Lindex

Lyocell, viskoosi ja modaali

Lyocell, viskoosi ja modaali valmistetaan puukuidusta, jota saadaan uusiutuvista lähteistä. Ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden kannalta on tärkeää, että raaka-aine on peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä.

Lyocell

Lyocell valmistetaan eukalyptuspuusta saatavasta selluloosasta. Kuitu tuotetaan käsittelemällä sellua kemikaaleilla. Lindexin käytössä ovat lähinnä TencelTM ja Excel, joita valmistavat suuret yritykset Lenzing ja Birla. Raaka-aine on peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä, ja tuotannossa noudatetaan suljettua kiertoa, jossa noin 99 prosenttia prosessikemikaaleista kierrätetään. TencelTM ja Excel soveltuvat esimerkiksi alusvaatteisiin, housuihin ja toppeihin.

Viskoosi

Viskoosi saadaan lyocellin ja modaalin tapaan sellusta, jossa raaka-aine hajotetaan kuiduksi kemikaalien avulla. Mallistomme sisältää perinteisen viskoosin ohella kestävämpää EcoVeroTM-viskoosia, jonka kuidut ovat peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä. EcoVeroTM -viskoosia valmistavilla tehtailla on EU:n virallinen EU-ympäristömerkki. Se takaa, että tuotanto on ilmaston, vesistöjen ja kemikaalien hallinnan kannalta mahdollisimman ympäristöystävällistä. Viskoosia käytetään esimerkiksi housuissa, hameissa, topeissa ja mekoissa.

Modaali

Sekä modaalia että viskoosia valmistetaan liuottamalla tekstiilikuituun puumassaa. Lindexillä käytämme LENZING ™ Modal -kuituja, jotka on valmistettu pääasiassa pyökkipuusta, joka tulee vastuullisesti hoidetuista metsistä Itävallasta ja sen naapurimaista. Kaikki LENZING ™ -kuidut on valmistettu parhaalla mahdollisella ympäristöteknologialla EU-ympäristösertifioidussa tuotantolaitoksessa Lenzingissä, Itävallassa. Lindexillä modaalia käytetään pääasiassa alusvaatteissa ja tämän lisäksi myös joissakin yläosissa ja mekoissa.

Lyocellin, viskoosi ja viskoosin hyödyt

Lyocell, viskoosi ja modaali ovat luonnonmateriaaleina hengittäviä ja miellyttäviä käytössä. Ne ovat kestäviä ja pehmeitä ja saavat vaatteen laskeutumaan kauniisti. Ne valmistetaan uusiutuvista lähteistä saatavasta puuraaka-aineesta, joka hajoaa luonnossa.

 

Lyocellin, viskoosin ja modaalin haasteet

Suurin haaste puupohjaisia raaka-aineita käytettäessä on metsänhoidon kestävyyden varmistaminen. Tällöin on huomioitava muun muassa hakkuumenetelmät ja kerralla hakattavan metsän määrä. Metsäkato on valitettavan yleistä. Maailmassa kaadetaan tekstiilituotantoa varten vuosittain miljoonia puita, mikä on haitallista ilmastolle sekä luonnon monimuotoisuudelle. Siksi olemme muiden johtavien muotiyhtiöiden kanssa mukana CanopyStyle-hankkeessa, jonka tavoitteena on varmistaa, ettei viskoosin raaka-aine ole peräisin vanhoista tai uhanalaisista metsistä. Toinen haaste on varmistaa, että ilmasto, päästöt, vedenkulutus ja kemikaalien hallinta huomioidaan lyocellin, modaalin ja viskoosin tuotannossa mahdollisimman hyvin. Siksi on tärkeää tehdä yhteistyötä ympäristöystävällisiä prosesseja käyttävien tehtaiden kanssa. Esimerkiksi TencelTM ja Eco-VeroTM valmistetaan tehtaissa, jotka arvioidaan ja sertifioidaan EU-ympäristömerkkistandardin mukaisesti. Tällä hetkellä 50 prosenttia kaikesta käyttämästämme viskoosista, modaalista ja lyocellista tulee tällaisista tehtaista.

Lue lisää

CanopyStyle

Lue lisää CanopyStyle-hankkeesta ja sen työstä maailman metsien suojelemiseksi.

Choose your language