Logotype
Logotype Prejsť k online nákupu

Iniciatíva OSN Global Compact

Spoločnosť Lindex sa zaviazala k iniciatíve OSN Global Compact, ktorú vyvinula Organizácia Spojených národov s cieľom povzbudiť podniky na celom svete pri prijímaní udržateľnejších a spoločensky zodpovednejších podnikových politík.

Všetko, čo robíme, robíme pre našich zákazníkov. Máme zodpovednosť prispievať k cieľom udržateľného rozvoja OSN (SDGs) – pre našich zákazníkov, pre spoločnosť a pre naše podnikanie dnes aj zajtra.

 

SDGs je 17 cieľov vyvinutých a rozhodnutých členskými štátmi Organizácie Spojených národov v roku 2015. Ciele sú stanovené tak, aby sa náš svet do roku 2030 stal lepším miestom a dosiahlo sa mimoriadnych vecí; ukončenie svetovej chudoby, boj proti nerovnosti a riešenie zmeny klímy. Na SDGs sa dohodli vlády a požadujú opatrenia od všetkých krajín. Dosiahnutie týchto cieľov však silne závisí od podpory všetkých a spoločnosti hrajú dôležitú úlohu. SDGs poskytujú neoceniteľný nástroj pre spoluprácu, pretože ciele poskytujú globálny spoločný základ pre udržateľnosť a umožňujú všetkým spolupracovať na budovaní lepšej budúcnosti.

 

V spoločnosti Lindex sme identifikovali šesť cieľov SDGs, ku ktorým môže naše podnikanie významne prispieť. Rozvinuli sme svoj sľub udržateľnosti a zamerali sme svoje úsilie na projekty a iniciatívy na podporu týchto cieľov.

Prečítajte si viac

Správy, politika a záväzky

Prečítajte si viac o našich správach o trvalo udržateľnom rozvoji, politikách a rôznych záväzkoch.

Zvoľte jazyk