Logotype
Logotype Prejsť k online nákupu

Lyocel, viskóza a modal

Lyocell, viskóza a modal sú mäkké a priedušné materiály, ktoré sú vyrobené z obnoviteľnej a prírodnej rastlinnej celulózy, ako je drevo. Sú to však aj materiály, ktoré sú závislé od spotreby lesov a pri premene celulózy na textilné vlákna vyžadujú veľa chemikálií. Sme odhodlaní používať alternatívy, ktoré majú najmenší vplyv na klímu a ekosystémy.

Zodpovedné lesné a chemické hospodárstvo

Vzhľadom na to, že tieto materiály sú vyrobené z rastlinnej celulózy, ako je drevo, je dôležité zabezpečiť, aby pochádzali zo zodpovedného lesného hospodárstva. Každý rok sú na svete vyrúbané milióny stromov kvôli výrobe textilu, a ak sa to neurobí zodpovedne, môže to viesť k odlesňovaniu, ktoré má závažné dôsledky pre klímu a biodiverzitu. Spoločne s ďalšími značkami, maloobchodníkmi a dodávateľmi sme sa zaviazali CanopyStyle, čo je iniciatíva, ktorá sa snaží chrániť svetové lesy a zaistiť, aby surovina na výrobu viskózy nepochádzala zo starých alebo ohrozených lesov.

Vzhľadom na to, že na premenu dreva na textilné vlákna je potrebné veľa spracovania, je tiež dôležité, aby výroba prebiehala so zodpovedným chemickým riadením a s čo najväčším ohľadom na klímu a naše prírodné ekosystémy.

Pri našom lyocele a viskóze spolupracujeme iba s dodávateľmi, ktorí majú najlepšiu priemyselnú prax alebo vykazujú veľké ambície sa zlepšiť.

Naším cieľom je, aby 100 % našich materiálov bolo z recyklovaných alebo udržateľných zdrojov do roku 2025.

Lyocel

Používame predovšetkým lyocel TENCEL™ a surovina pochádza zo zodpovedne obhospodarovaných lesov. TENCEL™ sa vyrába spracovaním drevenej buničiny, čo sa vykonáva s vysokou účinnosťou zdrojov a nízkym dopadom na životné prostredie. Výroba prebieha v uzavretej slučke, kde sa recykluje voda a znovu sa používa asi 99 % všetkých procesných chemikálií. Používame aj nový typ TENCEL™ s technológiou REFIBRA™, kde je bavlna recyklovaná a kombinovaná s drevnou buničinou. TENCEL™ a REFIBRA™ sú ochranné známky spoločnosti Lenzing AG.

Viskóza

Viskóza sa rovnako ako lyocel vyrába z drevitej buničiny, ktorá sa chemicky spracováva na textilné vlákna. Náš sortiment zahŕňa konvenčnú viskózu, ale aj LENZING ™ ECOVERO ™, čo je viskóza, kde surovina pochádza zo zodpovedného lesníctva. Vyrába sa výrobnými procesmi s nízkym dopadom na klímu a zodpovedným hospodárením s vodou a chemikáliami. LENZING ™ ECOVERO ™ je ochranná známka spoločnosti Lenzing AG.

OnceMore®

Ďalšou viskózovou možnosťou, s ktorou pracujeme, je OnceMore®. OnceMore je jedinečný a inovatívny proces pre rozsiahlu recykláciu textílií zo zmiešaných materiálov a za inováciou stojí Södra, najväčšie švédske združenie vlastníkov lesov. Proces kombinuje recyklovaný textil s drevom zo švédskych lesov, čím vzniká čistá a vysoko kvalitná rozpustná buničina, ktorú je možné následne použiť na výrobu viskózového vlákna. Recyklácia textilu, ktorý by inak šiel do odpadu, je oveľa efektívnejšia z hľadiska zdrojov v porovnaní s výrobou nového materiálu a obnoviteľné drevo, ktoré sa používa v kombinácii s recyklovanou textíliou, pochádza zo švédskeho zodpovedného lesníctva.

Modal

Rovnako ako lyocel a viskóza sa modal vyrába z drevitej buničiny, ktorá sa chemicky spracováva na textilné vlákna. Používame LENZING™ Modal, ktorý je vyrobený predovšetkým z bukového dreva zo zodpovedne obhospodarovaných lesov v Rakúsku a susedných krajinách. Vyrába sa najlepšou ekologickou technológiou dostupnou v továrni v Rakúsku.

Prečítajte si viac

Iniciatíva CanopyStyle

Prečítajte si viac o našom záväzku voči iniciatíve CanopyStyle a jej práci na ochrane svetových lesov.

Zvoľte jazyk