Lindex
LindexPrejsť k online nákupu

Náš sľub pre budúce generácie

Spoločnosť Lindex je už viac ako 60 rokov tvorcom dámskej módy. Od začiatku sme na ceste. Na ceste smerom k lepším výrobkom. K lepšiemu dizajnu. K lepšiemu svetu. Nie sme zďaleka dokonalí, ale ani zďaleka sme ešte neskončili.

Sľub voči nášmu hlavnému poslaniu

Žena je pre nás všetkým. Ženy nie sú len tými, ktoré rady nosia naše odevy – sú prítomné v každej časti nášho hodnotového reťazca, od poľa až po skúšobné kabínky. Sme tu preto, aby sme podporovali a inšpirovali ženy bez ohľadu na ich vzťah k nám. To je naše hlavné poslanie.

Prečítajte si celé znenie nášho sľubu

Dnešok a zajtrajšok

Všetko, čo robíme, robíme pre našich zákazníkov. Je našou zodpovednosťou prispievať k cieľom OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, pretože chceme, aby si tí, ktorí kupujú a nosia naše odevy, mohli vychutnať udržateľný životný štýl tak dnes, ako aj zajtra. A ak skutočne chceme podporiť a inšpirovať ženy po celom svete, nestačí konať dobro len dnes. Musíme sa pozerať dopredu a pracovať na tom, na čom záleží nielen dnes, ale aj zajtra. Aby sme dokázali lepšie naplniť naše vyššie poslanie, dali sme si sľub – priniesť zmenu pre budúce generácie. Sľub sme rozdelili do troch oblastí.

Náš sľub – priniesť zmenu pre budúce generácie

Posilnenie postavenia žien

Zistiť viac

Rešpekt voči planéte

Zistiť viac

Ochrana ľudských práv

Zistiť viac

A čo podnebie a obehové hospodárstvo?

V rámci nášho hlavného poslania musíme robiť všetko – počnúc zlepšovaním pracovných podmienok v továrňach až po obhajobu pozitivity tela. Je to však len časť skladačky. Musíme ísť o krok ďalej a pýtať sa, čo je potrebné – aby sa žena v súčasnom svete – cítila podporovaná a inšpirovaná? Na prvom mieste sú základné potreby: svoj potenciál nemôžete naplniť bez prístupu k čistej vode, jedlu, streche nad hlavou a bezpečnosti. Tieto základné potreby závisia od fungujúcich prírodných ekosystémov. Ak sa klíma na našej planéte oteplí o viac ako 1,5 stupňa, stane sa z nej planéta s nedostatkom čistej vody a jedla; planéta sociálnych nepokojov a konfliktov. Naše hlavné poslanie nás preto núti, aby sme robili viac pre rozvoj obehového prístupu v módnom priemysle a obmedzili klimatickú zmenu.

Všetko je o spolupráci

So sľubom trvalej udržateľnosti posúvame svoju pomyselnú latku vyššie. V niektorých oblastiach sme už dali veci do pohybu a plán je jasný. V iných oblastiach vieme, čo musíme dosiahnuť, ale zatiaľ sme neprišli na ten správny prístup. Chceme sa ubezpečiť, že svoj sľub dodržíme. Preto budeme svoje ciele postupne a priebežne posúvať vpred. Hoci ešte nepoznáme všetky odpovede, vieme, že transparentnosť, inkluzívnosť, inovácia, odhodlanie a predovšetkým – spolupráca – nás dovedú tam, kam potrebujeme.

Pozývame všetkých, vrátane našich zákazníkov, aby sa k nám na tejto ceste pridali. Chceme podporiť a inšpirovať tých, s ktorými sme v kontakte, aby žili udržateľnejšie v každom smere, počnúc malými podnetmi smerom k udržateľným rozhodnutiam až po aktívnu propagáciu udržateľného životného štýlu.

 

Spoločne – ako dodávatelia, partneri, zamestnanci a zákazníci – môžeme priniesť zmenu pre budúce generácie. Pripojte sa k nám na tejto ceste.

Prečítajte si viac o oblastiach, na ktoré sa zameriavame ako súčasť nášho sľubu

Posilnenie postavenia žien

Rešpekt voči planéte

Ochrana ľudských práv

Zvoľte jazyk