Logotype
Logotype Siirry verkkokauppaan

Palkat ja työolot

Tuotteidemme valmistus luo työpaikkoja tuhansille tekstiilityöläisille. Heillä kaikilla on oikeus oikeudenmukaiseen, turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön. Toimitusketjumme tekstiilityöläisten työolot ovat tärkeä osa kestävyyslupaustamme.

Pitkäaikaiset kumppanuudet

Tuotannon työolosuhteisiin liittyy monia haasteita, pääasiassa siksi, ettei tehtaissa ole asianmukaisia johtamisjärjestelmiä. Olemme hyvin tietoisia näistä haasteista, ja läsnäolomme tuotantomaissa paikallisten Lindexin työntekijöiden kautta on erittäin tärkeää, jotta tekstiilityöläisille voidaan taata kunnolliset työolot.

Meillä ei ole omia tehtaita, vaan teemme yhteistyötä tarkoin valikoitujen ja itsenäisten toimittajien kanssa pitkäaikaisilla kumppanisopimuksilla. Tiivis yhteistyö mahdollistaa vuoropuhelun, keskinäisen sitoutumisen ja yhteistyön positiivisten vaikutusten aikaansaamiseksi.

 

Lue lisää toimittajistamme

Vastuullisuus vaatii avoimuutta

Vastuullamme on varmistaa, että perusihmisoikeuksia kunnioitetaan koko arvoketjussamme ja että työntekijöille on tarjolla turvallinen ja terveellinen työympäristö. Toimitusketjun avoimuus on suuri haaste muotiteollisuudelle, mutta se on kestävän kehityksen avaintekijä kaikilla osa-alueilla, myös työolojen saralla.

Tavoitteenamme on, että vuoteen 2025 mennessä 80 prosenttia Lindexin toimittajista tiedottaa toimitusketjuistaan avoimesti.

 

Auditointi ja itsearviointi

Kaikkien toimittajien tulee noudattaa käytännesääntöjä, joissa on määritelty työoloja, kuten muun muassa palkkoja, työturvallisuutta ja työaikaa, koskevat vähimmäisvaatimukset. Teemme tehtaissa säännöllisesti auditointeja, joissa tarkistamme vaatimusten noudattamisen. Hyödynnämme lisäksi yhä useammin itsearviointia, joka siirtää vastuullisuusasioiden omistajuuden toimittajille itselleen.

Lue lisää

Naisten voimaannuttaminen on yksi vaatimuksistamme

Yksi painopistealueista on naisten voimaannuttaminen. Uskomme, että yhteistyössä liikekumppaniemme kanssa voimme edistää tasa-arvoa ja antaa vaikutusmahdollisuuksia naispuolisille tekstiilityöläisille. Otimme vuonna 2019 käyttöön uudet käytännesäännöt, joiden myötä meistä tuli yksi ensimmäisistä merkittävistä muotialan toimijoista, joka sisällytti sukupuolten tasa-arvon tekstiilituotantoa koskeviin vähimmäisvaatimuksiin. Lindexin käytännesäännöt perustuvat ETI:n (Ethical Trading Initiative) eettisiin toimintaohjeisiin, mutta omissa säännöissämme tasa-arvoa painotetaan enemmän.

 

Lue Lindex Code of Conduct

Tavoitteenamme on, että vuoteen 2021 mennessä kaikki liikekumppanimme ovat sitoutuneet Lindexin uusiin käytännesääntöihin, jotka edistävät sukupuolten tasa-arvoa.

Palkat

Käytännesääntöjen ja paikallisen lainsäädännön mukaisesti toimittajiemme tulee maksaa työntekijöilleen vähintään kyseisessä maassa säädetty minimipalkka. Minimipalkka ei kuitenkaan usein riitä työntekijöiden perustarpeiden tyydyttämiseen.

Kaikkien on voitava tulla palkallaan toimeen. Tärkeä osa kestävyyslupaustamme on varmistaa, että elämiseen riittävien palkkojen maksaminen etenee koko arvoketjussa. WE Women by Lindex -työmme tukee tätä tavoitetta, sillä uskomme, että asianmukaiset johtamisjärjestelmät ovat edellytys positiiviselle vaikuttamiselle palkka-asioissa.

Tiedostamme hyvin palkkoihin liittyvät haasteet toimitusketjussa. Kyseessä on monimutkainen ongelma, jonka ratkaisemiseen tarvitaan useiden sidosryhmien yhteistyötä. Tehtaissa valmistetaan usein monien brändien tuotteita, joten tarvitaan pitkäaikaisia ratkaisuja, jotka hyödyttävät työntekijöitä riippumatta siitä, mitä tuotemerkkiä tehtaalla kulloinkin valmistetaan. Palkoista on neuvoteltava työmarkkinaosapuolten kesken, ja hallituksilla on keskeinen rooli minimipalkkojen sekä työlakien säätäjänä. Meidän on yrityksenä tehtävä kaikkemme ja toimittava yhdessä muiden kanssa positiivisen kehityksen edistämiseksi.

Tavoitteenamme on, että vuoteen 2025 mennessä 80 prosenttia Lindexin toimittajista ovat sitoutuneet ohjelmaan, jonka tarkoituksena on turvata elämiseen riittävä palkka.

Lue lisää

The Accord

Lue lisää Accord-sopimuksesta, jonka tarkoituksena on Bangladeshissa sijaitsevien tehtaiden työturvallisuuden parantaminen.

WE Women by Lindex

Lue lisää WE Women by Lindexistä, jolla pyritään edistämään tasa-arvoa ja osallistavia työpaikkoja toimitusketjussamme.

Choose your language