Logotype
Logotype Gå til shop online

Kjemikalier

Kjemikalier brukes i hele produksjonen av produktene våre, for eksempel for å gi et plagg visse farger og egenskaper. Ansvarlig kjemikaliestyring i leverandørkjeden er en del av løftet vårt om bærekraft. 

Sterkt koblet til vann

Kjemikalieforvaltning er ofte som en edderkopp i nettet sitt – den er knyttet til mange tråder som har innvirkning på produksjonen. En mer bærekraftig fargeprosess kan for eksempel ofte utvikle seg rundt valg av kjemikalier, og dette valget kan igjen redusere forbruket av vann og energi, føre til mindre og renere avløpsvann, og bedre helse og sikkerhet for de ansatte. Kjemikalier er sterkt knyttet til vann, og å være et vannansvarlig selskap er en viktig del av vårt bærekraftløfte – å gjøre en forskjell for fremtidige generasjoner.

 

Les mer om vann

Kjemikalier i produkter

Vi sørger for at produktene som selges i butikkene våre er sikre, av god kvalitet og ikke inneholder uønskede kjemikalier. Vi følger kjemikalielovgivningen REACH og produktene våre oppfyller disse kravene. I noen tilfeller er våre egne krav også strengere enn REACH.

Alle leverandørene våre signerer avtaler om at produktene må oppfylle våre krav. Disse kravene er basert på lover og anbefalinger der produktene våre selges, og hvis de er forskjellige mellom land, bruker vi alltid de strengeste kravene for alle produktene våre. RSL (Restricted Substance List), eller listen over begrensede stoffer, viser hvilke kjemikalier som ikke er tillatt i våre produkter, fordi de utgjør helse- eller miljøfarer. Det utføres tester på eksterne, uavhengige laboratorier for å sikre at produktene våre oppfyller kravene.

Kjemikalier i produksjon

Ikke alle kjemikalier som brukes i produksjonen, ender opp i det ferdige produktet. Det er like viktig å sikre en ansvarlig kjemikaliestyring i produksjonen, for miljøet og spesielt helse og sikkerhet for mennesker som arbeider med produksjonen og lever i lokalsamfunnene der vi driver virksomhet. Vår MRSL (Manufacturing Restricted Substance List), som er på linje med den vanlige industristandarden ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals), lister opp kjemikaliene som ikke er tillatt på noe stadium i produksjonen av produktene våre. Med MRSL kan vi fjerne skadelige stoffer fra begynnelsen av, slik at de ikke kommer inn i produksjonssyklusen i det hele tatt.

Målet vårt er at innen 2025 skal Lindex' forsyningskjede være totalt uten utslipp av farlige og giftige stoffer, og vi skal fremme åpenhet og mer bærekraftig kjemi.

Kjemikalier som slippes ut i naturen

Hvis vi skal holde løftet vårt om bærekraft, må vi sørge for at ingen skadelige stoffer blir sluppet ut i naturen, forurenser vannressurser og forårsaker uopprettelig skade på miljøet.

Åpenhet er en viktig del av å øke utviklingen av bærekraftig kjemikaliestyring. Det er av stor betydning å ha en forståelse av hvordan forsyningskjeden ser ut, samt innsikt i kjemikaliestyringssystemene til leverandørene våre. Med åpenhet kan vi gå utover å sette begrensninger på kjemikalier og være i stand til å fremme mer bærekraftig kjemi og substitusjon av uønsket kjemi på en enda bedre måte.

Les mer

Vann

Les mer om hvordan vi arbeider for å bruke vann på en forsvarlig måte i produksjonen.

Choose your language