Logotype

Puuvilla

Puuvilla on pehmeä ja hengittävä kuitu, ja Lindexin tuotteissa yleisimmin käytetty kuitu. Puuvillakuitu on luonnollista, uusiutuvaa ja biohajoavaa, mutta sen viljelyyn kuluu paljon vettä, torjunta-aineita ja lannoitteita. Puuvillan ollessa yksi tärkeimmistä kuiduista tuotteissamme, voimme vaikuttaa merkittävästi ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin valitsemalla kestävästi tuotettua puuvillaa tuotteisiimme.

Tärkeää tukea kestävää puuvillanviljelyä

Puuvillanviljelyssä tarvitaan paljon vettä ja keinokastelua. Puuvillaa viljellään kuitenkin maissa, joissa puhtaasta vedestä on pulaa ja vaikka puuvillaviljelmät saavat tarvitsemansa veden, saattavat alueen ihmiset jäädä ilman. Jotta puuvilla saadaan kasvamaan toivotulla tavalla, käytetään viljelyssä lisäksi keinotekoisia lannoitteita ja torjunta-aineita. Näiden aineiden kemikaalit vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen heikentävästi ja ajan myötä köyhdyttävät maaperää. Kun maaperästä katoaa luontaisia ravinteita ja eliöitä, ei maaperä pysty enää sitomaan tarpeeksi hiilidioksidia. Tällä on merkittäviä seurauksia myös ilmaston kannalta. Lisäksi monet käytetyistä kemikaaleista ovat myrkyllisiä ihmisille, ja ne saastuttavat lähiympäristön sekä -vesistöt.

Toisin sanoen, kun puuvillaa viljellään perinteisin menetelmin, vaatii se paljon luonnonvaroja ja vaikuttaa negatiivisesti ihmisiin ja ympäristöön. Myös puuvillan muuttaminen raaka-aineesta kankaaksi vaatii paljon vettä ja kemikaaleja.

Tästä syystä meille Lindexillä on hyvin tärkeää lisätä perinteistä puuvillanviljelyä kestävämmällä tavalla tuotetun puuvillan osuutta tuotteissamme, ostamalla esim. luomupuuvillaa ja BCI-puuvillaa. Tämän lisäksi pyrimme jatkuvasti lisäämään kierrätyspuuvillan osuutta tuotteissamme, sillä jo kertaalleen tuotetun puuvillakankaan uusiokäyttö säästää merkittävästi luonnonvaroja.

 

Tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä 100 % Lindexin materiaaleista on kierrätettyä tai kestävistä lähteistä hankittua.

Kierrätyspuuvilla

Uuden puuvillan viljelyn sijaan voimme säästää luonnonvaroja uusiokäyttämällä jo tuotettua puuvillakangasta. Se on tuotannosta yli jäävää tai käytetyistä tekstiileistä saatavaa raaka-ainetta, joka revitään, kehrätään ja kudotaan uudeksi kankaaksi. Kaikki ostamamme kierrätyspuuvilla on sertifioitu Textile Exchangen Global Recycling Standard- tai Recycled Claim Standard -standardin mukaisesti.

Kierrätyspuuvillan kuidut ovat kuitenkin lyhyempiä, kuin uuden puuvillan, ja tämä vaikuttaa kankaan laatuun.  Me haluamme tuotteidemme kestävän mahdollisimman pitkään käyttöä ja kestävyyden takia sekoitamme kankaaseen myös uutta puuvillaa. Vaikka tuotteissamme käytetään vain osittain kierrätyspuuvillaa, vähentää sen käyttö merkittävästi valikoimamme ympäristökuormitusta.

