Logotype
Logotype Prejsť k online nákupu

Chemické látky

Chemické látky sa používajú pri výrobe našich výrobkov, napríklad na farbenie či pridávanie rôznych vlastností odevu. Zodpovedné riadenie chemických látok v našom dodávateľskom reťazci je súčasťou nášho sľubu trvalej udržateľnosti.

Vysoké napojenie na vodu

Správa chemických látok je často ako pavúk v sieti – súvisí s mnohými ďalšími typmi vplyvov vo výrobe. Napríklad udržateľnejší proces farbenia často závisí od výberu chemických látok a na základe tohto výberu zase možno znížiť spotrebu vody a energie, čo zase vedie k menším objemom a čistejšej odpadovej vode a zlepšeniu zdravia a bezpečnosti pracovníkov. Chemické látky sú do veľkej miery spojené s vodou a byť spoločnosťou zodpovednou za hospodárenie s vodou je dôležitou časťou nášho sľubu trvalej udržateľnosti – priniesť zmenu pre budúce generácie.

Prečítajte si viac o vode

Chemické látky vo výrobkoch

Zabezpečujeme, aby výrobky predávané v našich predajniach boli bezpečné, kvalitné a aby neobsahovali žiadne nežiaduce chemikálie. Dodržiavame chemickú legislatívu REACH a naše výrobky sú v súlade s jej požiadavkami. V niektorých prípadoch sú naše požiadavky dokonca prísnejšie ako nariadenia REACH.

Všetci naši dodávatelia podpisom dohôd odsúhlasia, že výrobky zodpovedajú našim požiadavkám. Tieto požiadavky vychádzajú z legislatívy a odporúčaní v našich krajinách predaja. Ak sa medzi krajinami líšia, vždy na všetky naše výrobky uplatňujeme najprísnejšie požiadavky. Zoznam našich obmedzených látok (RSL) obsahuje zoznam chemických látok, ktoré nie sú povolené v našich výrobkoch, pretože predstavujú nebezpečenstvo pre zdravie alebo životné prostredie. Aby sme sa uistili, že naše výrobky spĺňajú naše požiadavky, v externých nezávislých laboratóriách podliehajú príslušným skúškam.

Chemické látky vo výrobe

Nie všetky chemické látky použité pri výrobe končia v hotovom produkte. Rovnako dôležité je zabezpečiť zodpovedné hospodárenie s chemickými látkami pri výrobe, ochrane životného prostredia a najmä zdravia a bezpečnosti ľudí, ktorí pracujú vo výrobe a žijú v komunitách, kde pôsobíme. Náš zoznam MRSL (Manufacturing Restricted Substance List), ktorý je v súlade s bežnou priemyselnou normou ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals), uvádza chemikálie, ktoré nie sú povolené v žiadnej fáze výroby našich produktov. Vďaka zoznamu MRSL dokážeme škodlivé látky vylúčiť z výroby hneď na začiatku, takže vôbec nevstupujú do výrobného cyklu.

Naším cieľom je, aby sme do roku 2025 odstránili uvoľňovanie všetkých nebezpečných a toxických látok z dodávateľského reťazca spoločnosti Lindex a podporovali transparentnosť a udržateľnejšiu chémiu.

Uvoľňovanie chemických látok do prírody

V snahe dodržať náš sľub trvalej udržateľnosti musíme zabezpečiť, aby sa do prírody neuvoľňovali žiadne škodlivé látky, ktoré znečisťujú vodné zdroje a nezvratne poškodzujú životné prostredie.

Transparentnosť je rozhodujúcou súčasťou urýchlenia vývoja udržateľného hospodárenia s chemickými látkami. Je veľmi dôležité porozumieť tomu, ako vyzerá dodávateľský reťazec, ako aj poznatkom o systémoch riadenia chemických látok našich dodávateľov. Vďaka transparentnosti nemusíme zostať len pri určovaní obmedzení pre chemické látky, ale môžeme udržateľnejšiu chémiu a náhradu nežiaducej chémie podporiť ešte lepším spôsobom.

Prečítajte si viac

Voda

Prečítajte si viac o tom, ako sa pri výrobe snažíme byť spoločnosťou zodpovednou z hľadiska hospodárenia s vodou.

Zvoľte jazyk