Logotype
Logotype Prejsť k online nákupu

STICA

V spoločnosti Lindex nechceme byť nezúčastnenými pozorovateľmi v najväčšej environmentálnej kríze našej doby. Spoločnosť Lindex je členom STICA, zoskupenia značiek, ktoré sa usilujú znížiť klimatický dopad textilného priemyslu.

Textilný priemysel má zásadný vplyv na klímu a musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme ho obmedzili. Výroba, preprava, použitie a likvidácia našich výrobkov generuje značné množstvo emisií skleníkových plynov (GHG), ktoré prispievajú ku globálnemu otepľovaniu. V spoločnosti Lindex cítime naliehavosť a sme odhodlaní prijímať opatrenia v oblasti klímy vo všetkých našich podnikateľských aktivitách.

Kľúčom je spolupráca

Pri spolupráci môžeme dosiahnuť najviac, a preto sme členmi STICA – Švédskej textilnej iniciatívy pre boj proti klimatickej zmene. V rámci iniciatívy STICA spolupracujeme na stanovení vedecky podložených cieľov a plánov na znižovanie skleníkových plynov v súlade s obmedzením globálneho otepľovania na hranicu 1,5 stupňa a pravidelne podávame správy o pokroku. Iniciatíva tiež vytvára platformu pre novú spoluprácu a vývoj nových riešení a inovácií potrebných na výrazné zníženie environmentálneho dopadu maloobchodu.

Prečítajte si viac

Klíma

Prečítajte si viac o tom, aké kroky podnikáme v oblasti klímy v našich podnikateľských aktivitách.

Rešpekt voči planéte

Prečítajte si viac o jednej z oblastí, na ktorú sa zameriavame v rámci nášho sľubu trvalej udržateľnosti: Rešpekt voči planéte.

Zvoľte jazyk