Logotype
Logotype Siirry verkkokauppaan

WE Women by Lindex

Haluamme auttaa kaikkia arvoketjuumme kuuluvia naisia toteuttamaan itseään. WE Women by Lindex -hankkeen tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa ja osallistavia työympäristöjä toimitusketjussamme.

Valtaosa vaatteitamme valmistavista tekstiilityöläisistä on naisia, mutta tehtaiden työilmapiiri on usein miehinen. WE Women by Lindex -hankkeessa koulutamme toimittajiemme tehtaiden johtoa tasa-arvoasioissa ja niiden integroinnissa johtamisjärjestelmiin. Tavoitteena on muuttaa johtamistyyliä tehtaissa niin, että naisetkin pääsevät vaikuttamaan asioihin ja tietämystä tasa-arvo-ongelmista voidaan lisätä. Lähestymme hankkeessa myös yhteisöjä Women's café -ohjelmalla, joka tarjoaa koulutusta sukupuolten yhtäläisistä mahdollisuuksista sekä mies- että naistyöntekijöille.

59

tehdasta Bangladeshissa, Turkissa ja Intiassa ovat ottaneet käyttöön We Women -ohjelmamme

114 000

työntekijää, joista 68 000 on naisia, on jo osallistunut ohjelmaan

Tavoitteena on sisällyttää toimittajien tasa-arvotyö kestävyysmittareihin, joiden perusteella arvioimme toimittajia ja kannustamme kestävään toimintaan. WE Women by Lindex on kolmivuotinen hank, joka on kehitetty Lindexin ja GIZ:n välisen julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhankkeena sekä yhteistyössä BSR:n ja paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa.

Tutustu yhteen toimittajaan

Yksi pitkäaikaisista toimittajistamme Intiassa on Paramount. Yrityksellä on yli 7 000 työntekijää, joista naiset ovat vähemmistönä. Paramount on ottanut sosiaalisen kestävyyden ja naisten voimaannuttamisen liiketoimintansa keskeisiksi arvoiksi ja tärkeäksi osaksi päätöksentekoaan sekä päivittäistä toimintaansa

Lue lisää

Tavoitteemme on, että vuoteen 2025 mennessä 80 prosenttia Lindexin toimittajista on osallistunut naisten voimaannuttamisohjelmaan.

Muutoksen aikaansaaminen tulevia sukupolvia varten


WE Women by Lindex -hankkeen tarkoituksena on antaa naisille vaikutusmahdollisuuksia tarjoamalla urapolkuja, vahvistamalla naistyöläisten itsetuntoa ja tukemalla heitä oman identiteettinsä määrittelyssä. Luomalla tasa-arvoa ja naisten voimaannuttamista tukevan ympäristön uskomme, että voimme vaikuttaa positiivisesti myös naisten asemaan omissa perheissään ja yhteisöissään.

On selvää, ettei muutos tapahdu yhdessä yössä. Yhteiskunnallisten rakenteiden muuttuminen vie aikaa, toisinaan useita sukupolvia. WE Women by Lindex -hankkeessa tarkoituksena on saada pyörät pyörimään toimitusketjussamme, jotta muutoksia voidaan toteuttaa pitkällä aikavälillä. Haluamme vaikuttaa positiivisesti tehtaissa nykyisin työskenteleviin naisiin, jotta heidän tyttärensä voivat nähdä omat kykynsä ja uskoa mahdollisuuksiinsa. Tällä puolestaan on positiivinen vaikutus heidän tyttäriinsä ja tuleviin sukupolviin.

Saatavana kaikille

Ymmärrämme, että emme voi ratkaista sukupuolten tasa-arvoa yksin. Mutta tiedämme, että saavutuksemme WE Women By Lindex -hankkeessa on tärkeä pala paljon suuremmassa palapelissä. Emme näe mitään syytä pitää tätä vain itsellämme. Koska kun yhdistämme voimamme ja työskentelemme saman tavoitteen puolesta, voimme yhdessä luoda liikkeen, joka vaikuttaa tuleviin sukupolviin. Siksi haluamme jakaa kaiken sen tiedon, oppimisen ja osaamis-toolboxin, jolloin se on kaikkien saatavilla, jotka haluavat työskennellä toimitusketjussaan tasa-arvoisempien ja osallistavampien työpaikkojen puolesta.

LUE LISÄÄ WE WOMEN TOOLBOXISTA

Lue lisää

Naisten voimaannuttaminen

Lue lisää siitä, miksi naisten voimaannuttaminen on olennainen osa kestävyyslupaustamme.

Choose your language