Logotype
Logotype Gå til shop online

Leverandører og fabrikker

Vi eier ikke noen fabrikker, men i stedet samarbeider vi med uavhengige leverandører. I de senere år har vi i stor grad forbedret forsyningskjeden vår, og i dag har vi langsiktige samarbeid med noen få nøye utvalgte leverandører.

Forbedring av forsyningskjeden vår har vært nøkkelen til å øke fremgangen i denne. Med et nært og langsiktig samarbeid med leverandører kan vi forplikte oss til hverandre når det gjelder støtte, investeringer og langsiktige forbedringsprosjekter. 

Krav og oppfølging

Før vi begynner å arbeide med en ny leverandør eller fabrikk gjør vi en evaluering for å sikre at leverandøren vil være i samsvar med våre retningslinjer og krav.  Alle fabrikker blir vurdert før de mottar sin første Lindex-bestilling, der vi inspiserer og kontrollerer om leverandøren oppfyller kravene.

Alle leverandørene våre er pålagt å følge etiske retningslinjer som stiller krav til arbeidsforhold som lønn, sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidstid og mer. Vi kontrollerer fabrikkene regelmessig, med både interne kontroller utført av produksjonskontorene våre, og tredjepartsinspeksjoner utført av uavhengige kontrollører. Kontroller gjennomføres både med og uten forvarsel.

Les mer om Lindex’ etiske retningslinjer

Egenvurdering

Fabrikkinspeksjoner har tidligere vært en hjørnestein når det gjelder kontroll av etterlevelse i forsyningskjeden.  I de senere år har vi imidlertid begynt å tvile på hvor effektive inspeksjonene er, siden de ikke viser nok forbedring over tid eller gjør endringer på den måten vi ønsker. Vi mener dette er fordi tilnærmingen av kontroll ikke støtter leverandørene når det gjelder å utvikle sin egen evne til å identifisere problemer, finne årsaker og iverksette tiltak for å gjøre forbedringer. Parallelt med inspeksjoner utvikler vi derfor en egenvurdering der vi lærer opp leverandørene til å vurdere seg selv og rapportere til oss.  Med egenvurdering tar vi sikte på å flytte ansvaret og eierskapet til leverandøren og utvikle ferdighetene deres for å forbedre forholdene uten konstant press utenfra. 

Bærekraftig produksjon lønner seg

Når vi skal forbedre bærekraftigheten i produksjonen er det viktig å knytte denne til kommersielle interesser. Vi har dermed utviklet et poengsystem for bærekraft, slik at vi kan styrke forretningsinsentivene for leverandørene og overvåke utviklingen deres. Dette gir poeng for ytelse innen sosial og miljømessig bærekraft, samt for hvor god åpenhet leverandøren har. Poengsummen for bærekraft er en del av poengsystemet for virksomheter som er verktøyet vi bruker for leverandøradministrasjon. Dette gjør bærekraftighet til en del av vår beslutning om hvilke leverandører vi skal bruke.

Leverandørlister

Møt en av våre leverandører

Møt Paramount, en av våre langsiktige leverandører i India. Med en arbeidsstyrke på mer enn 7.000 ansatte, og hvor kvinner er minoriteten, har Paramount gjort sosial bærekraft og kvinners myndiggjøring til en kjernedel av forretningsverdiene og en viktig del av forretningsbeslutningene og den daglige driften.

LES MER

Nivå 2-fabrikker

Behandlingsfabrikker

Råvareleverandører

Produksjonsfabrikker

Choose your language