Logotype
Logotype Přejít k online nákupu

Mezinárodní dohoda Accord

Bezpečnost našich pracovníků v textilní výrobě je pro nás ve společnosti Lindex zásadní a chceme si být jisti, že všechna pracoviště napříč naším řetězcem jsou bezpečná a zdravotně nezávadná. Společnost Lindex je součástí dohody Accord, která zvýšila bezpečnost pracovišť milionů pracovníků v oděvním odvětví.

Lindex a Stockmann Group jsou součástí Bangladéšské dohody o požární bezpečnosti a bezpečnosti budov od té doby, co byla uvedena, bezprostředně po zřícení tovární budovy Rana Plaza v roce 2013. Tato dohoda je dohodou mezi velkým množstvím mezinárodních značek a odborů, který byl vytvořen k zajištění bezpečného pracovního prostředí, ve kterém se žádný pracovník nemusí obávat požárů, zřícení budov nebo jiných nehod, kterým by bylo možné předejít přiměřenými zdravotními a bezpečnostními opatřeními.

Spolupráce prostřednictvím Bangladéšské dohody byla úspěšná při zajištění bezpečnosti pracovišť pro miliony pracovníků v oděvnictví. Dnes tato iniciativa přerostla v Mezinárodní dohodu o zdraví a bezpečnosti v textilním a oděvním průmyslu. Jako součást Stockmann Group, podepsala společnost Lindex tuto dohodu, která se také rozšíří do dalších zemí, aby zajistila bezpečné pracovní prostředí v oděvním průmyslu po celém světě.

 

Všechny továrny v Bangladéši, ve kterých se šije pro společnost Lindex, splňují pravidla dohody Accord.

 

Jak to probíhá?

V továrnách probíhá audit v podobě tří různých inspekcí týkajících se zabezpečení proti požáru, bezpečnosti elektrických rozvodů a bezpečnosti budov, v rámci nichž se například vypočítává nosnost budov. Po každé inspekci se určí nápravná opatření s pevnými termíny. Po dokončení úkolů dojde ke kontrole, která ověří, že ke všem nápravám došlo. Mezi nejběžnější porušení požární bezpečnosti a bezpečnosti budov podle auditů dohody Accord patří absence požárních dveří, automatických postřikovačů nebo protipožárních systémů.

Přečtěte si více

Pracovní podmínky

Přečtěte si více o tom, jak usilujeme o zlepšení pracovních podmínek ve výrobě jako například mzdového ohodnocení a přesčasů.

Zajišťovat lidská práva

Přečtěte si více o jedné z našich hlavních oblastí zájmu v našem závazku udržitelnosti: Zajišťovat lidská práva.

Zvolte jazyk