Logotype
Logotype Přejít k online nákupu

Podnebí

Ve společnosti Lindex nebudeme jen přihlížet, jak se odehrává největší krize životního prostředí naší doby. Společnost čelí náročným překážkám a zapojit se musí každý. Jsme si dobře vědomi, jak akutní situace je, proto uděláme vše pro to, abychom se v rámci naší činnosti aktivně zapojili.

Změna klimatu má dopad na všechny části světa a ohrožuje globální rozvoj. Při výrobě, přepravě, používání a likvidaci našich produktů vzniká množství skleníkových plynů, které zapříčiňují změnu klimatu. Ve společnosti Lindex děláme všechno pro to, abychom se drželi cílů udržitelného rozvoje OSN a zaváděli opatření v souladu s cílem č. 13: Klimatická opatření.

Přečtěte si více o tom, jak se snažíme naplňovat cíle udržitelného rozvoje

Klimatická opatření patří k našemu vyššímu cíli

Ve společnosti Lindex spojujeme aktivní ochranu životního prostředí s naším vyšší cílem: podporovat a inspirovat ženy po celém světě. Protože, jak můžete někomu poskytovat podporu a inspiraci? Některé potřeby nepočkají – naplňování potenciálu není na pořadu dne, když nemáte čistou vodu, jídlo, přístřeší ani bezpečí. Základní potřeby nelze naplňovat, pokud selhávají přirozené ekosystémy. Pokud se planeta oteplí o více než 1,5 stupně, dojde čistá voda a potrava, vypuknou společenské nepokoje a konflikty. A nejvíce to odnesou ženy.

Jak se aktivně snažíme o ochranu životního prostředí

Společnost Lindex v rámci podnikání činí kroky vstříc ochraně životního prostředí. Co se našeho provozu týče, klademe si za cíl do roku 2023 dosáhnout klimatické neutrality. Většinu našeho vlivu na klima má na svědomí získávání surovin a výroba oblečení – tvoří až 60 procent z celé naší uhlíkové stopy. Aktivní ochrana klimatu v našem případě znamená, že musíme snížit emise spojené s výrobou, přepravou, používáním a likvidací našich produktů. Musíme také zajistit, že v našem dodavatelském řetězci snížíme množství emisí a vydáme se směrem k obnovitelným zdrojům energie. Náš cíl je v souladu s Chartou klimatických opatření OSN pro módní průmysl (UN’s Fashion Industry Charter for Climate Action)

Do roku 2030 snížíme emise CO2 celého našeho hodnotového řetězce
na polovinu v porovnání s rokem 2017.

I zákazníci mohou přispět k pokroku

Největší zodpovědnost za snižování dopadu celé společnosti Lindex na klima samozřejmě neseme především my. Z analýzy dopadu chodu společnosti Lindex na životní prostředí však také vyplývá, že až pětinu z celkové uhlíkové stopy jsou odpovědní naši zákazníci coby uživatelé produktů. Jinak řečeno: na rozhodnutích zákazníků záleží.

Přečtěte si více o tom, jak můžete pomoci dobré věci

Přečtěte si více

Iniciativa STICA

Přečtěte si o tom, jak se společnost Lindex zapojuje do iniciativy STICA, jejíchž členové společně usilují o snížení negativního dopadu maloobchodního prodeje na klima.

Způsoby přepravy

Přečtěte si o tom, jak se snažíme zmírnit klimatický dopad naší přepravy.

Zvolte jazyk