Logotype
Logotype Přejít k online nákupu

Kampaň WE Women by Lindex

Chceme, aby všechny ženy napříč celým naším hodnotovým řetězcem byly schopny zcela naplňovat svůj potenciál. V rámci kampaně WE Women by Lindex usilujeme o lepší rovnost pohlaví a inkluzivnější pracoviště napříč naším dodavatelským řetězcem.

Většina z lidí, kteří pracují v textilním průmyslu a vyrábějí naše šaty, jsou ženy, naproti tomu pracovní atmosféru v továrnách vytváří častěji muži a je tak na ně cílena. V rámci kampaně WE Women by Lindex učíme vedení továren našich dodavatelů o rovnosti pohlaví a o tom, jak ji lze začlenit do systému řízení. Cílem je změnit styl vedení a řízení v továrnách tak, aby se z nich stalo pracoviště s inkluzivnějším přístupem k ženám a s otevřeným přístupem k problematice rovnosti pohlaví. Do našeho programu začleňujeme i místní komunity prostřednictvím Ženské kavárny, kde se mužským i ženským pracovníkům dostane školení o rovnosti pohlaví.

59

56 továren v Bangladéši, Turecku a Indii se prozatím účastnilo programu WE Women

114 000

pracovníků bylo již začleněno, z nichž 68 000 představují ženy

Chceme snahu dodavatelů o rovnost pohlaví zakomponovat do našeho hodnocení udržitelnosti, které používáme ke zhodnocení dodavatelů a posílení obchodních pobídek pro udržitelnější řešení. WE Women by Lindex je projekt vyvinutý prostřednictvím partnerstvím soukromého a veřejného sektoru mezi společnostmi Lindex a GIZ  a ve spolupráci s organizací BSR i místními neziskovými organizacemi.

Seznamte se s Paramount

Seznamte se s Paramount, jedním z našich dlouhodobých dodavatelů v Indii. S více než 7 000 zaměstnanci a tam, kde jsou ženy v menšině, učinil Paramount sociální udržitelnost a posílení postavení žen hlavní součástí svých obchodních hodnot a důležitou součástí svých obchodních rozhodnutí i každodenních operací.

Přečtěte si více

Klademe si za cíl, aby do roku 2025 dodavatelé společnosti Lindex, kteří tvoří 80 procent naší výroby, dokončili program na podporu žen.

Abychom se postarali o lepší budoucnost příštích generací

Kampaní WE Women by Lindex se snažíme o to, aby ženy měly možnost naplňovat svůj potenciál. Proto jim dáváme kariérní příležitosti, podporujeme sebevědomí pracovnic v textilní výrobě a úspěšně je učíme najít vlastní úspěch. Věříme také, že vytvářením prostředí s důrazem na rovnost a podporu žen zároveň v dobrém působíme na jejich roli v rodinách a místních komunitách.

Nic z toho se nestane za noc, to víme všichni. Společenské struktury se mění v průběhu času, v řádu několika generací. Kampaní WE Women by Lindex se snažíme uvést náš dodavatelský řetězec do pohybu, aby došlo ke změně s přesahem do budoucna. Chceme v dobrém působit na ženy, které pracují v továrnách dnes, aby jejich dcerám nedělalo problém rozpoznat svůj potenciál a věřit si. To poté ovlivní zase další generaci dcer a dál a dál.

Aby byl program dostupný všem

Jsme si dobře vědomi toho, že nerovnost pohlaví sami nevyřešíme. Víme však, že kampaní WE Women by Lindex můžeme dosáhnout důležitých dílčích změn, které přispějí ke změně celku. Nevidíme důvod, proč si to nechávat pro sebe. Když totiž spojíme síly a budeme vyvíjet iniciativu ve stejném duchu, dokážeme společně rozpohybovat hnutí, které zajistí lepší budoucnost i příštím generacím. Proto se chceme dělit o poznatky, zjištění a nástroje, aby k nim měl přístup kdokoli, kdo chce usilovat o lepší rovnost pohlaví a inkluzivnější pracoviště ve vlastním dodavatelském řetězci.

PŘEČTĚTE SI VÍCE O NÁSTROJÍCH KAMPANĚ WE WOMEN

Přečtěte si více

Podporovat ženy

Přečtěte si více o tom, proč je podpora žen stěžejním bodem našeho závazku udržitelnosti.

Zvolte jazyk