Logotype
Logotype Gå til shop online

STICA

Hos Lindex vil vi ikke stå på sidelinjen i vår tids største miljøkrise. Lindex er medlem av STICA, der varemerker kommer sammen for å redusere klimaeffekten innen tekstilindustrien.

 Tekstilindustrien har en stor klimapåvirkning, som vi må gjøre alt vi kan for å redusere. Produksjon, transport, bruk og avhending av produktene våre genererer en betydelig mengde utslipp av drivhusgasser som bidrar til global oppvarming. Hos Lindex føler vi at dette er en hastesak, og vi er forpliktet til å innføre klimatiltak i hele virksomheten vår.

Samarbeid er viktig

Vi kan oppnå mest når vi jobber sammen, og derfor er vi medlem av STICA – Swedish Textile Initiative for Climate Action (svensk initiativ for klimatiltak innen tekstilindustrien). I STICA arbeider vi sammen for å sette vitenskapsbaserte mål og planer for å redusere drivhusgasser i tråd med å begrense global oppvarming til 1,5 grader, og å rapportere om fremgangen regelmessig. Initiativet skaper også en plattform for nye samarbeid og utvikling av nye løsninger og innovasjoner som trengs for å redusere innvirkningen av detaljhandelen betydelig.

Les mer

Klima

Les mer om tiltakene våre for klimaet i hele virksomheten.

Respektere planeten

Les mer om ett av fokusområdene i løftet vårt om bærekraft: Respektere planeten.

Choose your language