Klima

Hos Lindex vil vi ikke stå på sidelinjen i vår tids største miljøkrise. Utfordringene samfunnet står overfor, er ikke små, og alle må gjøre sin del. Vi føler at det haster, og vi er forpliktet til å ta klimatiltak i hele Lindex-virksomheten.

Placeholder

Klimaendringer gjelder alle verdens regioner, og det er en trussel mot global utvikling.  Produksjon, transport, bruk og avhending av produktene våre genererer en betydelig mengde utslipp av drivhusgasser som bidrar til global oppvarming. Hos Lindex er vi forpliktet til FNs mål for bærekraftig utvikling og har samordnet våre handlinger og mål med mål 13: Klimatiltak

Les mer om vår forpliktelse til SDG
Placeholder

Å ta klimatiltak er en del av vårt høyere formål

Hos Lindex er det å utføre klimatiltak, tett knyttet til vår visjon: Å styrke og inspirere kvinner overalt. Fordi hva krever det å være i stand til å føle seg handlekraftig og inspirert? Andre behov kommer først. Du kan ikke oppfylle potensialet ditt uten tilgang til rent vann, mat, ly og trygghet. Disse grunnleggende behovene er avhengig av et fungerende naturlig økosystem. Hvis klimaet i verden blir varmere enn grensen på 1,5 grader, blir det en verden uten nok rent vann og mat, en verden med sosiale uroligheter og konflikter. Og det er kvinner som blir mest berørt.

Placeholder

Slik utfører vi klimatiltak

Hos Lindex er vi forpliktet til å utføre klimatiltak i hele Lindex-virksomheten. Når det gjelder egen virksomhet har vi som mål å være klimanøytral innen 2023.  Det meste av Lindex sin klimavirkning ligger imidlertid i råmaterialer og produksjon av klær – den står for ca. 60 prosent av Lindex-karbonutslippet. Hvis vi skal kunne utføre klimatiltak, må vi redusere utslippene knyttet til produksjon, transport, bruk og avhending av produktene våre. Vi må også sørge for at forsyningskjeden reduserer utslippene og går over til fornybar energi. Målet vårt er i tråd med FNs Fashion Industry Charter for Climate Action.

Innen 2030 skal vi ha redusert CO2-utslippene i hele verdikjeden med 30 prosent, med 2017 som utgangspunkt.

Forbrukere utgjør også en forskjell

Vi som virksomhet har det største ansvaret for å redusere klimaeffekten i hele Lindex. Men analyser av klimaeffekten vår viser også at omtrent en femtedel av Lindex totale karbonutslipp ligger hos kundene våre i brukerfasen. Med andre ord: Valgene kundene våre tar, utgjør en forskjell. 

Les mer om hvordan du kan gjøre en forskjell

Les mer

STICA

Les om Lindex’ medlemskap i STICA, der varemerker kommer sammen for å redusere klimaeffekten i varehandelbransjen.

Transport

Les om hvordan vi arbeider for å redusere klimaeffekten fra transport.

Vi bruker informasjonskapsler for å sikre nettstedets funksjon og for å gi, utvikle og evaluere tjenestene i de digitale kanalene våre, samt gi personlig kommunikasjon og markedsføring. Hvis du fortsetter uten å gjøre noen endringer godtar du informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler og hvordan du kan avslutte abonnementet her. Cookie Policy

Choose your language