Logotype
Logotype Prejsť k online nákupu

Dodávatelia a továrne

Nevlastníme žiadne továrne, namiesto toho spolupracujeme s nezávislými dodávateľmi. V posledných rokoch sme výrazne konsolidovali náš dodávateľský reťazec a dnes pracujeme v dlhodobých partnerstvách s niekoľkými starostlivo vybranými dodávateľmi.

Konsolidácia nášho dodávateľského reťazca bola kľúčom k zvýšeniu pokroku v našom dodávateľskom reťazci. Úzka a dlhodobá spolupráca s našimi dodávateľmi nám umožňuje vzájomne sa angažovať v oblasti podpory, investícií a dlhodobých projektov zlepšovania.

Požiadavky a overovania

Pred začatím spolupráce s novým dodávateľom alebo továrňou, vypracujeme hodnotenie, na základe ktorého sa uistíme, že dodávateľ je v súlade s našimi zásadami a požiadavkami. Pred prvou objednávkou od spoločnosti Lindex prebehne vo všetkých závodoch audit s cieľom skontrolovať a overiť, či dodávateľ spĺňa naše požiadavky.

Všetci naši dodávatelia sú povinní dodržiavať kódex správania, ktorý stanovuje požiadavky na pracovné podmienky, ako sú mzdy, bezpečnosť pracoviska, pracovná doba a ďalšie. V továrňach pravidelne prebiehajú dva typy auditov – interné audity vykonávajú naše výrobné pobočky, audity tretích strán, ktoré vykonávajú nezávislí audítori. Vykonávané audity sú ohlásené aj neohlásené.

Prečítajte si viac o Kódexe správania spoločnosti Lindex

Sebahodnotenie

Audity v závodoch boli predtým základným kameňom našich postupov dodržiavania súladu v dodávateľskom reťazci. V posledných rokoch sme však začali pochybovať o efektívnosti auditov, pretože tie v priebehu času nevykazujú dostatočné zlepšenie alebo neprinášajú zmeny tak, ako by sme chceli. Podľa nášho názoru je to tak preto, lebo prístup formou auditu nepodporuje dodávateľov pri rozvíjaní vlastnej schopnosti identifikovať problémy, lokalizovať príčinu a prijímať opatrenia na zlepšenie. Súbežne s auditmi preto vyvíjame sebahodnotenie, v rámci ktorého školíme dodávateľov, aby sa vedeli sami ohodnotiť a podať nám správy. Sebahodnotením sa snažíme presunúť zodpovednosť a kompetencie na dodávateľov a rozvíjať ich schopnosti zlepšovať podmienky bez neustáleho vonkajšieho tlaku.

Trvalo udržateľná výroba sa vypláca

Na urýchlenie rozvoja trvalej udržateľnosti vo výrobe je dôležité prepojiť ju s obchodnými záujmami. Na zvýšenie obchodných stimulov pre našich dodávateľov a monitorovanie ich rozvoja sme zaviedli výsledkovú kartu trvalej udržateľnosti, kde hodnotíme našich dodávateľov podľa ich výsledkov v rámci sociálnej a environmentálnej trvalej udržateľnosti, ako aj úrovne transparentnosti. Skóre trvalej udržateľnosti je súčasťou našej obchodnej výsledkovej karty, ktorá je naším nástrojom na správu dodávateľov. Trvalá udržateľnosť sa tak stáva súčasťou rozhodnutia, ktorým dodávateľom odošleme objednávku.

Zoznámte sa s jedným z našich dodávateľov

Zoznámte sa s Paramount, jedným z našich dlhodobých dodávateľov v Indii. S viac ako 7 000 zamestnancami a tam, kde sú ženy v menšine, urobil Paramount sociálnu udržateľnosť a posilnenie postavenia žien hlavnou súčasťou svojich obchodných hodnôt a dôležitou súčasťou svojich obchodných rozhodnutí i každodenných operácií.

Prečítajte si viac

Zoznamy dodávateľov

Výrobné továrne

Spracovateľské továrne

Závody 2. stupňa

Zvoľte jazyk