WE Women by Lindex

Majoriteten av de textilarbetare som gör våra kläder är kvinnor och det är viktigt för oss att göra vad vi kan för att förbättra deras liv. Under 2017 lanserade vi WE Women by Lindex, där vi agerar för jämställdhet i leverantörskedjan och för att skapa mer jämställda och inkluderande arbetsplatser.

WE Women by Lindex är en del av vår ambition att förbättra livet för kvinnorna i vår globala leverantörskedja. I projektet arbetar vi för att integrera jämställdhetsfrågor i leverantörers ledningssystem och förändra fabrikers ledarskap till att bli mer inkluderande för kvinnor och ha en ökad medvetenhet om jämställdhetsproblem.

Leverantörernas arbete kring jämställdhet utvärderas och inkluderas i vårt ’sustainability score card’. Detta score card använder vi för att bedöma våra leverantörer och förstärka de affärsmässiga incitamenten för hållbarhet.

WE Women by Lindex är ett treårigt projekt som utvecklats genom ett partnerskap mellan Lindex och GIZ samt i samarbete med BSR och lokala NGO. Projektet startar med 33 stycken av våra leverantörer i Bangladesh samt 10 leverantörer som vi inte arbetar med, för att sprida konceptet inom branschen i Bangladesh. De leverantörer som är en del av projektet har ungefär 82 000 anställda sammanlagt, varav mer än 50 procent är kvinnor. Ambitionen är att skala upp projektet till hela vår leverantörskedja i framtiden.

Om BSR: BSR är en global ideell organisation som utvecklar hållbara affärsstrategier och lösningar genom konsulttjänster, forskning och sektorsövergripande samarbete. BSR är grundaren av HERproject, ett samarbetsinitiativ som strävar efter att stärka låginkomst-kvinnor som arbetar i globala leverantörskedjor.

Om GIZ: The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH är ett federalt företag med världsomspännande verksamhet inom internationellt samarbete för hållbar utveckling. Utvecklingspartnerskapet genomförs av GIZ under programmet develoPPP.de på uppdrag av det tyska German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ).