Logotype
Logotype Prejsť k online nákupu

Kampaň WE Women by Lindex

Chceme, aby všetky ženy v celom našom hodnotovom reťazci mohli naplno využiť svoj potenciál. V rámci iniciatívy WE Women by Lindex pracujeme na posilnení rodovej rovnosti a lepšom začleňovaní na pracoviskách v našom dodávateľskom reťazci.

Väčšinu textilných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na výrobe našich odevov, tvoria ženy. Pracovnú atmosféru v továrňach však často vytvárajú muži pre mužov. V rámci iniciatívy WE Women by Lindexu vzdelávame vedenie tovární našich dodávateľov o rodovej rovnosti a o tom, ako ju integrovať do systémov riadenia. Cieľom je zmeniť štýl vedenia a riadenia v továrňach smerom k začleňovaniu žien a uvedomovaniu si problematiky rodovej rovnosti. V rámci programu tiež oslovujeme komunity prostredníctvom projektu Women´s café zameranom na školenie mužov i žien v oblasti rodovej rovnosti.

59

56 tovární v Bangladéši, Turecku a Indii sa zatiaľ zúčastnilo programu WE Women

114 000

pracovníkov sa zatiaľ zapojilo do programu, z ktorých je 68 000 žien

Naším cieľom je zahrnúť prácu dodávateľov zameranú na rodovú rovnosť do našej výsledkovej karty trvalej udržateľnosti, ktorú používame na hodnotenie našich dodávateľov a na zvýšenie obchodných stimulov z hľadiska trvalej udržateľnosti. WE Women by Lindex je program, ktorý vznikol ako dielo verejno-súkromného partnerstva medzi spoločnosťami Lindex a GIZa v spolupráci  BSR 

Zoznámte sa s Paramount

Zoznámte sa s Paramount, jedným z našich dlhodobých dodávateľov v Indii. S viac ako 7 000 zamestnancami a tam, kde sú ženy v menšine, urobil Paramount sociálnu udržateľnosť a posilnenie postavenia žien hlavnou súčasťou svojich obchodných hodnôt a dôležitou súčasťou svojich obchodných rozhodnutí i každodenných operácií.

Prečítajte si viac

Naším cieľom je, aby do roku 2025 dodávatelia spoločnosti Lindex, ktorí tvoria 80 % našej výroby, absolvovali náš program posilnenia postavenia žien WE Women.

Prinášať zmenu pre budúce generácie

Iniciatívou WE Women by Lindex chceme využiť ženský potenciál – poskytnúť profesijnú dráhu, posilniť sebavedomie ženských textilných pracovníčok a umožniť im, aby sa stotožnili s úspechom. Sme navyše presvedčení, že vytváraním správneho prostredia pre rovnosť a postavenie žien, môžeme pozitívne ovplyvniť roly žien v ich rodinách a komunitách.

Uvedomujeme si, že nič z vyššie spomenutého sa nestane za noc. Trvá dlho, často niekoľko generácií, kým nastane zmena štruktúr v spoločnostiach. Iniciatívou WE Women by Lindex chceme uviesť veci v našom dodávateľskom reťazci do pohybu ešte dnes, aby to z dlhodobého hľadiska prinieslo zmeny. Chceme mať pozitívny vplyv na ženy, ktoré dnes pracujú v továrňach, aby ich dcéry videli a verili vo svoj vlastný potenciál, ktorý bude mať vplyv na ich budúce dcéry atď.

Snaha o dostupnosť pre všetkých

Vieme, že rodovú rovnosť nedokážeme vyriešiť sami. Vieme však aj to, že naše výsledky v rámci iniciatívy WE Women by Lindex, sú dôležitými časťami omnoho väčšej skladačky. A nevidíme dôvod, prečo si to nechať len pre seba. Pretože keď spojíme sily a vo svojej práci pôjdeme rovnakým smerom, môžeme vytvoriť spoločné hnutie, ktoré prinesie zmenu pre budúce generácie. Z tohto dôvodu zdieľame vedomosti, poznatky a súbor nástrojov a sprístupňujeme ich všetkým, ktorí sa chcú podieľať na rodovo rovnocennejších a inkluzívnejších pracoviskách v rámci svojho dodávateľského reťazca.

PREČÍTAJTE SI VIAC O SÚBORE NÁSTROJOV WE WOMEN

Prečítajte si viac

Posilnenie postavenia žien

Prečítajte si viac o tom, prečo je posilňovanie postavenia žien tak dôležitou súčasťou nášho sľubu trvalej udržateľnosti.

Zvoľte jazyk