Logotype
Logotype Přejít k online nákupu

Mzdové ohodnocení a pracovní podmínky

Výroba našich produktů zaměstná tisíce pracovníků v textilních závodech a každý z nich má právo na rovné, bezpečné a zdravotně nezávadné pracoviště. Pracovní podmínky zaměstnanců textilní výroby v našem řetězci jsou důležitou součástí našeho závazku udržitelnosti.

Dlouhodobá partnerství

Na cestě ke zlepšení pracovních podmínek ve výrobě leží mnoho překážek, především proto, že v továrnách často chybí systémy řízení. Jsme si těchto překážek dobře vědomi, proto je důležité, abychom se aktivně účastnili dění v zemích výroby prostřednictvím našich výrobních poboček, aby se pracovníkům v textilní výrobě dostávalo odpovídacích pracovních podmínek.

My sami žádné továrny nevlastníme, namísto toho úzce spolupracujeme s vybranými dodavateli v rámci dlouhodobých partnerství. Tyto blízké kolegiální vztahy nám pomáhají vést plodnou diskuzi, zavázat se jeden druhému a společně usilovat o pozitivnější dopad.

Přečtěte si více o našich dodavatelích

Bez transparentnosti není odpovědnosti

Naším úkolem je, aby se základní lidská práva dodržovala napříč celým naším řetězcem a aby naše pracoviště byla bezpečná a zdravotně nezávadná. V módním průmyslu je transparentnost dodavatelského řetězce jednou z největších výzev, ale zároveň je také stavebním kamenem pro pokrok ve všech oblastech udržitelnosti, pracovní podmínky nevyjímaje.

Klademe si za cíl, aby do roku 2025 dodavatelé společnosti Lindex, kteří tvoří 80 % naší výroby, vedli plně transparentní dodavatelský řetězec.

Audity a sebehodnocení

Všichni naši dodavatelé jsou povinni dodržovat kodex chování, který stanovuje požadavky na pracovní podmínky, jako je mzdové ohodnocení, bezpečnost na pracovišti, pracovní doba a další. V továrnách provádíme pravidelné audity, jejichž cílem je zjistit a ověřit, zda dodavatelé naše pravidla dodržují. Zároveň také čím dál více využíváme sebehodnocení, aby za program udržitelnosti byli odpovědní samotní dodavatelé.PŘEČTĚTE SI VÍCE

Bez podpory žen to nepůjde

Podpora žen patří k jedné z hlavních oblastí zájmu našeho závazku udržitelnosti a věříme, že ve spolupráci s obchodními partnery dosáhneme lepší rovnosti pohlaví a podpory žen v textilní výrobě. V roce 2019 jsme představili nový kodex chování, jímž se stáváme jednou z prvních velkých módních společností, které řadí rovnost pohlaví mezi své základní požadavky na textilní výrobu a veškeré obchodní partnerské vztahy. Kodex chování společnosti Lindex vychází z kodexu chování Etické obchodní iniciativy ETI’s (Ethical Trading Initiative), ale zakomponovává také větší důraz na rovnost pohlaví.

Přečtěte si kodex chování společnosti Lindex

Klademe si cíl, aby se do roku 2021 všichni naši obchodní partneři zavázali k dodržování kodexu chování společnosti Lindex, který vyžaduje pokroky v oblasti rovnosti pohlaví.

Mzdy

V souladu s kodexem chování a místními předpisy jsou naši dodavatelé povinni vyplácet svým zaměstnancům alespoň minimální mzdu. Minimální mzda však často ani nepokryje základní potřeby zaměstnanců.

Každý si zaslouží mzdu, která mu zajistí živobytí. Zvyšování mzdového ohodnocení nad životní minimum napříč celým naším řetězcem patří k důležitým bodům našeho závazku udržitelnosti. Naše kampaň WE Women by Lindex tento cíl podporuje, protože věříme, že odpovídající systémy řízení jsou stavebním kamenem pro vytváření pozitivního vlivu na problematiku mzdového ohodnocení.

Dobře víme, jaké překážky nás čekají na cestě za spravedlivou mzdou napříč dodavatelským řetězcem. Jedná se o velmi závažný problém, k jehož řešení je potřeba, aby se spojilo několik zainteresovaných stran. Továrny často vyrábí hned několik značek a potřebují dlouhodobá řešení, která zajistí pracovníkům vhodné podmínky nezávisle na tom, které značce v tu dobu oblečení vyrábí. Na mzdách se musí shodnout strany na trhu práce a hlavní roli ve stanovování minimální mzdy a ustanovování pracovněprávních předpisů hraje stát. V naší společnosti musíme udělat vše, co můžeme, a spojit síly napříč módním průmyslem, aby došlo ke změně k lepšímu.

Klademe si za cíl, aby do roku 2025 dodavatelé společnosti Lindex, kteří tvoří 80 procent naší výroby, aktivně pracovali s programem životního minima.

Přečtěte si více

Dohoda Accord

Přečtěte si více o dohodě Accord, jejíž cílem je zlepšit bezpečnost v továrnách v Bangladéši.

Kampaň WE Women by Lindex

Přečtěte si více o kampani WE Women by Lindex, v jejímž rámci usilujeme o lepší rovnost pohlaví a inkluzivnější atmosféru na pracovišti napříč naším dodavatelským řetězcem.

Zvolte jazyk