Logotype
Logotype Prejsť k online nákupu

Ciele trvalo udržateľného rozvoja

V spoločnosti Lindex je naším sľubom trvalá udržateľnosť – aby sme priniesli zmenu pre budúce generácie – a zaviazali sme sa prispievať k cieľom trvalo udržateľného rozvoja.

Všetko, čo robíme, robíme pre našich zákazníkov. Naša zodpovednosť prispievať k cieľom trvalo udržateľného rozvoja - Sustainable Development Goals (SDGs) je vysoko spojená s našimi zákazníkmi, pretože chceme, aby si tí, ktorí kupujú a nosia naše odevy, mohli vychutnať udržateľný životný štýl nielen dnes, ale aj zajtra.

Ciele trvalo udržateľného rozvoja zahŕňajú 17 cieľov, ktoré vypracovali a o ktorých rozhodli členské štáty OSN v roku 2015. Ciele sú stanovené tak, aby sa do roku 2030 stala naša planéta lepším miestom pre život a aby sa dosiahli mimoriadne méty; ukončenie chudoby vo svete, boj proti nerovnosti a boj proti klimatickým zmenám. Ciele trvalo udržateľného rozvoja boli schválené vládami a očakávajú kroky od všetkých krajín. Dosiahnutie týchto cieľov však do veľkej miery závisí od podpory všetkých a dôležitú úlohu tu zohrávajú spoločnosti. Ciele SDG poskytujú neoceniteľný nástroj pre spoluprácu, pretože predstavujú globálny spoločný základ pre trvalú udržateľnosť a umožňujú každému spolupracovať na budovaní lepšej budúcnosti.

V spoločnosti Lindex sme identifikovali šesť cieľov SDG, ku ktorým môže naše podnikanie významne prispieť. Vypracovali sme sľub trvalej udržateľnosti a naše úsilie sústreďujeme na projekty a iniciatívy na podporu týchto cieľov.

Prečítajte si viac

Náš sľub trvalej udržateľnosti

Prečítajte si viac o našom sľube trvalej udržateľnosti – priniesť zmenu pre budúce generácie.

 

Zvoľte jazyk