Logotype
Logotype Přejít k online nákupu

Lyocell, viscose and modal

Lyocell, viskóza a modal jsou měkké a prodyšné materiály, které jsou vyrobeny z obnovitelné a přírodní rostlinné celulózy, jako je dřevo. Jsou to však také materiály, které jsou závislé na spotřebě lesů a při přeměně celulózy na textilní vlákna vyžadují hodně chemikálií. Jsme odhodláni používat alternativy, které mají nejmenší dopad na klima a ekosystémy.

Odpovědné lesní a chemické hospodářství

Vzhledem k tomu, že tyto materiály jsou vyrobeny z rostlinné celulózy, jako je dřevo, je důležité zajistit, aby pocházely z odpovědného lesního hospodářství. Každý rok jsou na světě vykáceny miliony stromů kvůli výrobě textilu, a pokud se to neudělá zodpovědně, může to vést k odlesňování, které má závažné důsledky pro klima a biologickou rozmanitost. Společně s dalšími značkami, maloobchodníky a dodavateli jsme se zavázali CanopyStyle, což je iniciativa, která se snaží chránit světové lesy a zajistit, aby surovina pro výrobu viskózy nepocházela ze starých nebo ohrožených lesů. 

Vzhledem k tomu, že k přeměně dřeva na textilní vlákna je potřeba mnoho zpracování, je také důležité, aby výroba probíhala s odpovědným chemickým řízením a s co největším ohledem na klima a naše přírodní ekosystémy.

U našeho lyocellu a viskózy spolupracujeme pouze s dodavateli, kteří mají nejlepší průmyslovou praxi nebo vykazují velké ambice se zlepšit.

Naším cílem je, aby 100 % našich materiálů bylo z recyklovaných nebo udržitelných zdrojů do roku 2025.

Lyocell

Používáme především lyocell TENCEL™ a surovina pochází ze zodpovědně obhospodařovaných lesů. TENCEL™ se vyrábí zpracováním dřevěné buničiny, což se provádí s vysokou účinností zdrojů a nízkým dopadem na životní prostředí. Výroba probíhá v uzavřené smyčce, kde se recykluje voda a znovu se používá asi 99 % všech procesních chemikálií. Používáme také nový typ TENCEL™ s technologií REFIBRA™, kde je bavlna recyklována a kombinována s dřevní buničinou. TENCEL™ a REFIBRA™ jsou ochranné známky společnosti Lenzing AG.

Viskóza

Viskóza se stejně jako lyocell vyrábí z dřevité buničiny, která se chemicky zpracovává na textilní vlákna. Náš sortiment zahrnuje konvenční viskózu, ale také LENZING™ ECOVERO™, což je viskóza, kde surovina pochází ze zodpovědného lesnictví. Vyrábí se výrobními procesy s nízkým dopadem na klima a odpovědným hospodařením s vodou a chemikáliemi. LENZING™ ECOVERO™ je ochranná známka společnosti Lenzing AG.

OnceMore®

Další viskózovou možností, se kterou pracujeme, je OnceMore®. OnceMore je jedinečný a inovativní proces pro rozsáhlou recyklaci textilií ze směsných materiálů a za inovací stojí Södra, největší švédské sdružení vlastníků lesů. Proces kombinuje recyklovaný textil se dřevem ze švédských lesů, čímž vzniká čistá a vysoce kvalitní rozpustná buničina, kterou lze následně použít k výrobě viskózového vlákna. Recyklace textilu, který by jinak šel do odpadu, je mnohem efektivnější z hlediska zdrojů ve srovnání s výrobou nového materiálu a obnovitelné dřevo, které se používá v kombinaci s recyklovanou textilií, pochází ze švédského zodpovědného lesnictví.

Modal

Stejně jako lyocell a viskóza se modal vyrábí z dřevité buničiny, která se chemicky zpracovává na textilní vlákna. Používáme LENZING™ Modal, který je vyroben především z bukového dřeva ze zodpovědně obhospodařovaných lesů v Rakousku a sousedních zemích. Vyrábí se nejlepší ekologickou technologií dostupnou v továrně v Rakousku.

Přečtěte si více

CanopyStyle

Přečtěte si více o našem závazku vůči CanopyStyle a jejich práci na ochraně světových lesů.

Zvolte jazyk