Logotype
Logotype Gå til shop online

UNHCR

Flyktningsituasjonen i verden påvirker ofte kvinner og jenter mest. Vi har et langsiktig partnerskap med UNHCR, FNs flyktningorgan, for å støtte deres viktige arbeid for familier som er tvunget til å flykte.

I dag flykter 100 millioner mennesker over hele verden fra krig, vold og forfølgelse – og kvinner og jenter er ekstra sårbare. I en flyktningsituasjon har kvinner og jenter større risiko for å bli utsatt for vold og krenkelser av sine rettigheter. I disse situasjonene er det ofte mangel på sosiale og juridiske beskyttelsessystemer som kan gi den ly, beskyttelse og omsorg som trengs. UNHCR er en av verdens fremste humanitære organisasjoner som opererer i 138 land. De gjør et viktig arbeid med å beskytte mennesker som har blitt tvunget til å flykte fra hjemmene sine, gi livreddende hjelp og kjempe for rettighetene deres.

Kvinnen er alt for oss i Lindex. Vi har et langsiktig samarbeid med UNHCR for å bidra til deres viktige arbeid for å beskytte kvinner og barn som er på flukt. Siden 2014 har vi samlet inn penger i våre svenske butikker til UNHCRs arbeid. Vi samarbeider også med UNHCR globalt basert på behov som oppstår, som krigen i Ukraina.

(Foto: UNHCR/Zsolt Balla)

Les mer

Styrke kvinner

Les mer om hvorfor det å styrke kvinner er en så viktig del av bærekraftsløftet vårt.

Choose your language