosessissa yhdistetään kierrätystekstiilikuitua ja puukuitua, joka tuotetaan vastuullisesti hoidetuista ruotsalaisista metsistä.

Modaali

Sekä modaalia että viskoosia valmistetaan liuottamalla tekstiilikuituun puumassaa. Lindexillä käytämme LENZING ™ Modal -kuituja, jotka on valmistettu pääasiassa pyökkipuusta, joka tulee vastuullisesti hoidetuista metsistä Itävallasta ja sen naapurimaista. Kaikki LENZING ™ -kuidut on valmistettu parhaalla mahdollisella ympäristöteknologialla EU-ympäristösertifioidussa tuotantolaitoksessa Lenzingissä, Itävallassa.

Lue lisää

CanopyStyle

Lue lisää CanopyStyle-hankkeesta ja sen työstä maailman metsien suojelemiseksi.

Choose your language