Logotype
Logotype Prejsť k online nákupu

Náš sľub pre budúce generácie

Už viac ako 65 rokov je Lindex módnou spoločnosťou na ceste. V posledných rokoch sa táto cesta odohráva s narastajúcim pocitom naliehavosti. Klimatické zmeny, sociálne nerovnosti a rastúce populácie vykryštalizovali našu cestu a to, čo je potrebné, aby sme mohli pokračovať. K dokonalosti máme ďaleko, ale ani zďaleka nekončíme.

Sľub voči nášmu hlavnému poslaniu

Žena je pre nás všetkým. Ženy nie sú len tými, ktoré rady nosia naše odevy – sú prítomné v každej časti nášho hodnotového reťazca, od poľa až po skúšobné kabínky. V našom hodnotovom reťazci máme samozrejme aj mnoho mužov. Sú rovnako dôležitou súčasťou Lindexu a všetkého, čo robíme, aby sme dosiahli náš vyšší cieľ – inšpirovať a posilňovať ženy na celom svete.

Prečítajte si celé znenie nášho sľubu

Dnešok a zajtrajšok

Všetko, čo robíme, robíme pre našich zákazníkov. Máme zodpovednosť prispievať k cieľom udržateľného rozvoja OSN pre našich zákazníkov, spoločnosť a naše podnikanie dnes aj zajtra. A ak skutočne chceme podporiť a inšpirovať ženy po celom svete, nestačí konať dobro len dnes. Musíme sa pozerať dopredu a pracovať na tom, na čom záleží nielen dnes, ale aj zajtra. Aby sme dokázali lepšie naplniť naše vyššie poslanie, dali sme si sľub – priniesť zmenu pre budúce generácie. Sľub sme rozdelili do troch oblastí.

Náš sľub – priniesť zmenu pre budúce generácie

Posilnenie postavenia žien

Zistiť viac

Rešpekt voči planéte

Zistiť viac

Ochrana ľudských práv

Zistiť viac

A čo podnebie a obehové hospodárstvo?

Aby sme splnili svoj účel, musíme sa zaoberať všetkým od pracovných podmienok v našom dodávateľskom reťazci, rodovo inkluzívnych pracovísk v našich prevádzkach až po to, ako využívame našu obchodnú silu na zlepšenie zdravia žien. Je to však len časť skladačky. Musíme ísť o krok ďalej a pýtať sa, čo je potrebné – aby sa žena v súčasnom svete – cítila podporovaná a inšpirovaná? Na prvom mieste sú základné potreby: svoj potenciál nemôžete naplniť bez prístupu k čistej vode, jedlu, streche nad hlavou a bezpečnosti. Tieto základné potreby závisia od fungujúcich prírodných ekosystémov. Ak sa klíma na našej planéte oteplí o viac ako 1,5 stupňa, stane sa z nej planéta s nedostatkom čistej vody a jedla; planéta sociálnych nepokojov a konfliktov. Naše hlavné poslanie nás preto núti, aby sme robili viac pre rozvoj obehového prístupu v módnom priemysle a obmedzili klimatickú zmenu.

Všetko je o spolupráci

So sľubom trvalej udržateľnosti posúvame svoju pomyselnú latku vyššie. V niektorých oblastiach sme už dali veci do pohybu a plán je jasný. V iných oblastiach vieme, čo musíme dosiahnuť, ale zatiaľ sme neprišli na ten správny prístup. Chceme sa ubezpečiť, že svoj sľub dodržíme. Preto budeme svoje ciele postupne a priebežne posúvať vpred. Hoci ešte nemáme všetky odpovede, vieme, že transparentnosť, inkluzivita, inovácia, odhodlanie a predovšetkým – spolupráca – nás dostanú tam, kam potrebujeme.

Teraz je čas nechať každé naše rozhodnutie prejsť filtrom budúcich generácií a spoločne vytvoriť nový normál: módny priemysel, ktorý je klimaticky neutrálny, posilňujúci, cirkulárny a skutočne udržateľný. Pozývame každého, aby bol súčasťou našej cesty a urobil zmenu pre budúce generácie.

 

Spoločne – ako dodávatelia, partneri, zamestnanci a zákazníci – môžeme priniesť zmenu pre budúce generácie. Pripojte sa k nám na tejto ceste.

Prečítajte si viac o oblastiach, na ktoré sa zameriavame ako súčasť nášho sľubu

Posilnenie postavenia žien

Rešpekt voči planéte

Ochrana ľudských práv

Zvoľte jazyk