Logotype
Logotype Prejsť k online nákupu

Cirkulárna móda

Na svete nás žije čoraz viac a spotreba sa stáva neudržateľnou, využívame teda viac prírodných zdrojov, než naša planéta zvládne. Módny priemysel je závislý od mnohých prírodných zdrojov a spotrebúva ich. Tieto prekážky je potrebné prekonať a preto musíme využívať zdroje tak efektívne, ako je len možné. Jediným riešením je cirkulárny prístup k móde.

Naša cirkulárna transformácia

Sme v bode zlomu pre celú našu spoločnosť a bežné podnikanie je teraz veľkým podnikateľským rizikom. V Lindexe veríme, že jedinou cestou, ako ísť ďalej, je cirkulárna transformácia nášho podnikania – kde vytvárame hodnotu, predaj a rast a zároveň znižujeme náš vplyv na klímu, minimalizujeme naše využívanie prírodných zdrojov a ovplyvňujeme správanie spotrebiteľov s cieľom znížiť nadmernú spotrebu. Nie je to ľahká úloha – rozhodne je to cesta. Potrebujeme pretvoriť celý systém a musíme ho testovať, učiť sa, inovovať a spolupracovať.

Aby sme umožnili našu transformáciu, pracujeme s niekoľkými aspektmi cirkularity – cirkulárnymi produktmi, cirkulárnym dodávateľským reťazcom a cirkulárnymi cestami zákazníkov.

Cirkulárne produkty

Vytváranie produktov, ktoré sú navrhnuté pre dlhú životnosť, vyrobené z recyklovaných a obnoviteľných materiálov, a ktoré je možné znovu použiť, prerobiť a recyklovať späť do systému niekoľkokrát.

Cirkulárny dodávateľský reťazec

Budovanie dodávateľského reťazca, ktorý udržuje produkty a materiály v obehu a využíva výrobné procesy, ktoré sú efektívne z hľadiska zdrojov a využívajú obnoviteľné zdroje energie. Zaistenie toho, že všetky operácie neobsahujú nebezpečné chemikálie, aby sme zaistili bezpečné produkty a umožnili opätovné použitie a recykláciu našich produktov.

Cirkulárne cesty zákazníkov

Zvyšujeme používanie a predlžujeme životnosť našich výrobkov tým, že našim zákazníkom uľahčujeme starostlivosť, opravy, opätovné použitie a recykláciu našich výrobkov.

Cirkulárna móda nie je len o recyklovaní

Cirkulárny prístup ku kolobehu módneho priemyslu sa zakladá na efektívnom využívaní zdrojov vo všetkých fázach životného cyklu odevov. Či už budete svoje oblečenie nosiť dlho, alebo ho odovzdáte ďalej niekomu ďalšiemu, predĺžite mu tým životný cyklus a zároveň tým možno ušetríte prírodné zdroje. Recyklácia je na mieste, pokiaľ už životnosť oblečenia nemožno predĺžiť, pretože v porovnaní s výrobou nových vlákien je oveľa šetrnejšia k prírodným zdrojom. Recyklácia je základom cirkulárneho prístupu k móde.

Do roku 2025 bude celý náš sortiment navrhnutý so zreteľom na životnosť a/alebo cirkulárne využitie.

Musíme pre cirkulárnu módu vytvoriť základ

Ako módna spoločnosť musíme preskúmať nové kruhové spôsoby práce a využiť našu platformu na ovplyvnenie správania spotrebiteľov a zníženie nadmernej spotreby. Pretože aj keď je spotreba nakoniec v rukách spotrebiteľa, musíme vytvoriť podmienky, ktoré umožnia, aby móda bola cirkulárna a vedomé voľby boli jednoduché.

Napríklad dlhodobé používanie odevu je v konečnom dôsledku na spotrebiteľovi, ale záleží na nás, aby sme ponúkli produkty, ktoré sedia a sú kvalitné. Opätovné použitie odevu, ktorý si obľúbil niekto iný, je vždy voľbou spotrebiteľa, ale je to voľba, ktorá je oveľa jednoduchšia, pokiaľ ponúkame ako súčasť našej celkovej ponuky second hand. Výber značiek, od ktorých si nakúpite, je v rukách spotrebiteľa - musíme sa však uistiť, že pri výbere spoločnosti Lindex môžu naši zákazníci mať istotu, že je to dobrá voľba dnes aj do budúcnosti.

Predĺženie životnosti našich produktov pomocou second handu

Ako módna spoločnosť je našou povinnosťou podporovať a uľahčovať našim zákazníkom byť súčasťou zmeny. Posledné roky sme v rámci našej kruhovej transformácie v Lindexe skúmali možnosť tzv. second hand. Tým, že ponúkame možnosť odovzdania už nepoužívaného oblečenia a možnosť zakúpenia obľúbených kúskov, môžeme spoločne s našimi zákazníkmi predĺžiť životnosť nášho oblečenia. Poskytuje to aj mnoho cenných poznatkov o tom, ako môžeme vyrábať ešte lepšie produkty, ktoré vydržia dlhšie.

Second hand je iný druh obchodného modelu, a preto ho skúmame, testujeme a učíme sa. Práve teraz ponúkame oblečenie z druhej ruky pre dojčenské a detské oblečenie vo Švédsku a taktiež dámske oblečenie v Nórsku. Neustále pracujeme na rozvoji tohto podnikania, aby sme mohli škálovať a rozširovať našu ponuku z druhej ruky.

Prečítajte si viac

Čo môžete urobiť vy

Prečítajte si viac o tom, ako môžete pomôcť.

Materiály

Prečítajte si viac o našich rôznych materiáloch a o tom, ako pracujeme na zvýšení podielu recyklovaných alebo trvalo udržateľných materiálov.

Zvoľte jazyk