Logotype
Logotype Siirry verkkokauppaan

Tavarantoimittajat ja tehtaat

 Meillä ei ole omia tehtaita, vaan teemme yhteistyötä itsenäisten toimittajien kanssa. Olemme viime vuosina karsineet toimitusketjuamme voimakkaasti, ja nykyisin meillä on pitkäaikainen yhteistyösuhde muutaman tarkoin valikoidun toimittajan kanssa.

Toimitusketjun karsiminen on ollut avainasemassa tämän toiminnan tehostamisessa. Tiivis ja pitkäaikainen yhteistyö toimittajien kanssa mahdollistaa molemminpuolisen sitoutumisen tukeen, investointeihin ja pitkän aikavälin kehittämishankkeisiin.

Vaatimukset ja seuranta

Ennen kuin aloitamme yhteistyön uuden toimittajan tai tehtaan kanssa, arvioimme sen toiminnan varmistaaksemme, että toimittaja noudattaa Lindexin käytäntöjä ja vaatimuksia. Kaikki tehtaat auditoidaan, ennen kuin ne saavat Lindexiltä ensimmäisen tilauksen. Tarkastamme tällöin, täyttääkö toimittaja vaatimuksemme.

Kaikkien toimittajien tulee noudattaa käytännesääntöjä, joissa on määritelty työoloja, kuten muun muassa palkkoja, työturvallisuutta ja työaikaa, koskevat ehdot. Auditoimme tehtaita säännöllisesti niin paikallisten Lindexin työntekijöiden tekemin sisäisin tarkastuksin kuin riippumattomien ulkopuolisten toimijoiden tekemin auditoinnein. Tarkastuksia voidaan tehdä myös ilman ennakkovaroitusta.

Lue lisää käytännesäännöistämme

Itsearviointi

Tehtaiden auditoinnit ovat aiemmin olleet toimitusketjun vaatimustenmukaisuustyön kulmakivi. Olemme viime vuosina kuitenkin alkaneet epäillä auditointien tehokkuutta, sillä ne eivät ole osoittaneet riittävästi parannuksia ajan mittaan tai edistä muutosta toivomaamme suuntaan. Tämä johtuu uskoaksemme siitä, ettei auditointimalli tue toimittajia ongelmien havaitsemisessa, syiden paikantamisessa ja korjaaviin toimiin ryhtymisessä. Olemme sen vuoksi kehittämässä auditointien rinnalle itsearviointimallia, jossa toimittajia koulutetaan arvioimaan omaa toimintaansa ja raportoimaan siitä meille. Itsearviointien tavoitteena on siirtää vastuuta ja omistajuutta toimittajille ja kehittää heidän valmiuksiaan, jotta he voivat parantaa työoloja ilman jatkuvaa ulkoista painetta.

Kestävä tuotanto kannattaa

Kestävää tuotantoa voidaan edistää yhdistämällä se kaupallisiin intresseihin. Lindexillä on toimittajien liiketoimintahankkeita ja edistymisen seuraamista tukevat kestävyysmittarit, joilla pisteytämme toimittajat yhteiskunta- ja ympäristövastuun sekä toiminnan avoimuuden perusteella. Kestävyyspisteet huomioidaan liiketoiminnan pisteytyksessä, jota käytämme työkaluna toimittajien hallinnoinnissa. Kestävyys on siten yksi tekijä valitessamme toimittajia, joilta tilauksia tehdään.

Tutustu yhteen toimittajistamme

Yksi pitkäaikaisista toimittajistamme Intiassa on Paramount. Yrityksellä on yli 7 000 työntekijää, joista naiset ovat vähemmistönä. Paramount on ottanut sosiaalisen kestävyyden ja naisten voimaannuttamisen liiketoimintansa keskeisiksi arvoiksi ja tärkeäksi osaksi päätöksentekoaan sekä päivittäistä toimintaansa.

Lue lisää

Toimittajalista

Tuotantolaitokset

Käsittelylaitokset

2-tason tehtaat

Choose your language