WE Women by Lindex

Haluamme auttaa kaikkia arvoketjuumme kuuluvia naisia toteuttamaan itseään. WE Women by Lindex -hankkeen tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa ja osallistavia työympäristöjä toimitusketjussamme.

Valtaosa vaatteitamme valmistavista tekstiilityöläisistä on naisia, mutta tehtaiden työilmapiiri on usein miehinen. WE Women by Lindex -hankkeessa koulutamme toimittajiemme tehtaiden johtoa tasa-arvoasioissa ja niiden integroinnissa johtamisjärjestelmiin. Tavoitteena on muuttaa johtamistyyliä tehtaissa niin, että naisetkin pääsevät vaikuttamaan asioihin ja tietämystä tasa-arvo-ongelmista voidaan lisätä. Lähestymme hankkeessa myös yhteisöjä Women's café -ohjelmalla, joka tarjoaa koulutusta sukupuolten yhtäläisistä mahdollisuuksista sekä mies- että naistyöntekijöille.

36

tehdasta Bangladeshissa ja Myanmarissa on tällä hetkellä mukana WE Women -hankkeissa

78 000

työntekijää, joista 46 000 on naisia, on jo osallistunut ohjelmaan

Tavoitteena on sisällyttää toimittajien tasa-arvotyö kestävyysmittareihin, joiden perusteella arvioimme toimittajia ja kannustamme kestävään toimintaan. WE Women by Lindex on kolmivuotinen hanke, joka on kehitetty Lindexin ja GIZ:n välisen julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhankkeena sekä yhteistyössä BSR:n ja paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa.

Tavoitteemme on, että vuoteen 2025 mennessä 80 prosenttia Lindexin toimittajista on osallistunut naisten voimaannuttamisohjelmaan.

Muutoksen aikaansaaminen tulevia sukupolvia varten


WE Women by Lindex -hankkeen tarkoituksena on antaa naisille vaikutusmahdollisuuksia tarjoamalla urapolkuja, vahvistamalla naistyöläisten itsetuntoa ja tukemalla heitä oman identiteettinsä määrittelyssä. Luomalla tasa-arvoa ja naisten voimaannuttamista tukevan ympäristön uskomme, että voimme vaikuttaa positiivisesti myös naisten asemaan omissa perheissään ja yhteisöissään.

On selvää, ettei muutos tapahdu yhdessä yössä. Yhteiskunnallisten rakenteiden muuttuminen vie aikaa, toisinaan useita sukupolvia. WE Women by Lindex -hankkeessa tarkoituksena on saada pyörät pyörimään toimitusketjussamme, jotta muutoksia voidaan toteuttaa pitkällä aikavälillä. Haluamme vaikuttaa positiivisesti tehtaissa nykyisin työskenteleviin naisiin, jotta heidän tyttärensä voivat nähdä omat kykynsä ja uskoa mahdollisuuksiinsa. Tällä puolestaan on positiivinen vaikutus heidän tyttäriinsä ja tuleviin sukupolviin.

Lue lisää

HERproject

Lue lisää HERproject-yhteistyöstä, jossa tehtaiden naistyöntekijöitä koulutetaan terveys- ja talousasioissa.

Naisten voimaannuttaminen

Lue lisää siitä, miksi naisten voimaannuttaminen on olennainen osa kestävyyslupaustamme.

Käytämme evästeitä varmistaaksemme verkkosivujemme toimivuuden ja voidaksemme tarjota, kehittää ja arvioida digitaalisia palveluitamme sekä tarjotaksemme mukautettua viestintää ja markkinointia. Jatkamalla tekemättä muutoksia hyväksyt evästeet. Lue lisää evästeistä ja tilauksen lopettamisesta täältä. Cookie Policy

Choose your language