Logotype
Logotype Přejít k online nákupu

Voda

Módní průmysl je závislý na vodě a také jí mnoho využívá. Od polí s bavlnou, přes textilní výrobu až do pračky u vás doma, voda patří k celému životnímu cyklu oblečení.

Módní průmysl je zcela závislý na čisté vodě a zároveň hrozí, že negativně ovlivní přístup k ní. V mnoha komunitách, které jsou propojené s dodavatelským řetězcem společnosti Lindex, dochází k čím dál většímu zatěžování vodních zdrojů, protože vody je potřeba čím dál víc. Svůj vliv má také znečištění dostupné vody. Důsledky nedostatku vody obzvláště dopadají na ženy, protože zodpovídají za chod domácnosti a také shromažďování vody pro své rodiny, což někdy zabere až několik hodin denně. Také jim hrozí nebezpečí infekce během porodu a menstruačního cyklu. Tyto dva faktory ženám zamezují v rozvoji a naplňování potenciálu.

Svědomité hospodaření s vodou je jedním z důležitých částí našeho závazku udržitelnosti – abychom zajistili lepší budoucnost příštích generací. Budeme šetřit s vodou napříč celým naším řetězcem, zamezovat vzniku nedostatku vody v oblastech, v nichž působíme, a spolu s našimi obchodními partnery budeme poskytovat přístup k vodě a hygienickým zařízením v továrnách a blízkých komunitách.

Šetření a správné využívání vody

Zpracování vody má dvojí dopad, nejde jen o to, kolik vody se používá, ale také jak se používá. Šetření vodou a správné využívání vody jsou ve všech ohledech stejně důležité. Nejvíce můžeme ovlivnit materiály a postupy používané při výrobě našich produktů.

Správné využívání vody spočívá ve vhodném výběru chemických látek, dále také ve vybavení a postupech čištění vody před vypuštěním. Hlavní je se ujistit, aby během výroby nedocházelo k vypouštění škodlivých látek do přírody, ke znečišťování vodních zdrojů nebo k nevratnému poškození životního prostředí.

 

Další informace o chemických látkách

Voda na úrovni produktu

Na úrovni produktu si můžeme vybrat materiály s menším dopadem na přírodní zdroje. Například organická bavlna se pěstuje s použitím menšího množství vody ve srovnání s konvenční bavlnou. Ale především nahrazením části bavlny recyklovanou bavlnou lze ušetřit tisíce litrů vody.

Přečtěte si více o našich materiálech

Můžeme také snížit dopad na vodu tím, že ve výrobě použijeme procesy, které jsou efektivnější z hlediska zdrojů pro praní, tisk, barvení a konečnou úpravu. Náš sortiment Better Denim je jedním z našich průkopníků, pokud jde o procesy efektivnější z hlediska zdrojů.

Přečtěte si více o Better Denim

Voda na úrovni továrny

Kromě toho, že se určitými postupy snažíme situaci zlepšit na úrovni produktů, se také snažíme hospodaření s vodou zlepšit i na úrovni továrny. Hodnotíme, jak si naši dodavatelé vedou ve spotřebě vody a v množství odpadní vody. Držíme se kodexu ochrany životního prostředí, který našim dodavatelům ukládá požadavky v oblasti zacházení s vodou a chemickými látkami a v oblasti emisí, jelikož tyto procesy využívající vodu leží na bedrech našich dodavatelů.

K rozšiřování povědomí a znalostí o svědomitějším hospodaření s vodou a čistější výrobě jsme se zapojili do společných projektů, jako je PaCT (Partnerství za čistější textilní průmysl) a STWI (Švédská iniciativa proti znečištění vody v textilním průmyslu). Díky těmto projektům jsme vytvořili udržitelnější systémy hospodaření s vodou, které se používají v našich továrnách a které zapříčinily významný pokrok. Dosáhli jsme tak úspory v milionech litrů vody.

 

Klademe si za cíl, aby do roku 2025 všichni obchodní partneři společnosti Lindex, kteří ve velkém využívají vodní zdroje, zaznamenávali množství využité vody, aby měli nastavené konkrétní cíle, zavedli opatření na šetření vodou a v neposlední řadě aby používali vodu opakovaně a vraceli ji do koloběhu v rámci systému řízení ochrany životního prostředí.

Přečtěte si více

Spolupráce s WaterAid

Přečtěte si více o spolupráci s organizací WaterAid a o tom, jak můžete podpořit jejich snahy o lepší dostupnost čisté vody a hygienických zařízení.

Chemické látky

Přečtěte si více o tom, jak používáme chemické látky ve výrobě.

Zvolte jazyk