Logotype
Logotype Přejít k online nákupu

Iniciativa STICA

Ve společnosti Lindex nebudeme jen přihlížet, jak se odehrává největší krize životního prostředí naší doby. Společnost Lindex patří k iniciativě STICA, jejíchž členové společně usilují o snížení negativního vlivu textilního průmyslu na klima.

Textilní průmysl významně ovlivňuje klima a my musíme udělat všechno pro to, abychom negativní dopad zmírnili. Při výrobě, přepravě, používání a likvidaci našich produktů vzniká množství skleníkových plynů, které zapříčiňují změnu klimatu. Ve společnosti Lindex jsme si vědomi toho, jak akutní situace je, proto uděláme vše pro to, abychom se v rámci naší činnosti aktivně zapojili.

Bez spolupráce se neobejdeme

Víme, že nejvíc se nám toho podaří dosáhnout společnými silami, proto jsme se stali součástí organizace STICA – Iniciativy švédského textilního průmyslu za aktivní ochranu klimatu. Pod záštitou organizace STICA se společně snažíme nastavit vědecky podložené cíle na snížení emisí skleníkových plynů za účelem omezení globálního oteplování na 1,5 stupně. O své činnosti pravidelně zveřejňujeme zprávy. Tato organizace také zřídila platformu, která slouží k nové spolupráci a k objevování nových řešení a nápadů, které jsou potřeba ke snížení dopadu odvětví prodeje.

Přečtěte si více

Podnebí

Přečtěte si více o tom, jak se napříč naší společností aktivně staráme o životní prostředí.

Chovat se k planetě s úctou

Přečtěte si více o jedné z našich hlavních oblastí zájmu v závazku udržitelnosti: Chovat se k planetě s úctou.

Zvolte jazyk