Logotype
Logotype Přejít k online nákupu

Iniciativa CanopyStyle

Spolu s dalšími značkami, prodejci a dodavateli se společnost Lindex zavázala k iniciativě CanopyStyle a jejím úkolem je chránit světové lesy.

Ochrana prastarých a ohrožených lesů

Odhaduje se, že každý rok se na světě pokácí a zpracuje na látky jako viskóza až 150 milionů stromů, čímž dochází k ohrožování světových lesů, druhové pestrosti a klimatu. Iniciativu CanopyStyle vede společnost Canopy, nezávislá organizace na ochranu životního prostředí, která usiluje o ochranu lesů po celém světě. V rámci této iniciativy značky a prodejci společnými silami vytváří tlak na největší dodavatele viskózy, aby zavedli opatření při získávání zdrojů, která zamezují využívání nebo poškozování prastarých a ohrožených lesů. Organizace CanopyStyle si klade za cíl podporovat moderní postupy a vývoj. Podle jejich vize do roku 2030 bude 50 procent viskózy na světě pocházet z recyklovaných látek. Za touto vizí stojíme a vyslovujeme jí podporu.

polečnost Lindex se k iniciativě CanopyStyle zavázala a aktivně jedná v souladu s její vizí. Většinu viskózy, kterou používáme, získáváme od dodavatelů, které podle organizace Canopy patří k nejpoctivějším v oboru. Spolupracujeme pouze s dodavateli, kteří patří k nejpoctivějším v oboru nebo ukazují, že se chtějí zlepšovat. Používáme také udržitelnější druhy viskózy, jako je LENZINGTM ECOVEROTM a, nebo další materiály, jako je lyocell. Společnost Lindex patří k deseti největším spotřebitelům udržitelnějších vyráběných vláken z celulózy na světě.

PŘEČTĚTE SI NÁS ZÁVAZEK K INICIATIVĚ CANOPYSTYLE

Iniciativa Pack4Good

Společnost Lindex si je dobře vědoma toho, že jednorázové obaly, ať už plastové nebo papírové, má na ekosystémy velký dopad, který už hraničí s vyčerpáváním zdrojů, a to při výrobě i při likvidaci. Snažíme se naplnit cíl, který jsme si stanovili, aby do roku 2025 všechny papírové a plastové obaly byly součástí naší strategie cirkulárních materiálů, a proto jsme se zapojili do iniciativy Pack4Good společnosti Canopy.

PŘEČTĚTE SI NAŠE PROHLÁŠENÍ K INICIATIVĚ PACK4GOOD

 

Přečtěte si více

Lyocell a viskóza

Přečtěte si více o lyocellu a viskóze.

Zvolte jazyk