Logotype
Logotype Přejít k online nákupu

Cíle udržitelného rozvoje

Společnost Lindex se zavázala k závazku udržitelnosti – že zajistíme lepší budoucnost příštích generací – a uděláme všechno pro to, abychom podpořili naplnění cílů udržitelného rozvoje.

Všechno děláme pro naše zákaznice. Jsme odpovědní za to, že se zapojíme do naplňování cílů udržitelného rozvoje, Sustainable Development Goals (SDGs) , které úzce souvisí s našimi zákazníky. Chceme totiž, aby ti, kteří si u nás kupují oblečení, mohli žít udržitelným způsobem života, dnes i v budoucnu.

Cílů udržitelného rozvoje je 17 a v roce 2015 si je zvolily členské státy OSN. Cíle byly stanoveny tak, aby do roku 2030 svět pokročil k lepšímu a aby se nám podařilo dosáhnout mimořádných cílů, tedy aby na světě již nepanovala chudoba, vymýtila se nerovnost a aby se aktivně řešila změna klimatu. Na cílech se dohodly vlády jednotlivých zemí, každá z nich se dle plánu zapojí. Naplnění těchto cílů však ve velké míře závisí na podpoře všech zúčastněných a významnou roli hrají i samotné společnosti. Cíle udržitelného rozvoje slouží jako nenahraditelný nástroj ke spolupráci, protože vytváří společný výchozí bod k udržitelnému rozvoji a umožňují všem společně usilovat o lepší budoucnost.

Ve společnosti Lindex jsme vybrali šest cílů udržitelného rozvoje, na nichž se naše společnost může ve velké míře podílet. Sestavili jsme vlastní závazek udržitelnosti a soustředíme své síly na projekty a iniciativy, které k těmto cílům slouží.

Přečtěte si více

Přečtěte si více

Přečtěte si více o našem závazku udržitelnosti – zajistit lepší budoucnost příštích generací.

 

Zvolte jazyk