Logotype
Logotype Přejít k online nákupu

Bavlna

Bavlna je měkká a prodyšná, a je to materiál, který u našich výrobků používáme nejvíce. Jedná se o přírodní vlákno, které je obnovitelné a biologicky rozložitelné, ale pěstování bavlny vyžaduje také hodně vody, pesticidů a hnojiv. Vzhledem k tomu, že bavlna tvoří tak velký podíl našich materiálů, můžeme mít velký vliv na výběr alternativ, které jsou lepší pro lidi a životní prostředí.

Význam bavlny s menším dopadem

Pěstování bavlny vyžaduje hodně vody a umělé zavlažování. Bavlna se často pěstuje v zemích, kde chybí dostatek čisté vody, takže i když rostliny bavlníku potřebnou vodu dostanou, lidé kteří tam žijí, nemusí. A aby bavlna správně rostla, často se používají hnojiva a pesticidy. Když se hnojiva a pesticidy skládají z umělých chemikálií, má to dopad na biologickou rozmanitost a časem to zbavuje půdu jejích přirozených živin a organismů, které jsou životně důležité pro růst plodin. Ovlivňuje také schopnost půdy ukládat CO2, což má zásadní důsledky pro klima. Některé z používaných chemikálií jsou navíc toxické a hrozí kontaminací okolního prostředí a vodních zdrojů.

Jinými slovy, když se bavlna pěstuje konvenčním způsobem, vyžaduje mnoho zdrojů a má negativní dopad jak na lidi, tak na životní prostředí. A jakmile je bavlna sklizena, její přeměna na textilní materiál, který máme všichni ve skříních, vyžaduje také hodně vody a chemikálií. 

Proto je pro nás v Lindexu důležité vždy zvyšovat podíl bavlny, která je pro lidi a životní prostředí lepší než konvenčně pěstovaná bavlna, jako je organická bavlna a „bavlna v přeměně“ (in conversion). A především pracujeme na zvýšení podílu recyklované bavlny, která šetří mnoho přírodních zdrojů a výrazně snižuje náš dopad používáním toho, co již bylo vyrobeno.

Naším cílem je, aby 100 % našich materiálů bylo

z recyklovaných nebo udržitelných zdrojů do roku 2025.

Recyklovaná bavlna

Místo pěstování nové bavlny můžeme ušetřit spoustu přírodních zdrojů opětovným použitím bavlny, která již byla vyrobena. Recyklovaná bavlna jsou zbytky z výroby nebo použité textilie, které získávají nový život tím, že se roztrhají, spřádají a upletou nebo zapletou do nového materiálu.

Recyklovaná bavlna má kratší vlákna než nově vyrobená bavlna, což má vliv na kvalitu. Protože chceme, aby naše oděvy vydržely a byly používány po dlouhou dobu, často mícháme recyklovanou bavlnu s jinou bavlnou. Ale i když je recyklovaná bavlna jen malým podílem v každém oděvu, použití co největšího množství je zásadní rozdíl a výrazně snižuje dopad celého našeho sortimentu.

Organická bavlna

Biobavlna se pěstuje za použití menšího množství vody a energie ve srovnání s konvenční bavlnou. Pěstuje se bez umělých hnojiv, chemických pesticidů nebo geneticky modifikovaných bavlníkových semen. Pěstování organické bavlny přispívá ke zdravým ekosystémům, podporuje biologickou rozmanitost a zlepšuje půdu, takže plodiny mohou dále růst a ukládat CO2, což je dobré pro klima. Zdraví pěstitelů bavlny a jejich rodin se zlepšuje, protože nejsou vystaveni toxickým chemikáliím.

Pouze asi 1 % produkce bavlny na světě je organického původu a pěstiteli bavlny chvíli trvá, než přemění svá pole z konvenční na organickou bavlnu. Abychom zvýšili přístup k organické bavlně, podporujeme zemědělce, kteří přecházejí na organickou bavlnu, také používáním „bavlny v přeměně“ (in conversion).

GOTS – Globální standard pro organický textil

Oděv s certifikací GOTS je vyroben z organické bavlny a certifikuje všechny kroky po výrobě bavlny. GOTS zahrnuje sociální i ekologické požadavky na všechny části výrobního procesu, jako je spřádání příze, tkaní látek, barvy, potisky a detaily.

Bavlna v přeměně (in conversion)

Přeměna polí z konvenčního pěstování na organickou bavlnu vyžaduje pro pěstitele bavlny tříleté přechodné období. I když je bavlna pěstována plně ekologickými metodami, půdě trvá nějakou dobu, než se zotaví z pěstování konvenční bavlny. Provedení tohoto přechodu je rizikem pro pěstitele bavlny, kteří nemohou prodávat svou bavlnu za stejnou cenu jako organickou bavlnu, dokud nebude plně převedena. 

„Bavlna v přeměně“ pochází od pěstitelů bavlny, kteří přecházejí na organickou bavlnu. Nákupem této bavlny můžeme být součástí toho, že zemědělcům poskytneme jistotu, kterou potřebují, a podpoříme přechod většího množství bavlny z konvenční na organickou.

100 % bavlněných kousků v našem sortimentu pro miminka

je organických a má certifikaci GOTS

Bavlna a sledovatelnost

V rámci našeho cíle, že 100 % našich materiálů bude do roku 2025 z recyklovaných nebo udržitelných zdrojů, chceme také, aby naše bavlna byla ve stejnou dobu plně sledovatelná. Globální dodavatelský řetězec bavlny je složitý a má před sebou ještě dlouhou cestu, pokud jde o transparentnost. I když je však transparentnost výzvou, je klíčová pro dosažení pokroku.

Potřebujeme zvýšit transparentnost v globálním dodavatelském řetězci, ale také věříme v získávání bavlny blíže skutečným bavlníkovým polím. Náš program „Ženy v bavlně“ s CottonConnect je toho příkladem. Kromě posílení postavení žen pěstitelek bavlny, které přecházejí na organickou bavlnu, program také vytvořil přímé spojení mezi komunitou farmářů a naším podnikem. Tímto způsobem jsme byli schopni protlačit bavlnu od pěstitelek bavlny v programu proti proudu v našem dodavatelském řetězci do konkrétních produktů.

VÍCE INFORMACÍ O COTTONCONNECT

Přečtěte si více

Better Denim

Náš sortiment pro miminka

Podnebí

Voda

Zvolte jazyk