Logotype
Logotype Siirry verkkokauppaan

The International Accord -sopimus

Tekstiilityöläisten työturvallisuus on Lindexille ratkaisevan tärkeää. Haluamme varmistaa kaikkien työpaikkojen turvallisuuden koko arvoketjussa. Lindex on mukana Accord-sopimuksessa, joka on parantanut miljoonien vaatetyöläisten työturvallisuutta.

Lindex ja Stockmann-konserni ovat olleet mukana Bangladeshin tehtaiden palo- ja rakennusturvallisuutta koskevassa Accord-sopimuksessa siitä lähtien, kun se solmittiin vuonna 2013, Rana Plazan tehdasrakennuksen romahduksen jälkeen. Sopimus on useiden kansainvälisten tuotemerkkien ja ammattiliittojen välinen sopimus, joka luotiin varmistamaan turvalliset työympäristöt, joissa yhdenkään työntekijän ei tarvitse pelätä tulipaloja, rakennusten romahtamista tai muita onnettomuuksia, jotka voitaisiin ehkäistä kohtuullisin terveys- ja turvallisuustoimenpitein.

Bangladesh Accordin kautta tehty yhteistyö on onnistunut tekemään työpaikoista turvallisempia miljoonille vaatealan työntekijöille. Aloite on kasvanut kansainväliseksi tekstiili- ja vaateteollisuuden terveyttä ja turvallisuutta koskevaksi sopimukseksi. Osana Stockmann-konsernia Lindex on allekirjoittanut tämän sopimuksen, ja se tullaan ottamaan käyttöön muissakin maissa varmistaaksemme turvallisen työympäristön vaateteollisuudessa maailmanlaajuisesti.

 

Kaikki Lindexille vaatteita valmistavat
tehtaat Bangladeshissa kuuluvat
Accord-sopimuksen piiriin.

 

Tehtaat auditoidaan tekemällä kolme erillistä paloturvallisuuteen, sähkötöihin ja kiinteistön turvallisuuteen liittyvää tarkastusta. Tällöin lasketaan esimerkiksi rakennuksen kantokyky. Jokaisen tarkastuksen jälkeen laaditaan toimenpidesuunnitelma määräaikoineen. Toimenpiteiden toteuttamista seurataan ja tarkistetaan. Accord-auditoinneissa yleisimmin havaittuja epäkohtia ovat muun muassa palo-ovien, sammutusjärjestelmien tai palohälytysjärjestelmien puutteet.

Lue lisää

Työolot

Lue lisää tuotannon työolojen edistämisestä, kuten palkoista ja ylityökorvauksista.

Ihmisoikeuksien turvaaminen

Lue lisää yhdestä kestävyyslupaukseemme sisältyvästä painopistealueesta: ihmisoikeuksien turvaamisesta.

Choose your language