Lindex
LindexPřejít k online nákupu

Organizace CottonConnect

Celý náš řetězec je plný žen, od polí až do zkušebních kabinek a my pociťujeme odpovědnost vůči každé z nich. Společnost Lindex patří k organizaci CottonConnect a podílí se na jejím programu „Ženy v oboru bavlny“, v rámci kterého se pěstitelky bavlny učí, jak zlepšit úroveň svého živobytí pomocí metod využívaných při pěstování organické bavlny.

Vzděláním k podpoře

Program „Ženy v oboru bavlny“, který zaštiťuje organizace CottonConnect, cílí na pěstitelky bavlny. Zemědělkyním se dostane informací o pěstování a vedení podniku i o zdraví, vzdělání a pracovním právu. Program „Ženy v oboru bavlny“ pracuje se ženami z kmenových oblastí, které žijí v izolaci odtrženy od běžného světa. Přecházejí z běžných způsobů pěstování na organické způsoby a mají pouze základní znalost postupů organického pěstování.

 

Zisky z iniciativy One Bag Habit společnost Lindex podporuje v rámci iniciativy Ženy v oboru bavlny 350 zemědělkyň dvouletými programy (od října 2019).

O organizaci CottonConnect

CottonConnect je organizace, jejímž posláním je nadobro přeměnit bavlnářský průmysl tím, že umožní značkám a maloobchodníkům budovat silnější a odolnější dodavatelské řetězce bavlny. Snaží se vytvářet transparentní dodavatelský řetězec propojením značek a prodejců se zemědělci, učit zemědělce ekologickým zemědělským postupům a podporovat zlepšení jejich živobytí a vytváření odolných zemědělských společenství.

Přečtěte si více

Podporovat ženy

Přečtěte si více o naší oblasti zájmu Inspirovat ženy, v níž najdete cíl aktivně se zasadit o vytváření pracovního prostředí se spravedlivým a rovným přístupem k ženám

Iniciativa One Bag Habit

Více o iniciativě One Bag Habit si můžete přečíst zde.

Bavlna

Ze všech vláken používáme bavlnu nejčastěji. Přečtěte si více o tom, jak se snažíme, aby produkce bavlny byla udržitelnější.

Zvolte jazyk