Logotype
Logotype Přejít k online nákupu

Dodavatelé a továrny

My sami žádné továrny nevlastníme. Namísto toho úzce spolupracujeme s nezávislými dodavateli. V poslední letech jsme náš dodavatelský řetězec konsolidovali a v dnešní době spolupracujeme v rámci dlouhodobých partnerství s několika pečlivě vybranými dodavateli.

Konsolidace dodavatelského řetězce se ukázala být klíčová pro další pokrok v rámci tohoto řetězce. Úzkost a dlouhodobost spolupráce s našimi dodavateli nám pomáhá provázat se z hlediska podpory, investic a dlouhodobého rozvoje.

Požadavky a následné kroky

Než navážeme spolupráci s novým dodavatelem nebo továrnou, nejprve zhodnotíme, zda budou dodržovat naše zásady a pravidla. Ve všech továrnách proběhne audit ke kontrole dodržování požadavků ještě předtím, než od společnosti Lindex přijmou první objednávku.

Všichni naši dodavatelé jsou povinni dodržovat kodex chování, který stanovuje požadavky na pracovní podmínky, jako je mzdové ohodnocení, bezpečnost na pracovišti, pracovní doba a další. V továrnách provádíme pravidelné audity, a to jak interní, které vede naše vlastní výrobní pobočka, tak i externí audity, které vede nezávislý auditor. Audity jsou pak ohlášeny i neohlášeny.

Přečtěte si více o kodexu chování společnosti Lindex

Sebehodnocení

Až donedávna byly základem naší kontroly dodržování právních předpisů audity v továrnách. V posledních letech jsme však začali zpochybňovat efektivitu auditů, protože jsme v průběhu doby navzdory očekávání nezaznamenali dostatečný pokrok ani touhu po změně. K tomuto názoru jsme dospěli, protože audity nepodporují dodavatele v tom, aby sami začali rozpoznávat problémy, vyhledávat jejich příčiny a činit kroky vstříc pokroku. K auditům tedy nyní zavádíme systém sebehodnocení, v němž se dodavatelé naučí sami zhodnotit svou práci a podávat nám zprávy. Doufáme, že sebehodnocení povede k tomu, že dodavatel převezme odpovědnost a vytvoří si nástroje, které bude používat ke zlepšování podmínek, aniž by bylo potřeba na něj neustále vyvíjet tlak.

Udržitelná výroba se vyplatí

Pokud chceme udržitelný přístup zavádět do výroby rychleji, je potřeba ho propojit s obchodními zájmy. Ve spolupráci s našimi dodavateli používáme hodnocení udržitelnosti, které má přispět k vytváření obchodních pobídek a ke kontrole pokroku. Do hodnocení zahrnujeme udržitelnost z pohledu společnosti i životního prostředí a také transparentnost. Skóre udržitelnosti je součástí našeho podnikového hodnocení, které využíváme jako nástroj správy dodavatelů. Díky tomu můžeme zhodnotit udržitelnost dodavatele při zadávání zakázek.

Seznamte se s jedním z našich dodavatelů

Seznamte se s Paramount, jedním z našich dlouhodobých dodavatelů v Indii. S více než 7 000 zaměstnanci a tam, kde jsou ženy v menšině, učinil Paramount sociální udržitelnost a posílení postavení žen hlavní součástí svých obchodních hodnot a důležitou součástí svých obchodních rozhodnutí i každodenních operací.

Přečtěte si více

Seznamy dodavatelů

Výrobní továrny

Zpracovatelské továrny

Továrny 2. úrovně

Zvolte jazyk