Logotype
Logotype Siirry verkkokauppaan

Muodin kiertotalous

Väestönkasvun ja kestämättömien kulutustottumusten vuoksi haaskaamme kallisarvoisia luonnonvaroja. Muotiteollisuus on riippuvainen luonnonvaroista ja kuluuttaa niitä merkittävästi. Jotta nämä haasteet pystytään ratkaisemaan, luonnonvaroja on käytettävä viisaasti. Niinpä muotiteollisuudessa on siirryttävä kiertotalouteen.

Muutos kohti kiertotalouden mukaista liiketoimintamallia

Yhteiskuntamme on käännekohdassa ja tavanomainen liiketoiminta ilman merkittäviä uudistuksia on suuri liiketoimintariski. Me Lindexillä uskomme, että ainoa tapa edetä on muutos kohti kiertotalouden mukaista liiketoimintamallia – jossa luomme arvoa, myyntiä ja kasvua samalla kun vähennämme ilmastovaikutuksiamme, minimoimme luonnonvarojen käyttöämme ja autamme asiakkaita tekemään yhä vastuullisempia valintoja. Tämä ei ole helppo tehtävä – se tulee olemaan haasteellinen matka. Meidän on ajateltava koko liiketoimintamme uudella tavalla, meidän on kokeiltava, opittava, innovoitava ja tehtävä jatkuvaa yhteistyötä matkan varrella.

Muutoksemme mahdollistamiseksi työskentelemme monesta eri kiertotalouden mukaisesta näkökulmasta – kiertotalouden mukaiset tuotteet, kiertotalouden mukainen toimitusketju ja kiertotalouden mukainen asiakaspolku.

Kiertotaloudenmukaiset tuotteet

Tavoitteena on suunnitella tuotteita pitkäikäiseksi, valmistaa ne kierrätetystä ja/tai uusiutuvista lähteistä ja varmistaa, että tuotteita voidaan uusiokäyttää, uudelleen käyttää tai kierrättää useita kertoja.

Kiertotalouden mukainen toimitusketju

Pyrimme rakentamaan toimitusketjun, joka mahdollistaa kiertotalouden mukaisen liiketoimintamallin ja käyttää uusiutuvaa energiaa ja resurssitehokkaita tuotantoprosesseja. Tulemme myös varmistamaan, että missään tuotannon vaiheessa ei käytetä vaarallisia kemikaaleja, varmistaaksemme jatkossakin tuotteiden turvallisuuden ja mahdollistaaksemme tuotteidemme uudelleenkäytön ja kierrätyksen.

Kiertotalouden mukainen asiakaspolku

Haluamme lisätä tuotteidemme käyttöastetta ja käyttöikää tarjoamalla enemmän tuotehuoltoapua, korjaamista, uudelleenkäyttöideoita ja kierrätysmahdollisuuksia tuotteillemme.

Muodin kiertotalous ei tarkoita pelkkää kierrättämistä

Muodin kiertotalousmallissa keskeinen tekijä on resurssitehokkuus vaatteen elinkaaren jokaisessa vaiheessa. Vaatteen käyttäminen pitkään tai luovuttaminen eteenpäin seuraavalle ovat usein resurssitehokkaimpia vaihtoehtoja. Kun vaate on käyttöikänsä päässä, kierrätys on viimeinen vaihe, sillä se on resurssitehokkaampi vaihtoehto kuin uusien kuitujen viljeleminen tai tuottaminen ja avaintekijä muodin kiertotaloudessa.

Vuoteen 2025 kaikki Lindexin tuotteet on valmistettu kestämään pitkään käyttöä ja/tai helposti kierrätettäviksi.

Meidän on saatava muodin kiertotalous onnistumaan

Muotibrändinä meidän on etsittävä uusia kiertotalousmallin mukaisia toimintatapoja ja käytettävä alustaamme kulutustottumusten muuttamiseksi vastuullisempaan suuntaan. Vaikka päätöksen tekee loppukädessä kuluttaja, tulee meidän luoda edellytykset kiertotalousmallin soveltamiselle ja helpottaa vastuullisten valintojen tekemistä. Voimme myös vaikuttaa vaatteiden käyttöikään tarjoamalla laadukkaita ja kestäviä tuotteita. Kuluttaja päättää luonnollisesti itse, haluaako hän ostaa vaatteita käytettynä, mutta käytetyn tuotteen ostaminen on huomattavasti helpompaa, jos me tarjoamme siihen mahdollisuuden. Haluamme myös varmistaa, että asiakas voi tuntea tehneensä kestäviä valintoja asioidessaan Lindexillä.

Second hand pidentää tuotteidemme käyttöikää

Meillä on muotiyrityksenä vastuu kannustaa asiakkaitamme muutokseen ja helpottaa vastuullisten valintojen tekemistä. Olemme viime vuosina kokeilleet käytettyjen Lindex-tuotteiden myyntiä osana siirtymistämme kohti kiertotalouden mukaista liiketoimintamallia. Ostamalla asiakkailta käytettyjä Lindex-tuotteita takaisin myyntiin, voimme pidentää tuotteidemme käyttöikää. Second hand -tuotteiden myynti antaa meille myös arvokasta tietoa, kun suunnittelemme uusia tuotteita pitkäikäisyysperiaatteen mukaisesti.

Second hand on meille uusi ympäristö, jonka myötä me tutkimme, kokeilemme ja opimme uutta. Tällä hetkellä tarjoamme Ruotsissa ja Suomessa lasten ja vauvojen second hand -tuotteita ja Norjassa tarjoamme käytettyjä naistenvaatteita. Kehitämme mallia jatkuvasti ja pyrimme laajentamaan second hand tarjontaa lähivuosina myös muille markkinoille.

Lue lisää

Mitä sinä voit tehdä

Lue lisää siitä, miten sinä voit osallistua.

Materiaalit

Lue lisää eri materiaaleistamme ja työstämme kierrätettyjen tai kestävistä lähteistä saatavien materiaalien osuuden kasvattamiseksi.

Choose your language