Lindex
LindexPřejít k online nákupu

Bavlna

Ze všech vláken používáme bavlnu k výrobě oblečení úplně nejčastěji. Jedná se sice o přírodní, obnovitelný a rozložitelný druh vlákna, ale k jeho pěstování je potřeba velké množství vody. Mimo jiné si klademe za cíl, že v našem řetězci chceme šetřit s vodou, chceme zamezovat vzniku nedostatku vody v oblastech, v nichž působíme, a spolu s našimi partnery chceme získat přístup k vodě a hygienickým zařízením v továrnách a blízkých komunitách.

Intenzivní zemědělství s přírodními zdroji

Bavlna se získává z bavlníku, kterému se nejvíce daří v teplejším podnebí. Bavlník k růstu potřebuje velké množství slunečního svitu a vody, proto je často potřeba jej uměle zavlažovat. Bavlna je náročná na vodu nejen ve fázi pěstování, ale také při barvení a úpravě materiálu. Podle výpočtů se při výrobě běžného trička spotřebuje asi 2,5 tisíce litrů vody a na výrobu džín dokonce 6 až 10 tisíc litrů podle toho, kde se bavlna pěstuje. Problém spočívá v tom, že bavlna se pěstuje v zemích, které trpí nedostatkem čisté vody, a i když bavlník dostane potřebné množství vody, na místní obyvatele už zbýt nemusí.

Bavlník je často potřeba při růstu uměle přihnojovat, a protože je náchylný na škůdce, ošetřuje se pesticidy. Tato opatření bohužel často způsobují vymírání živočišných druhů a vyčerpání půdy. Jakmile půda ztratí schopnost držet v sobě oxid uhličitý, má to vážné následky na klima. Navíc mnoho používaných látek je pro člověka toxických a znečišťuje okolní přírodu a vodu.

Znamená to, že bychom si neměli kupovat bavlněné oblečení?

Výše popsaný proces se používá při pěstování běžné bavlny. Existují i alternativní varianty, kupříkladu pěstování organické bavlny, které neškodí lidstvu ani přírodě tolik jako běžné způsoby pěstování. Ještě lépe je možné klíčové přírodní zdroje, jako je voda, šetřit tím, že si zákazník vybere oblečení vyrobené z recyklovaných materiálů.

Recyklovaná bavlna

Přírodními zdroji je nutné šetřit, proto například místo nové bavlny můžeme k výrobě oblečení znovu použít starou bavlnu. Recyklovaná bavlna pochází ze zbytků z výroby nebo použitých látek, které znovu oživnou tím, že se roztrhají a spředou a poté utkají nebo upletou do nových materiálů. Recyklovanou bavlnu však nelze jednoduše získat a v porovnání s nově vyrobenou bavlnou má kratší vlákna, proto prozatím musíme recyklovanou bavlnu mísit s dalšími druhy bavlny, aby bylo možné vyrobit odolnější oblečení, které déle vydrží. Z recyklované bavlny vyrábíme mnoho druhů oděvů, obzvláště pak z našeho džínového sortimentu.

Všechna recyklovaná bavlna, kterou kupujeme, má certifikaci dle normy Textile Exchange Global Recycling Standard nebo Textile Exchange Recycled Claim Standard.

Organická bavlna

Organická bavlna se pěstuje bez umělých hnojiv, chemických pesticidů a není z geneticky modifikovaných semen bavlny. Kromě toho nese certifikaci třetích stran a ve všech fázích až po výsledný produkt se zpracovává odděleně od polí s běžnou bavlnou. Na rozdíl od běžné bavlny při pěstování organické bavlny nedochází k vyčerpávání půdy, půda je kvalitnější a dokáže udržet více oxidu uhličitého, což je dobré pro klima. Pěstování organické bavlny rovněž přispívá k druhové různorodosti a správnému chodu ekosystému. I zdravotní stav zemědělců, kteří pracují na polích s bavlnou, a jejich rodin, se zlepší, když na rozdíl od pěstování běžné bavlny nepřijdou do styku s toxickými látkami. Geneticky neupravená semínka bavlny jsou mnohem nákladnější, k přechodu na organické hospodářství je tedy potřeba velké množství investic (více informací k tomuto tématu najdete v části Iniciativa za lepší bavlnu BCI). Z těchto důvodů pouze zlomek produkce bavlny na světě, konkrétně přibližně 1 procento, je pěstováno organicky.

V dnešní době používáme z 80% organickou bavlnu a celý náš sortiment pro miminka je vyroben právě z ní.

Certifikace GOTS – Global Organic Textile Standard

Oděvy s certifikací GOTS jsou vyrobeny z organické bavlny. Certifikace GOTS se týká celého procesu zpracování organické bavlny, od vypěstování až po výrobu oděvu. Do certifikace GOTS spadají všechny fáze zpracování, požadavky se týkají jak dopadů na společnost, tak na životní prostředí ve fázích, jako je spřádání příze, tkaní látek, úprava, barvení a potisk.

Certifikaci GOTS má celý náš sortiment pro miminka.

Better Cotton Initiative

Iniciativa Better Cotton Initiative (BCI) neboli Iniciativa za lepší bavlnu je nezisková organizace založená v roce 2005, se kterou společnost Lindex spolupracovala od samého začátku. Jedná se o iniciativu se zásadní důležitostí, která si klade za cíl přinést širokospektrální změny v oblasti pěstování bavlny a aktivně se snaží pomáhat farmám na bavlnu přejít z běžného hospodářství na udržitelnější. Pomáhají zemědělcům používat metody, které jsou šetrnější k přírodě, ale také udržitelnější ze společenského i klimatického hlediska. Konkrétně se jedná například o šetření s vodou, omezení pesticidů a přechod z umělých hnojiv na přírodní.

Přečtěte si více

Better Denim

Náš sortiment pro miminka

Podnebí

Voda

Iniciativa Better Cotton

Zvolte jazyk