Logotype
Logotype Gå til shop online

WE Women by Lindex

Vi vil at alle kvinner i hele verdikjeden vår skal kunne oppfylle potensialet sitt. Med WE Women by Lindex arbeider vi for mer likestilte og inkluderende arbeidsplasser i forsyningskjeden vår.

De fleste tekstilarbeiderne som lager klærne våre, er kvinner, men arbeidsforholdet i fabrikker er ofte tilrettelagt av menn for menn. I WE Women by Lindex lærer vi opp ledelsen i fabrikkene til leverandørene våre, om likestilling og hvordan vi kan integrere dette i stryringssystemer.  Målet er å endre ledelse- og styringsstil i fabrikker, slik at de kan bli mer inkluderende for kvinner og være bevisst på likestillingsspørsmål. I prosjektet strekker vi oss også ut i lokalsamfunnene gjennom kvinnekafeen, der vi gir opplæring i likestilling for både mannlige og kvinnelige arbeidere.

59

fabrikker i Bangladesh, Tyrkia og India har implementert WE Women-programmet så langt.

114 000

arbeidere, hvorav 68 000 er kvinner, har blitt opplært så langt 

Vi tar sikte på å inkludere leverandørenes arbeid for likestilling i poengkortet for bærekraft, som vi bruker til å vurdere leverandørene våre og øke forretningsinsentivet for bærekraft. WE Women by Lindex er et prosjekt, utviklet gjennom et offentlig-privat samarbeid mellom Lindex og GIZ, og i samarbeid med BSR og lokale frivillige organisasjoner

Møt Paramount

En av våre langsiktige leverandører i India. Med en arbeidsstyrke på mer enn 7.000 ansatte, og hvor kvinner er minoriteten, har Paramount gjort sosial bærekraft og kvinners myndiggjøring til en kjernedel av forretningsverdiene og en viktig del av forretningsbeslutningene og den daglige driften. I 2021 implementerte Paramount WE Women by Lindex-programmet for mer likestilte og inkluderende arbeidsplasser, og har siden utdannet alle ansatte om kjønnsspørsmål, hvordan man kan ha en objektiv tilnærming til kjønn og øke representasjonen av kvinnelige arbeidere i fabrikken på tvers av alle jobber roller.

LES MER

Målet vårt er at innen 2025 vil Lindex-leverandører som står for 80 % av produksjonen, ha fullført
programmet vårt for å styrke kvinner 

Utgjøre en forskjell for fremtidige generasjoner

Med WE Women by Lindex ønsker vi å utnytte kvinners potensial ved å gi dem karrierevalg, styrke kvinnelige tekstilarbeiders selvtillit og gjøre det mulig for dem å identifisere seg med suksess. Ved å skape et riktig miljø for likestilling og styrking av kvinner, tror vi også at vi kan ha en positiv innvirkning på kvinners roller i familier og samfunn.

Ingen av de ovennevnte punktene vil skje over natten. Vi vet det. Det tar tid for strukturer i samfunn å endre seg, ofte flere generasjoner. Med WE Women by Lindex har vi som mål å sette ting i bevegelse i forsyningskjeden vår nå, som vil utgjøre en forskjell på lang sikt. Vi ønsker å skape en positiv effekt for kvinner som arbeider i fabrikker i dag, slik at døtrene deres kan se og tro på sitt eget potensial, som vil ha innvirkning på deres fremtidige døtre og så videre.

Tilgjengelig for alle

Vi vet at vi ikke kan løse likestillingsspørsmålet på egenhånd. Men vi vet at det vi oppnår innen WE Women by Lindex er en viktig brikke av et mye større puslespill. Og vi ser ingen grunn til å holde det for oss selv. Når vi går sammen og jobber i samme retning, kan vi skape en bevegelse sammen som vil utgjøre en forskjell for fremtidige generasjoner. Derfor deler vi kunnskapen, lærdommen og toolboxen, og gjør den tilgjengelig for alle som ønsker å jobbe for mer likeverdige og inkluderende arbeidsplasser i sin forsyningskjede.

LES MER OM WE WOMEN BY LINDEX TOOLBOX

Les mer

Styrke kvinner

Les mer om hvorfor det å styrke kvinner er en så viktig del av løftet vårt om bærekraft.

Choose your language