Lindex
LindexPrejsť k online nákupu

Dohoda Accord

Bezpečnosť textilných pracovníkov je pre nás v spoločnosti Lindex kľúčová a chceme mať istotu, že pracoviská v celom našom hodnotovom reťazci sú bezpečné a v dobrej kondícii. Spoločnosť Lindex je súčasťou iniciatívy Accord, ktorá zvyšuje bezpečnosť miliónov textilných pracovníkov na pracoviskách.

Spoločnosť Lindex a skupina Stockmann Group sú súčasťou Dohoda o požiarnej bezpečnosti a bezpečnosti budov -  Accord on Fire and Building Safety v Bangladéši od jej podpísania v roku 2013. Iniciatíva Accord je nezávislá dohoda medzi asi 200 značkami a odborovými zväzmi, ktorú iniciovali dva globálne odbory, IndustryALL Global Union a UNI Global Union, bezprostredne po páde budovy Rana Plaza 24. apríla 2013. Iniciatíva Accord bola vyvinutá s cieľom zabezpečiť bezpečné pracovné prostredie, v ktorom sa žiadny pracovník nemusí báť požiarov, pádov budov alebo iných nehôd, ktorým by sa dalo zabrániť primeranými zdravotnými a bezpečnostnými opatreniami.

V rámci auditu sa v továrňach vykonávajú tri rôzne kontroly požiarnej bezpečnosti, elektrickej energie a bezpečnosti budov, ako sú výpočty nosného potenciálu budovy. Tieto audity dopĺňajú audity továrne týkajúce sa bezprostredného pracovného prostredia, ako sú šijacie stroje a pracovné stanice. Po každej inšpekcii sa stanoví plán nápravných opatrení s termínmi. Po vykonaní opatrení prebehne kontrola, aby sa zabezpečilo, že sa vykonali všetky opravy. Medzi najčastejšie porušenia požiarnej bezpečnosti a bezpečnosti budov odhalené auditmi v rámci iniciatívy Accord patria chýbajúce protipožiarne dvere, automatické postrekovače či požiarne poplašné systémy.

 

Dohoda Accord sa vzťahuje na všetky továrne vyrábajúce odevy pre spoločnosť Lindex v Bangladéši.

 

2018 Transition Accord (Prechodná dohoda)

Dohoda Accord trvala päť rokov a do ukončenia svojej platnosti v máji 2018 prispela k výrazne bezpečnejším pracoviskám pre milióny odevných pracovníkov v Bangladéši. S cieľom udržať a pokračovať v pokroku dosiahnutom v rámci iniciatívy Accord z roku 2013 podpísala spoločnosť Lindex a asi 200 ďalších značiek s globálnymi odbormi Transition Accord 2018, obnovenú dohodu, ktorá vstúpila do platnosti 1. júna 2018. Počas prechodného obdobia bol zriadený národný bezpečnostný subjekt RMG (Ready made garment) – Rada pre udržateľnosť RMG (RSC). Po uplynutí platnosti Prechodnej dohody z roku 2018 prevezme RSC celú činnosť iniciatívy Accord s rovnakou infraštruktúrou a personálom.

Prečítajte si viac

Pracovné podmienky

Prečítajte si viac o tom, akým spôsobom sa zaoberáme pracovnými podmienkami vo výrobe, ako sú napríklad mzdy a nadčasy.

Ochrana ľudských práv

Prečítajte si viac o jednej z oblastí, na ktorú sa zameriavame v rámci nášho sľubu trvalej udržateľnosti: Ochrana ľudských práv.

Zvoľte jazyk