Lindex
LindexPřejít k online nákupu

Dohoda Accord

Bezpečnost našich pracovníků v textilní výrobě je pro nás ve společnosti Lindex zásadní a chceme si být jisti, že všechna pracoviště napříč naším řetězcem jsou bezpečná a zdravotně nezávadná. Společnost Lindex je součástí dohody Accord, která zvýšila bezpečnost pracovišť milionů pracovníků v oděvním odvětví.

Společnost Lindex a skupina Stockmann Group patří k programu Dohoda Accord k zabezpečení budov a protipožární ochraně (Accord on Fire and Building Safety) v Bangladéši již od roku 2013, kdy byl také založen. Dohoda Accord nezávisle sdružuje přibližně 200 značek a odborových svazů. Dohoda vznikla pod záštitou dvou nadnárodních svazů, IndustryALL Global Union a UNI Global Union, jako bezprostřední reakce na zhroucení budovy Rana Plaza, ke kterému došlo 24. dubna 2013. Dohoda Accord vznikla ve snaze vybojovat bezpečné pracovní podmínky, aby se pracovníci nemuseli bát požárů, pádů budov ani žádných dalších neštěstí, kterým se dá předcházet přiměřenými opatřeními k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti.

V továrnách probíhá audit v podobě tří různých inspekcí týkajících se zabezpečení proti požáru, bezpečnosti elektrických rozvodů a bezpečnosti budov, v rámci nichž se například vypočítává nosnost budov. Zmíněné audity doplňují audity v továrně, které se týkají souvisejícího pracovního prostředí, tedy například šicích strojů nebo pracovních stanic. Po každé inspekci se určí nápravná opatření s pevnými termíny. Po dokončení úkolů dojde ke kontrole, která ověří, že ke všem nápravám došlo. Mezi nejběžnější porušení požární bezpečnosti a bezpečnosti budov podle auditů dohody Accord patří absence požárních dveří, automatických postřikovačů nebo protipožárních systémů.

 

Všechny továrny v Bangladéši, ve kterých se šije pro společnost Lindex, splňují pravidla dohody Accord.

 

Dohoda Transition Accord z roku 2018

Dohoda Accord přestala být aktivní v květnu roku 2018. Za dobu svého pětiletého trvání přispěla k vytvoření výrazně bezpečnějších pracovních podmínek pro miliony pracovníků v textilních závodech v Bangladéši. Společnost Lindex spolu s dalšími 200 značkami chtěla navázat na pokrok, kterého bylo dosaženo v rámci dohody Accord z roku 2013, proto v roce 2018 ve spolupráci s nadnárodními odborovými svazy podepsala doplněnou dohodu s názvem Transition Accord, která vstoupila v platnost 1. června 2018. V rámci přechodu vznikl národní bezpečnostní orgán pro konfekční módu (RMG) – Rada udržitelnosti konfekční módy (RSC). Až dohoda Transition Accord z roku 2018 vyprší, veškerý chod organizace Accord převezme RSC, nezmění se však infrastruktura ani zaměstnanci.

Přečtěte si více

Pracovní podmínky

Přečtěte si více o tom, jak usilujeme o zlepšení pracovních podmínek ve výrobě jako například mzdového ohodnocení a přesčasů.

Zajišťovat lidská práva

Přečtěte si více o jedné z našich hlavních oblastí zájmu v našem závazku udržitelnosti: Zajišťovat lidská práva.

Zvolte jazyk