Logotype
Logotype Gå til shop online

Lønns- og arbeidsvilkår

Produksjonen av produktene våre skaper arbeidsplasser for tusenvis av tekstilarbeidere, og alle har rett til en rettferdig, trygg og sunn arbeidsplass. Arbeidsforholdene for tekstilarbeidere i leverandørkjeden er en viktig del av løftet vårt om bærekraft.

Langsiktige partnerskap

Det er mange utfordringer når det gjelder arbeidsforhold i produksjonen, hovedsakelig på grunn av mangel på administrative systemer i fabrikkene. Vi er godt klar over utfordringene og vår tilstedeværelse i produksjonslivet gjennom produksjonskontorene er svært viktig for å sikre arbeidsvilkårene for tekstilarbeiderne.

Vi eier ikke noen fabrikker, i stedet arbeider vi med nøye utvalgte uavhengige leverandører i langsiktige partnerskap. Dette nære samarbeidet gjør at vi kan ha en tett dialog, forplikte oss til hverandre og samarbeide for å få en positiv effekt.

Les mer om leverandørene våre

Det kan ikke være ansvar uten åpenhet

Det er vårt ansvar å sørge for at grunnleggende menneskerettigheter respekteres i hele verdikjeden og at arbeidsplassen er et trygt og sunt sted å være. Åpenhet i forsyningskjeden er en stor utfordring i motebransjen, men det er nøkkelen til fremskritt innen alle bærekraftområder, inkludert arbeidsforhold. 

Målet vårt er at innen 2025 skal alle Lindex' leverandører som står for 80 prosent av produksjonen vår, ha total åpenhet i forsyningskjeden

Les mer om fabrikkkontroll og egenvurdering

Alle leverandørene våre er pålagt å følge etiske retningslinjer som stiller minimumskrav til arbeidsforhold som lønn, sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidstid og mer. Vi inspiserer fabrikkene regelmessig, der vi kontrollerer og bekrefter hvorvidt leverandøren oppfyller kravene. Vi arbeider også i stadig større grad med egenvurderinger, for å flytte eierskapet av en bærekraftig agenda til leverandørene selv.

les mer

Å styrke kvinner er et minimumskrav

Det å styrke kvinner er et av fokusområdene for løftet vårt om bærekraft, og vi tror på samarbeid med forretningspartnere for å oppnå likestilling mellom kjønnene og styrke kvinnelige tekstilarbeidere.  I 2019 lanserte vi de nye etiske retningslinjene våre, noe som gjør oss til en av de første store motebedriftene til å integrere likestilling i minimumskravene ved tekstilproduksjon. Lindex’ etiske retningslinjer er basert på retningslinjene til ETI (Ethical Trading Initiative), men har økt fokus på likestilling.

 

Les mer om Lindex’ etiske retningslinjer

Målet vårt er at innen 2021 er alle forretningspartnere forpliktet til Lindex’ nye etiske retningslinjer, som er framtredende innenfor likestilling

Lønn

I samsvar med de etiske retningslinjene og lokal lovgivning må leverandører betale minst landets lovbestemte minstelønn til de ansatte. Minstelønn er imidlertid ofte ikke på et nivå som dekker de ansattes grunnleggende behov.

 Alle bør ha en lønn de kan leve på.  Å sørge for at hele verdikjeden går fremover når det gjelder arbeidslønn, er en viktig del av løftet vårt om bærekraft. Arbeidet vårt med WE Women by Lindex støtter dette målet, siden vi tror at riktige styringssystemer er en forutsetning for å ha en positiv innvirkning på lønnsaken.

Vi er godt klar over utfordringene med hensyn til lønn i forsyningskjeden, og det er en svært kompleks sak som krever samarbeid mellom en rekke interessenter. Fabrikker produserer ofte for mange forskjellige varemerker, og det må være langsiktige løsninger som gir de ansatte fordeler uansett hvilket varemerke som produseres i fabrikken. Lønn må forhandles blant partene i arbeidsmarkedet, og regjeringen har en sentral rolle i å sette minstelønn og arbeidslover.  Vi som selskap må gjøre alt vi kan og samarbeide i bransjen for å få en positiv effekt. 

Målet vårt er at innen 2025 skal alle Lindex' leverandører som står for 80 prosent av produksjonen, jobbe aktivt med et fornuftig minstelønnsprogram

Les mer

Accord

Les mer om Accord, en avtale om å øke sikkerheten på arbeidsplassen i fabrikker i Bangladesh.

WE Women by Lindex

Les mer om WE Women by Lindex, der vi arbeider for mer likestilte og inkluderende arbeidsplasser i forsyningskjeden vår.

Choose your language