Logotype

Clean Cargo

Hos Lindex er vi forpliktet til å redusere vår klimapåvirkning gjennom hele verdikjeden vår. Transporten av produktene våre står for en relevant andel av vårt totale karbonavtrykk, og vi er en del av Clean Cargo, et nettverk som jobber for å redusere den negative miljøpåvirkningen av sjøfrakt.

Selv om sjøfrakt er et mye bedre alternativ enn flyfrakt, har det fortsatt en betydelig innvirkning. Hos Lindex er vi medlemmer av Clean Cargo, et nettverk av globale aktører med det felles målet å redusere miljøpåvirkningene fra global godstransport og fremme ansvarlig frakt. Clean Cargo Methodology registrerer rederier og deres miljøpåvirkning. Dette gir oss miljøytelsesdata og verktøy for innkjøp av sjøfrakten vår, slik at vi kan bruke alternativet med minst mulig innvirkning.

Omtrent 90 prosent av alle varene våre fraktes med båt.

Les mer

Transport

Les om hvordan vi arbeider for å redusere klimaeffekten fra transport.

Klima

Les mer om hvorfor og hvordan vi foretar tiltak for klimaet i hele virksomheten.

Choose your language