Logotype
Logotype Prejsť k online nákupu

Mzdy a pracovné podmienky

Vďaka výrobe našich výrobkov sa vytvárajú pracovné miesta pre tisíce textilných pracovníkov a každý z nich má právo na spravodlivé, bezpečné a zdravé pracovné prostredie. Pracovné podmienky textilných pracovníkov v našom dodávateľskom reťazci sú dôležitou súčasťou nášho sľubu trvalej udržateľnosti.

Dlhodobé partnerstvá

Z hľadiska pracovných podmienok vo výrobe čelí svet mnohým výzvam, a to najmä z dôvodu nedostatku systémov riadenia v továrňach. Veľmi dobre si tieto výzvy uvedomujeme a naša prítomnosť vo výrobných krajinách prostredníctvom našich výrobných pobočiek je pri zabezpečovaní pracovných podmienok pre textilných pracovníkov veľmi dôležitá.

Nevlastníme žiadne továrne, namiesto toho úzko spolupracujeme s dôkladne vybranými nezávislými dodávateľmi v dlhodobých partnerstvách. Táto úzka spolupráca nám umožňuje viesť dôverný dialóg, angažovať sa navzájom a spolupracovať na pozitívnom vplyve.

Prečítajte si viac o našich dodávateľoch

Bez transparentnosti nie je zodpovednosť

Je našou zodpovednosťou zabezpečiť, aby sa základné ľudské práva dodržiavali v celom našom hodnotovom reťazci a aby boli jeho pracoviská bezpečné a v dobrej kondícii. Transparentnosť dodávateľského reťazca predstavuje hlavnú výzvu módneho priemyslu. Je však zároveň kľúčom k dosiahnutiu pokroku vo všetkých oblastiach trvalej udržateľnosti vrátane pracovných podmienok.

Naším cieľom je, aby sa do roku 2025 dodávatelia spoločnosti Lindex, ktorí tvoria 80 % našej výroby, preukázali úplnou transparentnosťou dodávateľského reťazca.

Audity a sebahodnotenie

Všetci naši dodávatelia sú povinní dodržiavať kódex správania, ktorý stanovuje požiadavky na pracovné podmienky, ako sú mzdy, bezpečnosť pracoviska, pracovná doba a ďalšie. Audit v továrňach vykonávame pravidelne. Kontrolujeme a overujeme ním, či dodávateľ spĺňa naše požiadavky. Stále viac sa tiež usilujeme o sebahodnotenie v snahe presúvať zodpovednosť za agendu trvalej udržateľnosti na samotných dodávateľov.


Zistiť viac

Posilňovanie postavenia žien je podmienkou

Posilňovanie postavenia žien je jednou z oblastí, na ktorú sa zameriavame v rámci nášho sľubu trvalej udržateľnosti, a veríme, že spoluprácou s našimi obchodnými partnermi dosiahneme rodovú rovnosť a podporíme postavenie textilných pracovníčok. Po schválení nového kódexu správania v roku 2019 sa spoločnosť Lindex stala jednou z prvých významných módnych spoločností, ktorá začlenila rodovú rovnosť do svojich požiadaviek týkajúcich sa výroby textilu a všetkých obchodných partnerstiev. Kódex správania spoločnosti Lindex bol vypracovaný na základe kódexu správania iniciatívy ETI’s (Ethical Trading Initiative) - Etická obchodná iniciatíva, avšak zvyšuje dôraz na rodovú rovnosť.

Prečítajte si Kódex správania spoločnosti Lindex

Naším cieľom je, aby sa do roku 2021 všetci naši obchodní partneri zaviazali dodržiavať Kódex správania spoločnosti Lindex, ktorý je z hľadiska rodovej rovnosti pokrokový

Mzdy

V súlade s kódexom správania a miestnymi zákonmi sú naši dodávatelia povinní vyplácať svojim zamestnancom minimálne zákonom stanovenú minimálnu mzdu. Minimálna mzda však často nie je na takej úrovni, aby pokryla základné potreby pracovníkov.

Každý by mal poberať mzdu, z ktorej dokáže vyžiť. Zabezpečenie napredovania celého nášho hodnotového reťazca z hľadiska životného minima, je dôležitou súčasťou nášho sľubu trvalej udržateľnosti. Našou prácou v rámci iniciatívy WE Women by Lindex podporujeme tento cieľ, pretože veríme, že správne systémy riadenia sú predpokladom pozitívneho vplyvu na mzdovú problematiku.

Veľmi dobre si uvedomujeme výzvy týkajúce sa miezd v dodávateľskom reťazci a je to veľmi zložitý problém, ktorý si na svoje vyriešenie vyžaduje spoluprácu mnohých zainteresovaných strán. Továrne často vyrábajú pre mnoho rôznych značiek a musia existovať dlhodobé riešenia, ktoré budú prospešné pre pracovníkov bez ohľadu na to, ktorá značka sa v danom čase v továrni vyrába. O mzdách je potrebné rokovať so stranami trhu práce a pri stanovovaní minimálnych miezd a pracovných zákonov zohráva kľúčovú úlohu vláda. Ako spoločnosť musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, a ak chceme dosiahnuť pozitívny vplyv, musíme spolupracovať v rámci odvetvia.

Naším cieľom je, aby do roku 2025 dodávatelia spoločnosti Lindex, ktorí tvoria 80 % našej výroby, aktívne pracovali na programe životného minima.

Prečítajte si viac

Dohoda Accord

Prečítajte si viac o iniciatíve Accord zameranej na zvýšenie pracovnej bezpečnosti v továrňach v Bangladéši.

Kampaň WE Women by Lindex

Prečítajte si viac o iniciatíve WE Women by Lindex, v rámci ktorej pracujeme na posilnení rodovej rovnosti a lepšom začleňovaní na pracoviskách v našom dodávateľskom reťazci.

Zvoľte jazyk