Logotype
Logotype Přejít k online nákupu

Náš závazek příštím generacím

Již více než 65 let je Lindex módní společností na cestě. V posledních letech se tato cesta odehrává s narůstajícím pocitem naléhavosti. Klimatické změny, sociální nerovnosti a rostoucí populace vykrystalizovaly naši cestu a to, co je potřeba, abychom mohli pokračovat. K dokonalosti máme daleko, ale ani zdaleka nekončíme.

Závazek s vyšším cílem

Ženy jsou pro nás vším. Ženy nejsou pro nás jen ty, kdo nosí naše oblečení – jsou součástí našeho řetězce, od pole s bavlnou až do zkušební kabinky. V našem hodnotovém řetězci máme samozřejmě také mnoho mužů. Jsou stejně důležitou součástí Lindexu a všeho, co děláme, abychom dosáhli našeho vyššího cíle – inspirovat a posilovat ženy na celém světě.

Přečtěte si úplné znění našeho závazku

Dnes i v budoucnu

Vše, co děláme, děláme pro naše zákazníky. Máme odpovědnost přispívat k cílům udržitelného rozvoje OSN pro naše zákazníky, společnost a naše podnikání dnes i zítra. A pokud opravdu chceme podporovat a inspirovat ženy po celém světě, nemůžeme se spokojit s tím, že je situace uspokojivá. Nesmíme být krátkozrací, musíme se věnovat se tomu, co je zásadní teď i v budoucnu. Chceme naplňovat náš vyšší cíl, a proto jsme se zavázali, že se budeme snažit zajistit lepší budoucnost příštích generací. Náš závazek se týká tří oblastí.

Náš závazek – starat se o budoucnost příštích generací

Podporovat ženy
ZOBRAZIT VÍCE

Více informací

Chovat se k planetě s úctou
ZOBRAZIT VÍCE

Více informací

Zajišťovat lidská práva
ZOBRAZIT VÍCE

Více informací

A co změna klimatu a cirkulární hospodářství?

Abychom splnili svůj účel, musíme se zabývat vším od pracovních podmínek v našem dodavatelském řetězci, gendrově inkluzivních pracovišť v našich provozech až po to, jak využíváme naši obchodní sílu ke zlepšení zdraví žen. Pořád je to jen zlomek všeho. Musíme jít ještě o krok dále a položit si otázku, co potřebuje žena v dnešním světě, aby cítila, že se jí dostává podpora a inspirace? Některé potřeby nepočkají – naplňování potenciálu není na pořadu dne, když nemáte čistou vodu, jídlo, přístřeší ani bezpečí. Základní potřeby nelze naplňovat, pokud selhávají přirozené ekosystémy. Pokud se planeta oteplí o více než 1,5 stupně, dojde čistá voda a potrava, vypuknou společenské nepokoje a konflikty. Tímto způsobem nás naše vyšší cíle nutí k tomu, abychom usilovali o cirkulární koloběh v módním průmyslu a zmírnění změn klimatu.

Základem je spolupráce

Naším závazkem udržitelnosti si sami nasazujeme laťku vysoko. V některých oblastech už jsme se začali činit a máme jasně stanovený plán. V dalších oblastech jsme si ujasnili, čeho chceme docílit, ale ještě úplně nevíme, za jaký to vzít konec. Postupně naše cíle posuneme ještě dál, abychom úspěšně dostáli svým slibům. Ale i když ještě nemáme všechny odpovědi, víme, že transparentnost, inkluzivita, inovace, odhodlání a především – spolupráce – nás dostanou tam, kam potřebujeme.

Nyní je čas nechat každé naše rozhodnutí projít filtrem budoucích generací a společně vytvořit nový normál: módní průmysl, který je klimaticky neutrální, posilující, cirkulární a skutečně udržitelný. Zveme každého, aby byl součástí naší cesty a udělal změnu pro budoucí generace.

 

Pokud budeme táhnout za jeden provaz všichni – dodavatelé, partneři, zaměstnanci a zákazníci – můžeme zajistit lepší budoucnost příštích generací. Přidejte se k nám na této cestě.

Přečtěte si o klíčových oblastech našeho závazku

Podporovat ženy

Chovat se k planetě s úctou

Zajišťovat lidská práva

Zvolte jazyk