Logotype
Logotype Přejít k online nákupu

Chemické látky

Chemické látky se používají při výrobě našich produktů, například k úpravě barvy nebo vlastností našich látek. Zodpovědné zpracovávání chemických látek v našem dodavatelském řetězci je samozřejmě součástí našeho závazku udržitelnosti.  

V hlavní roli voda

Zpracovávání chemických látek připomíná pavučinu – souvisí s ním mnoho dalších typů dopadů výroby na přírodu. Udržitelnější způsoby barvení například často závisí na výběru chemických látek.Správným výběrem můžeme snížit spotřebu vody a elektřiny, tím pádem vytvářet menší množství odpadu a čistější odpadovou vodu. Tím se nakonec zlepší zdravotní a bezpečnostní podmínky práce. Chemické látky jsou úzce provázané s vodou a svědomité hospodaření s vodou je důležitou součástí našeho závazku udržitelnosti – zajistit lepší budoucnost příštích generací.

Přečtěte si více o vodě

Chemické látky v produktech

Zajišťujeme, aby produkty prodávané v našich prodejnách byly bezpečné, měly dobrou kvalitu a neobsahovaly žádné nežádoucí chemické látky. Jednáme v souladu s právními předpisy vyplývajícími z nařízení REACH v oblasti chemických látek a naše produkty stanovené podmínky splňují. V některých ohledech jsou naše podmínky ještě přísnější než ty stanovené nařízením REACH.

Všichni naši dodavatelé podepisují smlouvy, v nichž se zavazují k dodržování našich podmínek. Tyto podmínky jsou založené na právních předpisech a doporučeních platných v zemích, kde své produkty prodáváme. Pokud se napříč cílovými zeměmi liší, vždy se u všech produktů řídíme těmi nejpřísnějšími požadavky. Na našem seznamu RSL (seznam zakázaných látek) jsou uvedeny chemické látky, které ve výrobě našich produktů nepovolujeme, protože škodí zdraví nebo životnímu prostředí. Naplnění našich podmínek ověřujeme rozbory produktů, které provádějí externí nezávislé laboratoře.

Chemické látky ve výrobě

Výsledný produkt neobsahuje všechny chemické látky použité při výrobě. Neméně důležitým úkolem je zajistit, aby se s chemickými látkami pracovalo zodpovědně i ve výrobě, protože to vše má dopad nejen na životní prostředí, ale obzvláště na zdraví a bezpečnost osob, které pracují ve výrobě a které žijí v okolí. Náš seznam MRSL (Manufacturing Restricted Substance List), který je v souladu s běžnou průmyslovou normou ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals), uvádí chemikálie, které nejsou povoleny v žádné fázi výroby našich produktů. Seznamem MRSL se snažíme škodlivé látky vyloučit na úplném začátku, aby vůbec nevstupovaly do výrobního procesu.

Klademe si za cíl, abychom do roku 2025 v rámci dodavatelského řetězce společnosti Lindex již nevypouštěli žádné nebezpečné nebo toxické látky a podporovali transparentnost a udržitelnější chemické postupy.

Chemické látky vypouštěné do přírody

Abychom dodrželi náš závazek udržitelnosti, musíme zajistit, že do přírody nebudeme vypouštět žádné škodlivé látky, nebudeme znečišťovat žádné vodní zdroje a nebudeme způsobovat nevratné poškození životního prostředí.

Základem rozvoje udržitelného hospodaření s chemickými látkami je transparentnost. Je potřeba znát dodavatelský řetězec a také mít přehled o systémech hospodaření s chemickými látkami našich dodavatelů. Pokud zavedeme transparentní přístup, můžeme jít o krok dál než jen zavést kvóty na používání chemických látek. Můžeme ještě více podporovat používání udržitelnějších chemických látek a efektivnější nahrazování nežádoucích látek.

Přečtěte si více

Voda

Přečtěte si více o tom, jak se snažíme stát se společností, která ohleduplně hospodaří s vodou ve výrobě.

Zvolte jazyk