Logotype
Logotype Přejít k online nákupu

Bavlna

Bavlna je měkká a prodyšná, a je to materiál, který u našich výrobků používáme nejvíce. Jedná se o přírodní vlákno, které je obnovitelné a biologicky rozložitelné, ale pěstování bavlny vyžaduje také hodně vody, pesticidů a hnojiv. Vzhledem k tomu, že bavlna tvoří tak velký podíl našich materiálů, můžeme mít velký vliv na výběr alternativ, které jsou lepší pro lidi a životní prostředí.

Význam bavlny s menším dopadem

Pěstování bavlny vyžaduje hodně vody a umělé zavlažování. Bavlna se často pěstuje v zemích, kde chybí dostatek čisté vody, takže i když rostliny bavlníku potřebnou vodu dostanou, lidé kteří tam žijí, nemusí. A aby bavlna správně rostla, často se používají hnojiva a pesticidy. Když se hnojiva a pesticidy skládají z umělých chemikálií, má to dopad na biologickou rozmanitost a časem to zbavuje půdu jejích přirozených živin a organismů, které jsou životně důležité pro růst plodin. Ovlivňuje také schopnost půdy ukládat CO2, což má zásadní důsledky pro klima. Některé z používaných chemikálií jsou navíc toxické a hrozí kontaminací okolního prostředí a vodních zdrojů.

Jinými slovy, když se bavlna pěstuje konvenčním způsobem, vyžaduje mnoho zdrojů a má negativní dopad jak na lidi, tak na životní prostředí. A jakmile je bavlna sklizena, její přeměna na textilní materiál, který máme všichni ve skříních, vyžaduje také hodně vody a chemikálií. 

Proto je pro nás v Lindexu důležité vždy zvyšovat podíl bavlny, která je pro lidi a životní prostředí lepší než konvenčně pěstovaná bavlna, jako je organická bavlna a „bavlna v přeměně“ (in conversion). A především pracujeme na zvýšení podílu recyklované bavlny, která šetří mnoho přírodních zdrojů a výrazně snižuje náš dopad používáním toho, co již bylo vyrobeno.

Naším cílem je, aby 100 % našich materiálů bylo

z recyklovaných nebo udržitelných zdrojů do roku 2025.

Recyklovaná bavlna

Místo pěstování nové bavlny můžeme ušetřit spoustu přírodních zdrojů opětovným použitím bavlny, která již byla vyrobena. Recyklovaná bavlna jsou zbytky z výroby nebo použité textilie, které získávají nový život tím, že se roztrhají, spřádají a upletou nebo zapletou do nového materiálu. Veškerá recyklovaná bavlna, kterou používáme, je certifikována podle standardu Textile Exchange Global Recycling Standard nebo Textile Exchange Recycled Claim Standard.

Recyklovaná bavlna má kratší vlákna než nově vyrobená bavlna, což má vliv na kvalitu. Protože chceme, aby naše oděvy vydržely a byly používány po dlouhou dobu, často mícháme recyklovanou bavlnu s jinou bavlnou. Ale i když je recyklovaná bavlna jen malým podílem v každém oděvu, použití co největšího množství je zásadní rozdíl a výrazně snižuje dopad celého našeho sortimentu.

Organická bavlna

Biobavlna se pěstuje za použití menšího množství vody a energie ve srovnání s konvenční bavlnou. Pěstuje se bez umělých hnojiv, chemických pesticidů nebo geneticky modifikovaných bavlníkových semen. Pěstování organické bavlny přispívá ke zdravým ekosystémům, podporuje biologickou rozmanitost a zlepšuje půdu, takže plodiny mohou dále růst a ukládat CO2, což je dobré pro klima. Zdraví pěstitelů bavlny a jejich rodin se zlepšuje, protože nejsou vystaveni toxickým chemikáliím. Všechny naše produkty vyrobené z organické bavlny jsou certifikovány podle standardu Textile Exchange Organic Content Standard nebo GOTS.

Pouze asi 1 % produkce bavlny na světě je organického původu a pěstiteli bavlny chvíli trvá, než přemění svá pole z konvenční na organickou bavlnu. Abychom zvýšili přístup k organické bavlně, podporujeme zemědělce, kteří přecházejí na organickou bavlnu, také používáním „bavlny v přeměně“ (in conversion).

GOTS – Globální standard pro organický textil

Oděv s certifikací GOTS je vyroben z organické bavlny a certifikuje všechny kroky po výrobě bavlny. GOTS zahrnuje sociální i ekologické požadavky na všechny části výrobního procesu, jako je spřádání příze, tkaní látek, barvy, potisky a detaily.

Bavlna v přeměně (in conversion)

Přeměna polí z konvenčního pěstování na organickou bavlnu vyžaduje pro pěstitele bavlny tříleté přechodné období. I když je bavlna pěstována plně ekologickými metodami, půdě trvá nějakou dobu, než se zotaví z pěstování konvenční bavlny. Provedení tohoto přechodu je rizikem pro pěstitele bavlny, kteří nemohou prodávat svou bavlnu za stejnou cenu jako organickou bavlnu, dokud nebude plně převedena. 

„Bavlna v přeměně“ pochází od pěstitelů bavlny, kteří přecházejí na organickou bavlnu. Nákupem této bavlny můžeme být součástí toho, že zemědělcům poskytneme jistotu, kterou potřebují, a podpoříme přechod většího množství bavlny z konvenční na organickou.

100 % bavlněných kousků v našem sortimentu pro miminka

je organických a má certifikaci GOTS

Bavlna a sledovatelnost

V rámci našeho cíle, že 100 % našich materiálů bude do roku 2025 z recyklovaných nebo udržitelných zdrojů, chceme také, aby naše bavlna byla ve stejnou dobu plně sledovatelná. Globální dodavatelský řetězec bavlny je složitý a má před sebou ještě dlouhou cestu, pokud jde o transparentnost. I když je však transparentnost výzvou, je klíčová pro dosažení pokroku.

Potřebujeme zvýšit transparentnost v globálním dodavatelském řetězci, ale také věříme v získávání bavlny blíže skutečným bavlníkovým polím. Náš program „Ženy v bavlně“ s CottonConnect je toho příkladem. Kromě posílení postavení žen pěstitelek bavlny, které přecházejí na organickou bavlnu, program také vytvořil přímé spojení mezi komunitou farmářů a naším podnikem. Tímto způsobem jsme byli schopni protlačit bavlnu od pěstitelek bavlny v programu proti proudu v našem dodavatelském řetězci do konkrétních produktů.

VÍCE INFORMACÍ O COTTONCONNECT

Přečtěte si více

Better Denim

Náš sortiment pro miminka

Podnebí

Voda

Zvolte jazyk