Logotype
Logotype Přejít k online nákupu

Cirkulární móda

Na světe nás žije čím dál více a spotřeba se stává neudržitelnou, využíváme tedy více přírodních zdrojů, než naše planeta zvládne. Módní průmysl je závislý na mnoha přírodních zdrojích a spotřebovává je. Tyto překážky je potřeba překonat a k tomu je potřeba, abychom využívali zdroje tak efektivně, jak je jen možné. Jediným řešením je cirkulární přístup k módě.

Naše cirkulární transformace

Jsme v bodě zlomu pro celou naši společnost a běžné podnikání je nyní velkým podnikatelským rizikem. V Lindexu věříme, že jedinou cestou, jak jít, cirkulární transformace našeho podnikání – kde vytváříme hodnotu, prodej a růst a zároveň snižujeme náš dopad na klima, minimalizujeme naše využívání přírodních zdrojů a ovlivňujeme chování spotřebitelů s cílem snížit nadměrnou spotřebu. Není to snadný úkol – rozhodně je to cesta. Potřebujeme přetvořit celý systém a musíme ho testovat, učit se, inovovat a spolupracovat. 

Abychom umožnili naši transformaci, pracujeme s několika aspekty cirkularity – cirkulárními produkty, cirkulárním dodavatelským řetězcem a cirkulárními cestami zákazníků.

Cirkulární produkty

Vytváření produktů, které jsou navrženy pro dlouhou životnost, vyrobené z recyklovaných a obnovitelných materiálů, a které lze znovu použít, předělat a recyklovat zpět do systému několikrát.

Cirkulární dodavatelský řetězec

Budování dodavatelského řetězce, který udržuje produkty a materiály v oběhu a využívá výrobní procesy, které jsou efektivní z hlediska zdrojů a využívají obnovitelné zdroje energie. Zajištění toho, že všechny operace neobsahují nebezpečné chemikálie, abychom zajistili bezpečné produkty a umožnili opětovné použití a recyklaci našich produktů.

Cirkulární cesty zákazníků

Zvyšujeme používání a prodlužujeme životnost našich výrobků tím, že našim zákazníkům usnadňujeme péči, opravy, opětovné použití a recyklaci našich výrobků.

Cirkulární móda není jen o recyklování

Cirkulární přístup ke koloběhu módního průmyslu se zakládá na efektivním využívání zdrojů ve všech fázích životního cyklu oděvů. Ať už budete své oblečení nosit dlouho, nebo jej předáte dál někomu dalšímu, prodloužíte mu tím životní cyklus a zároveň tím možná ušetříte přírodní zdroje. Recyklace je na místě, pokud už životnost oblečení nelze prodloužit, protože v porovnání s výrobou nových vláken je mnohem šetrnější k přírodním zdrojům. Recyklace je základem cirkulárního přístupu k módě.

Do roku 2025 bude celý náš sortiment navržený tak, aby dlouho sloužil svému účelu nebo byl cirkulární.

Musíme pro cirkulární módu vytvořit základ

Jako módní společnost musíme prozkoumat nové kruhové způsoby práce a využít naši platformu k ovlivnění chování spotřebitelů a snížení nadměrné spotřeby. Protože i když je spotřeba nakonec v rukou spotřebitele, musíme vytvořit podmínky, které umožní, aby móda byla cirkulární a vědomé volby byly snadné.

Například dlouhodobé používání oděvu je v konečném důsledku na spotřebiteli, ale záleží na nás, abychom nabídli produkty skvěle padnoucí a kvalitní. Opětovné použití oděvu, který si oblíbil někdo jiný, je vždy volbou spotřebitele, ale je to volba, která je mnohem snazší, pokud nabízíme jako součást naší celkové nabídky second hand. Výběr značek, od kterých si nakoupíte, je v rukou spotřebitele – musíme se však ujistit, že při výběru společnosti Lindex mohou naši zákazníci mít jistotu, že je to dobrá volba dnes i do budoucna.

Prodloužení životnosti našich produktů pomocí second handu

Jako módní společnost je naší povinností podporovat a usnadňovat našim zákazníkům být součástí změny. Poslední roky jsme v rámci naší kruhové transformace v Lindexu zkoumali možnost tzv. second hand. Tím, že nabízíme možnost odevzdání již nepoužívaného oblečení a možnost zakoupení oblíbených kousků, můžeme společně s našimi zákazníky prodloužit životnost našeho oblečení. Poskytuje to také mnoho cenných poznatků o tom, jak můžeme vyrábět ještě lepší produkty, které vydrží déle.

Second hand je jiný druh obchodního modelu, a proto ho zkoumáme, testujeme a učíme se. Právě nyní nabízíme oblečení z druhé ruky pro kojenecké a dětské oblečení ve Švédsku a také dámské oblečení v Norsku. Neustále pracujeme na rozvoji tohoto podnikání, abychom mohli škálovat a rozšiřovat naši nabídku z druhé ruky.

Přečtěte si více

Co můžete dělat vy

Přečtěte si více o tom, jak sami můžete přispět ke změně.

Materiály

Přečtěte si více o různých materiálech, a jak se snažíme zvyšovat podíl recyklovaných nebo udržitelně získaných materiálů.

Zvolte jazyk