Lindex
LindexPřejít k online nákupu

Náš závazek příštím generacím

Společnost Lindex vyrábí módu pro ženy už více než 60 let. Hned na začátku jsme se vydali na naši cestu. Na cestu za lepšími produkty. Za lepšími návrhy. Za lepším světem. Nejsme ani zdaleka dokonalí, ale taky neříkáme, že už jsme dospěli do cíle naší cesty.  

Závazek s vyšším cílem

Ženy jsou pro nás vším. Ženy nejsou pro nás jen ty, kdo nosí naše oblečení – jsou součástí našeho řetězce, od pole s bavlnou až do zkušební kabinky. Jsme tu od toho, abychom podporovali a inspirovali ženy, bez ohledu na jejich vztah k nám. To je náš vyšší cíl.

Přečtěte si úplné znění našeho závazku

Dnes i v budoucnu

Všechno děláme pro naše zákaznice. Zavázali jsme se, že se chceme zapojit do plnění cílů udržitelného rozvoje OSN, protože chceme, aby zákaznice, které si pořizují a které nosí naše oděvy, mohly získat výhody udržitelného životního stylu, a to nejen teď, ale i v budoucnu. A pokud opravdu chceme podporovat a inspirovat ženy po celém světě, nemůžeme se spokojit s tím, že je situace uspokojivá. Nesmíme být krátkozrací, musíme se věnovat se tomu, co je zásadní teď i v budoucnu. Chceme naplňovat náš vyšší cíl, a proto jsme se zavázali, že se budeme snažit zajistit lepší budoucnost příštích generací. Náš závazek se týká tří oblastí.

Náš závazek – starat se o budoucnost příštích generací

Podporovat ženy
ZOBRAZIT VÍCE

Více informací

Chovat se k planetě s úctou
ZOBRAZIT VÍCE

Více informací

Zajišťovat lidská práva
ZOBRAZIT VÍCE

Více informací

A co změna klimatu a cirkulární hospodářství?

Jelikož míříme za vyšším cílem, musíme učinit všechno, co je potřeba, od zlepšení pracovních podmínek v továrnách až po podporování pozitivního vnímání těla. Pořád je to jen zlomek všeho. Musíme jít ještě o krok dále a položit si otázku, co potřebuje žena v dnešním světě, aby cítila, že se jí dostává podpora a inspirace? Některé potřeby nepočkají – naplňování potenciálu není na pořadu dne, když nemáte čistou vodu, jídlo, přístřeší ani bezpečí. Základní potřeby nelze naplňovat, pokud selhávají přirozené ekosystémy. Pokud se planeta oteplí o více než 1,5 stupně, dojde čistá voda a potrava, vypuknou společenské nepokoje a konflikty. Tímto způsobem nás naše vyšší cíle nutí k tomu, abychom usilovali o cirkulární koloběh v módním průmyslu a zmírnění změn klimatu.

Základem je spolupráce

Naším závazkem udržitelnosti si sami nasazujeme laťku vysoko. V některých oblastech už jsme se začali činit a máme jasně stanovený plán. V dalších oblastech jsme si ujasnili, čeho chceme docílit, ale ještě úplně nevíme, za jaký to vzít konec. Postupně naše cíle posuneme ještě dál, abychom úspěšně dostáli svým slibům. Ačkoli možná ještě nedokážeme zodpovědět všechny otázky, jsme si jistí, že se posuneme dál transparentním, inkluzivním, inovativním a odhodlaným přístupem a především spoluprací.

Rádi bychom na tuto cestu pozvali všechny, včetně našich zákazníků. Chceme podporovat a inspirovat všechny, kteří mají podobnou vizi udržitelnosti. Ať už jim pomůžeme drobným pošťouchnutím směrem k udržitelnějšímu přístupu nebo tím, že jim představíme zastánce udržitelného životního stylu.

 

Pokud budeme táhnout za jeden provaz všichni – dodavatelé, partneři, zaměstnanci a zákazníci – můžeme zajistit lepší budoucnost příštích generací. Přidejte se k nám na této cestě.

Přečtěte si o klíčových oblastech našeho závazku

Podporovat ženy

Chovat se k planetě s úctou

Zajišťovat lidská práva

Zvolte jazyk