Logotype
Logotype Přejít k online nákupu

Závazek transparentnosti

V módním průmyslu je transparentnost jednou z největších výzev, ale zároveň je také stavebním kamenem pro pokrok ve všech oblastech udržitelnosti. Přijali jsme závazek transparentnosti.

Závazek transparentnosti oděvního a obuvního dodavatelského řetězce - The Apparel and Footwear Supply Chain Transparency Pledge je iniciativa devíti nadnárodních odborových svazů a organizací na ochranu lidských práv. Iniciativa vznikla za účelem propagovat hlubší a širší transparentnost dodavatelských řetězců. Účelem je inspirovat společnosti, aby zveřejňovaly informace o továrnách, které patří k výrobní fázi dodavatelského řetězce.

Bez transparentnosti není udržitelnost

Náš závazek k transparentnosti je v souladu s naším závazkem udržitelnosti – abychom zajistili lepší budoucnost příštích generací. U složitého a netransparentního dodavatelského řetězce hrozí vyšší rizika a vzniklé problémy se obvykle mnohem hůře řeší. Bez transparentnosti není možné v udržitelném rozvoji pokročit, ale jedná se také o nejtěžší úkol módního průmyslu.

Klademe si za cíl, aby do roku 2025 dodavatelé společnosti Lindex, kteří tvoří 80 procentnaší výroby, vedli plně transparentní dodavatelský řetězec.

Už mnoho let se snažíme konsolidovat náš dodavatelský řetězec a rozvíjet s našimi dodavateli blízké dlouhodobé partnerské vztahy. Obojí nám pomohlo k tomu, abychom v oblasti udržitelnosti významně pokročili a zvýšili transparentnost celého procesu. Leží před námi však ještě mnoho úkolů a musíme stále rozvíjet transparentnost i v dalších fázích našeho dodavatelského řetězce.

Přečtěte si více

Seznamy dodavatelů

Všechny zveřejněné informace
o našich dodavatelích najdete zde.

Zvolte jazyk