Logotype

Lyocell, viskose og modal

Lyocell, viskose og modal er myke og pustende materialer som er laget av fornybar og naturlig plantebasert cellulose som tre. Det er imidlertid også materialer som er avhengige av å konsumere skog og som krever mye kjemikalier når cellulosen skal omdannes til tekstilfiber. Vi er dedikerte til å bruke de alternativene som har minst innvirkning på klimaet og økosystemene.

Ansvarlig skogbruk og kjemikalieforvaltning

Siden disse materialene er laget av plantebasert cellulose som tre, er det viktig å sørge for at det kommer fra ansvarlig skogbruk. Hvert år hugges millioner av trær i verden for tekstilproduksjon, og hvis det ikke gjøres ansvarlig kan det føre til avskoging som får store konsekvenser for klima og biologisk mangfold. Sammen med andre merker, forhandlere og leverandører er vi forpliktet til CanopyStyle som er et initiativ som jobber for å beskytte verdens skoger og sikre at råstoffet til viskose ikke kommer fra eldgamle eller truede skoger.

Siden det er mye foredling som skal til for å gjøre tre om til tekstilfiber, er det også viktig at produksjonen skjer med ansvarlig kjemikaliehåndtering og størst mulig hensyn til klimaet og våre naturlige økosystemer.

For vår lyocell og viskose jobber vi kun med leverandører som har beste bransjepraksis eller viser store ambisjoner om å forbedre seg.

Målet vårt er at 100 prosent av materialene våre skal være resirkulert eller bærekraftig hentet innen 2025.

Lyocell

Vi bruker hovedsakelig TENCELTM lyocell og råstoffet kommer fra ansvarlig skogbruk. TENCEL™ produseres ved å behandle tremassen, noe som gjøres med høy ressurseffektivitet og lav miljøbelastning. Produksjonen skjer i en lukket krets hvor vannet resirkuleres og om lag 99 prosent av alle prosesskjemikalier gjenbrukes. Vi bruker også en ny type TENCELTM med REFIBRA™-teknologi, hvor bomull resirkuleres og kombineres med tremassen. TENCEL™ og REFIBRA™ er varemerker for Lenzing AG.

 

Viskose

I likhet med lyocell er viskose laget av tremasse som er kjemisk bearbeidet til tekstilfibre. Vårt sortiment inkluderer konvensjonell viskose men også LENZINGTM ECOVEROTM, som er en viskose hvor råvaren kommer fra ansvarlig skogbruk. Den er laget med produksjonsprosesser med lav klimapåvirkning samt ansvarlig vann- og kjemikaliehåndtering. LENZINGTM ECOVEROTM er et varemerke for Lenzing AG.

OnceMore®

Et annet viskosealternativ vi jobber med er OnceMore®. OnceMore er en unik og innovativ prosess for storskala tekstilgjenvinning av blandede materialer, og bak innovasjonen står Södra, Sveriges største skogeierforening. Prosessen kombinerer resirkulert tekstil med tre fra svenske skoger, som skaper en ren og høykvalitets oppløsningsmasse som deretter kan brukes til å lage en viskosefiber. Å gjenvinne tekstil som ellers ville gått til spille er mye mer ressurseffektivt sammenlignet med å produsere nytt materiale og det fornybare treverket som brukes i kombinasjon med det resirkulerte tekstilet kommer fra svensk, ansvarlig skogbruk.

Modal

Som lyocell og viskose er modal laget av tremasse som er kjemisk bearbeidet til tekstilfibre. Vi bruker LENZING™ Modal som hovedsakelig er laget av bøketre fra ansvarlig forvaltede skoger i Østerrike og nabolandene. Den er laget med den beste miljøteknologien som er tilgjengelig på en fabrikk i Østerrike.

 

Les mer

CanopyStyle

Les mer om vårt engasjement i CanopyStyle og arbeidet deres for å beskytte verdens skoger.

Choose your language