Lindex
LindexPrejsť k online nákupu

Iniciatíva OSN Global Compact

Spoločnosť Lindex sa zaviazala k iniciatíve OSN Global Compact, ktorú vyvinula Organizácia Spojených národov s cieľom povzbudiť podniky na celom svete pri prijímaní udržateľnejších a spoločensky zodpovednejších podnikových politík.

Spoločnosť Lindex podpísala UN Global Compact  v roku 2003 a v roku 2011 ho v mene celej skupiny, vrátane spoločnosti Lindex, podpísala aj spoločnosť Stockmann Group. Spoločnosť Lindex sa týmto zaväzuje, že bude pracovať spôsobom, ktorý je v súlade s desiatimi princípmi iniciatívy, ktoré zodpovedajú základným povinnostiam v oblasti ľudských práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii.

Prečítajte si viac

Správy, politika a záväzky

Prečítajte si viac o našich správach o trvalo udržateľnom rozvoji, politikách a rôznych záväzkoch.

Zvoľte jazyk