Logotype
Logotype Siirry verkkokauppaan

Vesi

Muotiteollisuus on vedestä riippuvaisena alana merkittävä vedenkuluttaja. Vesi on osa vaatteen koko elinkaarta puuvillapelloilta ja tekstiilitehtailta aina käyttäjän pesukoneeseen.

Muotiteollisuus on erittäin riippuvainen puhtaan veden saannista ja voi siten vaikuttaa vesivaroihin negatiivisesti. Monissa Lindexin toimitusketjuun liittyvissä yhteisöissä runsas veden käyttö sekä vesistöjen saastuminen kuormittavat paikallisia vesivaroja voimakkaasti. Vesipulan seuraukset ovat raskaita erityisesti naisille, sillä he vastaavat taloudenhoidosta sekä veden hakemisesta perheilleen. Vedenhakuun saattaa mennä tuntikausia. Vesipulan myötä naiset altistuvat myös tulehduksille synnytyksissä ja kuukautisten aikana. Molemmat seikat haittaavat naisten aseman kehittymistä ja estävät heitä toteuttamasta itseään.

 

Vastuullinen veden käyttö on tärkeä tavoite kestävyyslupauksessamme tulevia sukupolvia varten. Varmistamme, että käytämme vettä vastuullisesti koko arvoketjussamme, ehkäisemme riskiä vesipulasta toiminta-alueillamme ja tarjoamme yhdessä liikekumppaneidemme kanssa vesipisteitä sekä sanitaatiotiloja tehtaissa ja lähiyhteisöissä.

Vähemmän vettä oikein käytettynä

Vedenkulutukseen vaikuttaa kaksi avaintekijää: käytetyt vesimäärät ja veden käyttötavat. On aivan yhtä tärkeää pienentää vedenkulutusta kuin käyttää vettä oikein. Suurin ympäristövaikutuksemme liittyy tuotteidemme materiaaleihin ja tuotantoprosesseihin.

Veden käyttöön voidaan vaikuttaa valitsemalla oikeat kemikaalit sekä laitteet ja menetelmät, joilla käytetty prosessivesi puhdistetaan. Meidän on varmistettava, ettei tuotannosta vapaudu luontoon haitallisia aineita saastuttamaan vesistöjä ja aiheuttamaan peruuttamattomia ympäristötuhoja.

 

Lue lisää kemikaaleista

Vesi tuotetasolla

Tuotetasolla voimme pienentää vaikutuksiamme vesistöihin valitsemalla materiaaleja, joilla on mahdollisimman pieni vaikutus ympäristöön. Esimerkiksi luomupuuvillan viljelyssä käytetään merkittävästi vähemmän vettä, kuin perinteisessä viljelytavassa. Tuhansia vesilitroja voidaan kuitenkin säästää korvaamalla osa puuvillasta kierrätyspuuvillalla.

Lue lisää materiaaleista

Voimme pienentää vaikutuksia vesivaroihin myös käyttämällä tehokkaampia pesu-, painatus-, värjäys- ja viimeistelyprosesseja. Better Denim -mallistomme on yksi tehokkaiden prosessien edelläkävijöistä.

 

Lue lisää Better Denimistä

Vesi tehtaissa

Tuotetason prosessien lisäksi seuraamme vedenkulutusta myös tehdastasolla. Pisteytämme toimittajat vedenkulutuksen ja syntyvien jätevesimäärien perusteella. Meillä on ympäristösäännöt, joissa on määritetty puhtaan veden, kemikaalien, jätevesien ja päästöjen käsittelyä koskevat vaatimukset toimittajien märkäprosesseja varten.

Toimittajien tietämyksen lisäämiseksi sekä vastuullisen vedenkulutuksen ja puhtaamman tuotannon edistämiseksi olemme osallistuneet erilaisiin yhteistyöhankkeisiin. Tällaisia ovat esimerkiksi PaCT (Partnership for Cleaner Textile) ja STWI (Sweden Textile Water Initiative). Hankkeiden avulla tehtaissa on otettu käyttöön kestävämpiä vedenhallintajärjestelmiä ja tehty merkittäviä parannuksia, jotka ovat tuottaneet miljoonien vesilitrojen säästöt.

Tavoitteenamme on, että vuoteen 2025 mennessä kaikki Lindexin liikekumppanit, jotka käyttävät toiminnoissaan paljon vettä, mittaavat vedenkulutustaan, asettavat tavoitteet vedenkulutuksen pienentämiseksi sekä huomioivat jätevesien vähentämisen, uudelleenkäytön ja kierrätyksen ympäristöjärjestelmissään.

Lue lisää

WaterAid

Lue lisää yhteistyöstämme WaterAidin kanssa puhtaan veden saannin ja sanitaatiojärjestelmien edistämiseksi.

Kemikaalit

Lue lisää tuotantokemikaalien käsittelystä.

Choose your language