Logotype
Logotype Prejsť k online nákupu

Klíma

V spoločnosti Lindex nechceme byť nezúčastnenými pozorovateľmi v najväčšej environmentálnej kríze našej doby. Výzvy, ktorým spoločnosť čelí, nie sú zanedbateľné a k ich vyriešeniu musí každý prispieť svojou troškou. Cítime naliehavosť problematiky a sme odhodlaní prijať opatrenia v oblasti klímy v celej činnosti spoločnosti Lindex.

Klimatická zmena sa týka všetkých regiónov sveta a predstavuje hrozbu pre globálny rozvoj. Výroba, preprava, použitie a likvidácia našich výrobkov generuje značné množstvo emisií skleníkových plynov (GHG), ktoré prispievajú ku globálnemu otepľovaniu. V spoločnosti Lindex sa angažujeme v súlade s cieľmi OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a naše kroky a ciele sme zosúladili s cieľom 13: Opatrenia v oblasti klímy.

Prečítajte si viac o našom záväzku k Cieľom v oblasti trvalo udržateľného rozvoja

Opatrenia v oblasti klímy sú súčasťou nášho hlavného poslania

V spoločnosti Lindex sú opatrenia v oblasti klímy vysoko prepojené s naším hlavným poslaním: inšpirovať a posilniť postavenie žien po celom svete. Čo je potrebné na to, aby sme sa cítili podporované a inšpirované? Na prvom mieste sú základné potreby: svoj potenciál nemôžete naplniť bez prístupu k čistej vode, jedlu, streche nad hlavou a bezpečnosti. Tieto základné potreby závisia od fungujúcich prírodných ekosystémov. Ak sa klíma na našej planéte oteplí o viac ako 1,5 stupňa, stane sa z nej planéta s nedostatkom čistej vody a jedla; planéta sociálnych nepokojov a konfliktov. A sú to práve ženy, ktorých sa to najviac dotýka.

Ako postupujeme pri opatreniach v oblasti klímy

V spoločnosti Lindex sme sa zaviazali podnikať kroky v oblasti klímy vo všetkých obchodných aktivitách spoločnosti Lindex. Pokiaľ ide o našu vlastnú činnosť, naším cieľom je byť klimaticky neutrálnou spoločnosťou do roku 2023. Klimatický dopad spoločnosti Lindex však do najväčšej miery spočíva v našich surovinách a výrobe odevov – predstavujú asi 60 % uhlíkovej stopy spoločnosti Lindex. Prijatie opatrení v oblasti klímy pre nás znamená nevyhnutnosť znížiť emisie spojené s výrobou, prepravou, používaním a likvidáciou našich výrobkov. Musíme sa tiež ubezpečiť, že spoločnosti nášho dodávateľského reťazca znižujú svoje emisie a prechádzajú na obnoviteľnú energiu. Náš cieľ je v súlade s Chartou OSN módneho priemyslu v oblasti klímy - UN’s Fashion Industry Charter for Climate Action.

Do roku 2030 znížime emisie CO2 v celom našom hodnotovom reťazci
o 50 %, pričom východiskovým bodom bude rok 2017.

Za zmenou stoja aj spotrebitelia

Za znižovanie klimatického dopadu celého podnikania spoločnosti Lindex máme tú najväčšiu zodpovednosť my ako spoločnosť. Analýza nášho dopadu na klímu však poukazuje aj na to, že asi pätina celkovej uhlíkovej stopy spoločnosti Lindex sa týka našich zákazníkov v používateľskej fáze. Inými slovami: na rozhodnutiach našich zákazníkov záleží.

Prečítajte si viac o tom, aké zmeny môžete priniesť vy

Prečítajte si viac

STICA

Prečítajte si o členstve spoločnosti Lindex v STICA, zoskupení značiek, ktoré sa usilujú znížiť klimatický dopad maloobchodu.

Preprava

Prečítajte si o tom, ako pracujeme na znížení dopadu našej prepravy na klímu.

Zvoľte jazyk