Vårt løfte for fremtidge generasjoner

I mer enn 60 år har Lindex skapt mote for kvinner. Siden starten har vi vært på en reise. En reise på vei mot bedre produkter. Mot bedre design. Mot en bedre verden. Vi er langt fra perfekte, men vi er også langt fra ferdige.  

Et løfte for et høyere formål

Kvinnen er alt for oss. Kvinner er ikke bare de som elsker å bære plaggene våre - de er tilstede i  alle deler av verdikjeden vår, fra felt til prøverom. Vi eksisterer for å styrke og inspirere kvinner, uavhengig av deres forhold til oss. Det er vårt høyere formål.

 

Les hele løftet vårt

I dag og i morgen

Alt vi gjør, gjør vi for kundene våre. Vi har et ansvar om å bidra til FNs bærekraftmål, for vi vil at de som kjøper og bruker klærne våre, skal kunne ha en bærekraftig livsstil, både i dag og i morgen. Og om vi virkelig vil styrke og inspirere kvinner overalt, kan vi ikke nøye oss med gjøre noe godt i dag. Vi må se fremover og jobbe for det som er viktig både i dag og i morgen. For å kunne oppfylle vår visjon, vårt høyere formål, har vi avgitt et løfte – å gjøre en forskjell for fremtidige generasjoner. Løftet vårt er delt inn i tre områder.

Vårt løfte - å gjøre en forskjell for fremtidige generasjoner

Styrke kvinner

les mer

Respektere planeten

les mer

Sikre menneskerettighetene

les mer

Hva med klima og sirkulær økonomi?

 Med vår visjon må vi gjøre alt fra å ta hensyn til arbeidsforholdene i fabrikkene til å kjempe for kroppspositivitet. Men det er bare en del av puslespillet. Vi må gå et skritt videre og spørre: Hva skal til for at en kvinne i dagens verden føler seg styrket og inspirert? Andre behov kommer først. Du kan ikke oppfylle potensialet ditt uten tilgang til rent vann, mat, ly og trygghet. Disse grunnleggende behovene er avhengig av et fungerende naturlig økosystem. Hvis klimaet i verden blir varmere enn grensen på 1,5 grader, blir det en verden uten nok rent vann og mat, en verden med sosiale uroligheter og konflikter. Slik driver visjonen vår oss til å gjøre mer for å fremme sirkularitet i motebransjen og begrense klimaendringene.

Det handler om å arbeide sammen

Med vårt løfte om bærekraft setter vi en ny standard for oss selv. På enkelte områder har vi allerede satt prosessen i gang, og veikartet er klart. På andre områder vet vi hva vi må oppnå, men har ennå ikke funnet ut hvordan. Underveis, etter som vi gjør fremskritt, flytter vi målene fremover for å sørge for at vi holder løftet vårt. Selv om vi ikke vet alle svarene ennå, vet vi at åpenhet, inkludering, innovasjon, engasjement og fremfor alt – samarbeid – vil bringe oss dit vi må.

Vi inviterer alle til å bli med på denne reisen, inkludert kundene våre. Vi ønsker å styrke og inspirere alle vi har kontakt med, til å leve mer bærekraftig – med alt fra små dytt mot bærekraftige valg til å skape ambassadører for en bærekraftig livsstil.

 

Sammen – som leverandører, partnere, ansatte og kunder – kan vi gjøre en forskjell for framtidige generasjoner. Bli med oss på reisen.

Les mer om fokusområdene i løftet vårt

Styrke kvinner

Respektere planeten

Sikre menneskerettighetene

Choose your language