Logotype

Vann

Moteindustrien avhenger av og forbruker mye vann. Fra bomullsåkrene og tekstilfabrikker til vaskemaskinen hjemme er vann en del av hele levetiden til et plagg.

Moteindustrien er svært avhengig av og risikerer å ha negativ innvirkning på tilgangen til rent vann. I mange samfunn knyttet til Lindex sin forsyningskjede, er de lokale vannressursene stadig under press på grunn av høyere etterspørsler og forurensning av det tilgjengelige vannet. Konsekvensene av vannknapphet er spesielt betydelig for kvinner, siden de er ansvarlige for husstanden og å hente vann til familien, som noen ganger kan ta mange timer per dag. De er også sårbare for infeksjoner ved fødsel og under menstruasjon. Begge disse faktorene holder kvinner tilbake fra å utvikle seg og være i stand til å nå potensialet sitt.

Å bruke vann på en forsvarlig måte en viktig del av vårt løftet om bærekraft – å utgjøre en forskjell for fremtidige generasjoner. Vi skal være vanneffektive gjennom hele verdikjeden, redusere risikoen for vannmangel i områder som er knyttet til virksomheten vår, og sammen med forretningspartnere gi tilgang til vann og sanitære forhold i fabrikker og nærliggende lokalsamfunn.

Bruke mindre vann og bruke det riktig

Det er to viktige aspekter ved innvirkningen på vann – mengden vann som brukes og hvordan det brukes. Det er like viktig å bruke mindre vann som å bruke det riktig, på alle måter vi kan. Vår største innvirkning kommer fra materialer og produksjonsprosesser som brukes til produktene våre.

Riktig bruk av vann handler om valg av kjemikalier, utstyr og prosesser som brukes til å rengjøre vannet før det slippes ut. Det handler om å sørge for at produksjonen ikke fører til at skadelige stoffer slippes ut i naturen, forurenser vannressursene og forårsaker uopprettelig skade på miljøet. 

LES MER OM KJEMIKALIER

Vann på produktnivå

På produktnivå kan vi velge materialer med mindre påvirkning på naturressurser. For eksempel dyrkes økologisk bomull med mindre vann sammenlignet med konvensjonell bomull. Men fremfor alt, ved å erstatte noe av bomullen med resirkulert bomull, kan tusenvis av liter vann spares.

LES MER OM MATERIALER

Vi kan også redusere vannpåvirkningen vår ved å bruke mer ressurseffektive prosesser for vask, trykking, farging og etterbehandling i produksjonen. Vårt Better Denim-sortiment er en av våre frontløpere når det kommer til mer ressurseffektive prosesser.

 

LES MER OM Better Denim

Vann på fabrikknivå

I tillegg til å arbeide på produktnivå med spesifikke prosesser arbeider vi også med vannstyring på fabrikknivå. Vi gir poeng til leverandører for vannforbruket og produksjonen av avfallsvann. Vi har en miljøkode som setter krav til leverandørene våre når det gjelder vannbehandling, håndtering av kjemikalier, avfallsbehandling og utslipp, som leverandørene vi bruker til våte prosesser, må oppfylle.

Vi har vært med i samarbeidsprosjekter som PaCT (Partnerskap for Cleaner Tekstil) og STWI (svensk tekstilvanninitiativ), for å øke bevisstheten og lære leverandørene våre om ansvarlig vannstyring og renere produksjon. Disse prosjektene resulterte i mer bærekraftige vannstyringssystemer i fabrikkene og store forbedringer som besparelser på millioner av liter vann.

 

Målet vårt er at innen 2025 skal alle Lindex' samarbeidspartnere med vannintensiv drift måle vannforbruket, ha satt seg mål om reduksjon og ha iverksatt reduksjon, gjenbruk og resirkulering av avløpsvann i miljøstyringssystemene.

Les mer

WaterAid

Les mer om vårt samarbeid med WaterAid for å støtte arbeidet med å forbedre tilgangen på rent vann og sanitære forhold.

Kjemikalier

Les mer om hvordan vi arbeider med kjemikalier i produksjonen.

Choose your language