Logotype
Logotype Siirry verkkokauppaan

Kemikaalit

Kemikaaleja käytetään eri tuotantovaiheissa antamaan vaatteelle esimerkiksi toivottu väri ja ominaisuudet. Vastuullinen kemikaalien hallinta toimitusketjussa on osa kestävyyslupaustamme. 

Kemikaalit ja vesi

Kemikaalien hallinta on kuin hämähäkin verkko – se kytkeytyy moniin muihin tuotannon ympäristövaikutuksiin. Esimerkiksi kestävämpi värjäysprosessi lähtee kemikaalien valinnasta. Oikeiden kemikaalien avulla voidaan puolestaan pienentää veden ja energian kulutusta, vähentää syntyvän jäteveden määrää ja lisätä sen puhtautta sekä parantaa työturvallisuutta. Kemikaaleja käytetään veden kanssa, ja vastuullinen vedenkulutus on yksi tärkeistä tavoitteistamme kestävyyslupauksessamme.

 

Lue lisää vedestä

Tuotteiden kemikaalit

Varmistamme, että myymälöissämme esillä olevat tuotteet ovat turvallisia ja laadukkaita eivätkä sisällä ei-toivottuja kemikaaleja. Noudatamme REACH-kemikaaliasetusta, ja tuotteemme täyttävät siinä määritellyt vaatimukset. Omat vaatimuksemme ovat joiltakin osin REACH-asetustakin tiukempia.

 

Kaikki toimittajat allekirjoittavat sopimukset, joiden mukaan tuotteiden on täytettävä vaatimuksemme. Vaatimukset perustuvat maakohtaiseen lainsäädäntöön ja suosituksiin. Jos maiden välillä on eroja, noudatamme aina tiukimpia vaatimuksia kaikkien tuotteiden osalta. Tuotteitamme koskevassa rajoitettujen aineiden luettelossa (RSL) on mainittu kemikaalit, joita tuotteissa ei saa olla, koska niihin liittyy terveys- tai ympäristöriski. Tuotteidemme vaatimustenmukaisuus varmistetaan ulkoisten riippumattomien laboratorioiden tekemin testein.

Tuotannon kemikaalit

Kaikki tuotannossa käytettävät kemikaalit eivät päädy valmiisiin tuotteisiin. Myös tuotannon kemikaaleja on silti hallinnoitava vastuullisesti, jotta voimme huolehtia ympäristöstä sekä erityisesti tuotantotyöntekijöiden ja paikallisyhteisöjen turvallisuudesta.

Tuotantoa koskevassa rajoitettujen aineiden luettelossa (MRSL (Manufacturing Restricted Substance List), joka on linjassa yleisen teollisuusstandardin ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals) kanssa, on merkitty kaikki kemikaalit, jotka eivät ole sallittuja tuotteidemme valmistuksen missään vaiheessa. Luettelon avulla voimme eliminoida vaaralliset aineet heti alussa, jotta niitä ei pääse tuotantosykliin lainkaan.

Tavoitteenamme on poistaa Lindexin toimitusketjusta kaikki vaaralliset ja myrkylliset aineet vuoteen 2025 mennessä sekä edistää avoimuutta ja kestävää kemikaalien käyttöä.

Luontoon vapautuvat kemikaalit

Kestävyyslupauksemme mukaisesti meidän on varmistettava, ettei tuotannosta pääse luontoon vaarallisia aineita saastuttamaan vesistöjä ja aiheuttamaan peruuttamattomia ympäristötuhoja.

Avoimuus on keskeinen osa kestävän kemikaalien hallinnan kehittämistä. On erittäin tärkeää, että voimme perehtyä toimitusketjun kokoonpanoon sekä toimittajien käyttämiin kemikaalien hallintajärjestelmiin. Avoimuuden ansiosta voimme rajata pois tietyt kemikaalit, edistää kestävämpää kemikaalien käyttöä ja korvata ei-toivottuja kemikaaleja entistä tehokkaammin.

Lue lisää

Vesi

Lue lisää siitä, miten edistämme vastuullista vedenkulutusta
tuotannossa.

Choose your language