Logotype
Logotype Gå til shop online

Sirkulær mote

Med en voksende befolkning og uholdbare forbruksmønstre bruker vi opp mer naturressurser enn planeten vår kan håndtere. Moteindustrien er avhengig av og bruker mye naturressurser. For å møte disse utfordringene må ressursene brukes på best mulig måte og en sirkulær tilnærming til mote er den eneste veien å gå.

Vår sirkulære transformasjon

Vi er ved et vendepunkt for hele samfunnet vårt og business as usual er nå en stor forretningsrisiko. Hos Lindex mener vi at den eneste veien å gå er en sirkulær transformasjon av virksomheten vår – der vi skaper verdi, salg og vekst samtidig som vi reduserer klimapåvirkningen, minimerer bruken av naturressurser og påvirker forbrukeratferd for å redusere overforbruk. Dette er ikke en lett oppgave – det er definitivt en reise. Vi må omforme hele systemet og vi må teste, lære, innovere og samarbeide underveis.

For å muliggjøre vår transformasjon jobber vi med flere aspekter av sirkularitet – sirkulære produkter, en sirkulær forsyningskjede og sirkulære kundereiser.

Sirkulære produkter

Å lage produkter som er designet for lang levetid, laget av resirkulerte og regenerative materialer og som kan gjenbrukes, gjenskapes og resirkuleres tilbake i systemet flere ganger.

Sirkulær forsyningskjede

Bygge en forsyningskjede som holder produkter og materialer i sirkulasjon og bruker ressurseffektive produksjonsprosesser drevet av fornybar energi. Sørge for at alle operasjoner er fri for farlige kjemikalier for å sikre trygge produkter og muliggjøre gjenbruk og resirkulering av produktene våre.

Sirkulære kundereiser

Øke bruken og forlenge levetiden til produktene våre ved å gjøre det enklere for kundene våre å ta vare på, reparere, gjenbruke og resirkulere produktene våre.

Sirkulær mote er mer enn bare resirkulering

En sirkulær tilnærming til mote handler om ressurseffektivitet på alle trinn, gjennom hele levetiden til et plagg. Å bruke et plagg over lengre tid, eller gi det videre til noen andre som kan gjenbruke det, forlenger plaggets levetid og er det mest ressurseffektive alternativet. Gjenvinning er det siste skrittet etter at plaggets levetid er maksimert, ettersom det er mer ressurseffektivt sammenlignet med å dyrke eller produsere nye fibre og er nøkkelen i en sirkulær tilnærming til mote.

Innen 2025 vil hele sortimentet vårt være designet for lang levetid og / eller sirkularitet.

Vi må muliggjøre sirkulær mote

Som moteselskap må vi utforske nye sirkulære måter å jobbe på og bruke plattformen vår til å påvirke forbrukeratferd for å redusere overforbruk. For selv om forbruket til syvende og sist er i forbrukerens hender, må vi legge forholdene til rette som gjør det mulig for mote å være mer sirkulært og bevisste valg være enkle. For eksempel å bruke et plagg over lengre tid er til syvende og sist opp til forbrukeren, men det avhenger av at vi tilbyr produkter med god passform og kvalitet. Gjenbruk av plagg som har blitt elsket av noen andre er alltid forbrukerens valg, men det er et valg som er langt enklere hvis vi tilbyr brukt som en del av vårt totale tilbud. Å velge hvilke merker de skal kjøpe fra er i hendene på forbrukeren – men vi må sørge for at når de velger Lindex, kan kundene våre føle seg trygge på at det er et godt valg i dag og for fremtiden.

Forlenge levetiden til produktene våre med second hand

Som moteselskap er det vårt ansvar å oppmuntre og gjøre det enklere for våre kunder å være en del av endringen. De siste årene har vi utforsket second hand som en del av vår sirkulære transformasjon hos Lindex. Ved å tilby muligheten til å levere inn klær som ikke brukes lenger, samt muligheten til å kjøpe pre-loved pieces, kan vi forlenge levetiden til våre klær sammen med våre kunder. Det gir også mye verdifull innsikt i hvordan vi kan lage enda bedre produkter som varer lenger.

Second hand er en annen type forretningsmodell, og det er derfor vi utforsker, tester og lærer underveis. Akkurat nå tilbyr vi brukt til baby- og barneklær i Sverige samt dameklær i Norge. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle denne virksomheten for å kunne skalere og utvide vårt tilbud innen second hand.

Les mer

Hva du kan gjøre

Les mer om hvordan du kan påvirke.

Materials

Read more about our different materials and how we work to increase the share of recycled or sustainably sourced materials.

Choose your language