Logotype
Logotype Prejsť k online nákupu

Medzinárodná dohoda Accord

Bezpečnosť textilných pracovníkov je pre nás v spoločnosti Lindex kľúčová a chceme mať istotu, že pracoviská v celom našom hodnotovom reťazci sú bezpečné a v dobrej kondícii. Spoločnosť Lindex je súčasťou iniciatívy Accord, ktorá zvyšuje bezpečnosť miliónov textilných pracovníkov na pracoviskách.

Lindex a Stockmann Group sú súčasťou Bangladéšskej dohody o požiarnej bezpečnosti a bezpečnosti budov od tej doby, čo bola uvedená, bezprostredne po zrútení továrenskej budovy Rana Plaza v roku 2013. Táto dohoda je dohodou medzi veľkým množstvom medzinárodných značiek a odborov, ktorý bol vytvorený na zaistenie bezpečného pracovného prostredia, v ktorom sa žiadny pracovník nemusí obávať požiarov, zrútenia budov alebo iných nehôd, ktorým by bolo možné predísť primeranými zdravotnými a bezpečnostnými opatreniami.

Spolupráca prostredníctvom Bangladéšskej dohody bola úspešná pri zaistení bezpečnosti pracovísk pre milióny pracovníkov v odevníctve. Dnes táto iniciatíva prerástla na Medzinárodnú dohodu o zdraví a bezpečnosti v textilnom a odevnom priemysle. Ako súčasť Stockmann Group, podpísala spoločnosť Lindex túto dohodu, ktorá sa tiež rozšíri do ďalších krajín, aby zabezpečila bezpečné pracovné prostredie v odevnom priemysle po celom svete.

 

Dohoda Accord sa vzťahuje na všetky továrne vyrábajúce odevy pre spoločnosť Lindex v Bangladéši.

 

Ako to prebieha?

V rámci auditu sa v továrňach vykonávajú tri rôzne kontroly požiarnej bezpečnosti, elektrickej energie a bezpečnosti budov, ako sú výpočty nosného potenciálu budovy. Po každej inšpekcii sa stanoví plán nápravných opatrení s termínmi. Po vykonaní opatrení prebehne kontrola, aby sa zabezpečilo, že sa vykonali všetky opravy. Medzi najčastejšie porušenia požiarnej bezpečnosti a bezpečnosti budov odhalené auditmi v rámci iniciatívy Accord patria chýbajúce protipožiarne dvere, automatické postrekovače či požiarne poplašné systémy.

Prečítajte si viac

Pracovné podmienky

Prečítajte si viac o tom, akým spôsobom sa zaoberáme pracovnými podmienkami vo výrobe, ako sú napríklad mzdy a nadčasy.

Ochrana ľudských práv

Prečítajte si viac o jednej z oblastí, na ktorú sa zameriavame v rámci nášho sľubu trvalej udržateľnosti: Ochrana ľudských práv.

Zvoľte jazyk