Luomupuuvilla

Luomupuuvilla kasvatetaan käyttäen perinteistä menetelmää vähemmän vettä. Sitä kasvatetaan ilman keinolannoitteita, kemiallisia torjunta-aineita tai geenimuunneltuja puuvillansiemeniä. Luomupuuvillan viljely tukee tervettä ekosysteemiä ja luonnon monimuotoisuutta sekä parantaa maaperän laatua. Näin maaperä pystyy sitomaan enemmän hiilidioksidia, mikä on puolestaan hyväksi ilmastolle. Lisäksi luomuviljely edistää luonnon monimuotoisuutta ja terveitä ekosysteemejä. Myös viljelijöiden ja heidän perheidensä terveysolosuhteet paranevat, kun he eivät joudu altistumaan myrkyllisille kemikaaleille työssään. Kaikki käyttämämme luomupuuvilla on joko Textile Exchange Organic Standard tai GOTS-sertifioitua.

Vain noin 1 prosentti maailman puuvillantuotannosta on luomuviljelyä ja viljelmien muuttaminen perinteisestä luomuviljelyyn on pitkä prosessi. Voidaksemme lisätä luomupuuvillan saatavuutta maailmassa, tuemme viljelijöitä heidän siirtyessään perinteisestä viljelystä luomuviljelyyn.

GOTS – Global Organic Textile Standard

GOTS-sertifioiutu vaate on valmistettu luomupuuvillasta. Sertifiointi takaa vastuullisen tuotannon aina puuvillasadon kasvattamisesta vaatteen valmistamiseen asti. GOTS-sertifikaatti pitää sisällään sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä vaatimuksia, jotka koskevat mm. langan kehruuta, kankaan kudontaa, käsittelyä, värjäystä ja painatusta.

Cotton in Conversion

Puuvillaviljelmien muuttaminen perinteisestä viljelystä luomuviljelyyn on prosessi, joka vaatii kolmen vuoden siirtymävaiheen puuvillanviljelijöille. Vaikka puuvillaa tuotettaisiin jo täysin luomuviljelyn menetelmin, kestää maaperän elpymisessä aikansa. Siirtymävaihe on erityisen suuri riski viljelijöille, sillä he eivät voi vielä merkitä puuvillaansa luomuksi, eivätkä myöskään enää pysty myymään sitä yhtä halvalla kuin perinteisin menetelmin viljeltyä puuvillaa.

Cotton in Conversion -puuvilla ostetaan puuvillanviljelijöiltä, jotka ovat yllä mainitussa siirtymävaiheessa. Ostamalla heidän tuottamaansa puuvillaa, voimme tukea luomuviljelyyn siirtymistä ja samalla turvata viljelijöiden toimeentulo siirtymäajalle.

100 % Lindexin Baby-malliston puuvillasta on GOTS-sertifioitua.

Puuvilla ja sen jäljitettävyys

Osana tavoitettamme, jossa 100 % materiaaleistamme tulee olla kestävistä lähteistä hankittua tai kierrätettyä, haluamme myös varmistaa, että ostamamme puuvilla tulee olemaan täysin jäljitettävissä. Globaali puuvillan tuotantoketju on monimutkainen prosessi ja täydelliseen läpinäkyvyyteen on vielä matkaa. Läpinäkyvyys on haaste, mutta myös avain edistykseen.

Läpinäkyvyyttä tulee saada lisättyä koko toimitusketjussa ja sen lisäksi uskomme, että puuvillan jalostaminen lähellä viljelmiä on suotavaa. Yhteistyöhankkeemme, ”Women in Cotton”, yhdessä Cotton Connect -järjestön kanssa on hyvä esimerkki. Hankkeen kautta olemme onnistuneet voimaannuttamaan satoja naispuolisia puuvillanviljelijöitä, jotka ovat siirtymässä perinteisestä viljelystä luomuviljelyyn, ja luoneet samalla suoran yhteyden viljelijöiden ja liiketoimintamme välille. Näin olemme onnistuneet edistämään näiden viljelijöiden tuottamaa puuvillaa tuotantoketjussamme ja valmistaneet niistä tuotteita tietyssä tuoteryhmässä.

LUE LISÄÄ COTTON CONNECTISTA

Lue lisää

Better Denim

Lindex Baby mallisto

Ilmasto

Vesi

Choose your language